Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Електронни каталози

 

на книги и некнижни носители на информация, постъпили във фонда на библиотеката след 1990 година.

 

 

Каталог на периодичните издания, получавани и съхранявани в библиотеката.

 

Сводни каталози

 

на чуждестранните периодични издания, получавани в по-големите библиотеки в Североизточна България от 1998 г.

 

на книгите и некнижните материали в Американските читални в България.

 

 
Електронни картотеки

тематични по обхват картотеки, които са на разположение на читателите на място в локалната мрежа на библиотеката.

Sidebar

Footer