Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Библиотеката на 130 години > Програма

logo

Национален форум с дискусионен характер
“ПРЕОБРАЖЕНИЯТА НА Б-ПРОСТРАНСТВОТО”
Варна, 21-22 март 2013 г.


Програма


21 март


14.00 ч.
Откриване


14.10 - 15.30 ч.

Панел 1  "Библиотеката – лично и обществено пространство"

Модератор: Росица Тодорова

Участници:

 • Александър Димчев – СУ „Св. Климент Охридски“, Философски факултет, Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

   "Открит достъп до научната информация, или «Берлинската стена» пред знанието – накъде?"

 • Елена Георгиева – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

   "Имиджът – импулс за развитие на библиотеката"

 • Анна Попова – Българска библиотечно-информационна асоциация

   "Професията в Б-пространството"

 • Ирена Русанова – Регионална библиотека "Любен Каравелов"

   "Библиотеката – лично и обществено пространство"

 • Катя Кирилова – ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" и РНБ "Петко Славейков"

   "Трансформации и корелации на Б-пространството при сътрудничество с академичната среда", (текст)

15.45 - 16.00 ч. "coffee" Кафе пауза

16.00 - 17.45 ч.

Панел 2   " Информация <---> знание "

Модератор: Даниела Канева

Участници:

 • Спаска Тарандова – Столична библиотека

   "Столична библиотека – предизвикателства и възможности в осигуряване информационните потребности на потребителите"

 • Елена Рикова – Регионална библиотека "Никола Фурнаджиев"

   "Участието на РБ «Н. Фурнаджиев» - гр. Пазарджик в интегрирането на ромите"

 • Надя Карачоджукова - Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

   "Споделена каталогизация – възможност за оптимизиране на каталогизационната дейност в малките страни"

 • Венета Даскалова – СофтЛиб ООД

   "Виртуалната библиотека – едно от преображенията на Б-пространството"

 • Надя Дякова – Академична библиотека на НАТФИЗ

   "Академична библиотека и архив НАТФИЗ. Иновации"22 март


09.00 - 11.00 ч.

Панел 3  "Културното наследство <---> дигиталният свят"

Модератор: Радка Калчева

Участници:

 • Мая Георгиева, Пламен Богоев – Регионална библиотека "Христо Смирненски" - Плевен

   "Дигитализацията на местния периодичен печат"

 • Мариана Дамова – Онтотекст ООД

   "Пътят за създаване на български национален агрегатор за Европейската виртуална библиотека Европеана"

 • Надежда Груева – Библиотека "Родина"

   "Редизайн и нова функционалност на уебсайта на библиотека «Родина» - Стара Загора"

 • Весела Ангелова – Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

   "Варна е-царицата на Черно море – ретроспекция от миналото" (.ppsx)

 • Евгени Димитров – фондация НАБИС

   "Проблеми и решения около агрегирането на фотографски колекции"

 • Кирилка Страшникова – Регионална библиотека "Христо Смирненски"

   "Дигитална колекция Старо Хасково"

11.00 - 11.15 ч. "coffee" Кафе пауза

11.15 - 13.00 ч.

Панел 4   "Общуване <---> комуникация"

Модератор: Кристиана Димчева

Участници:

 • Петко Георгиев – Народна библиотека "Иван Вазов"

   "Българската възрожденска фотография – конструиране на информационна повърхност"

 • Екатерина Дикова – Фондация НАБИС

 "Социализация на библиотечното съдържание или как ФНАБИС затвърждава позициите си онлайн"

 • Росица Добрева – Регионална библиотека "Стилян Чилингиров"

   "Присъствието на библиотеката в Интернет пространството"

 • Ирена Линкова – Регионална библиотека "Любен Каравелов"

   "Общуване и комуникация"

 • Даниела Атанасова – ЦБ на БАН

   "Нови проекти на ЦБ на БАН"

 • Николай Марков – Програма" Глоб@лни Библиотеки"

   "Нови проекти на Програма "Глоб@лни Библиотеки"

 

 

Нагоре   

Footer