Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Проект AITMES (No 225398-CP-1-2005-1-ES MINERVA-M)

 

Дейности по проекта

* Регионален семинар
      26 - 28 юни 2006 г.

* Международен семинар
      27 - 31 октомври 2006 г.

* Втори регионален семинар
      26 - 28 март 2007 г.

* Тренинг семинар
      13 септември 2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidebar

Footer