Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

СЕМИНАР

БИБЛИОТЕКАТА –
КУЛТУРЕН И ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
МЯСТО ЗА ВСЕКИ

27 ноември 2014 г.

  ПРОГРАМА
09.30 - 09.45 ч. Регистрация на участниците
09.45 - 10.00 ч.

Откриване на срещата, приветствие
д-р Емилия Милкова – Директор на РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна

Сесия 1

Модератор Емил Демирев

10.00 - 10.20 ч.

Реално или виртуално – "Чети с мен"
Росица Тодорова, РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна

10.20 - 10.40 ч.

НЧ "Васил Левски – Галата 1927" – място за среща на различните поколения
Жасмина Тодорова, НЧ "В. Левски – Галата -1927", гр. Варна

10.40 - 11.00 ч.

Четенето като комуникация
Деница Чолакова, РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна

11.00 - 11.20 ч.

Малка библиотека в парка
Живка Минева, НЧ "Просвета – 1927", гр. Варна

11.20 – 11.30 ч.

Дискусия

11.30 - 12.00 ч.

Кафе пауза

Сесия 2

Модератор Росица Тодорова

12.00 - 12.20 ч.

Лятна работа с деца
Венеция Маркова и Даниела Семерджиева, РБ "Пенчо Славейков",
гр. Варна

12.20 - 12.40 ч.

"Заедно можем повече" – из опита на библиотеката към НЧ "Пробуда - 1896"
Димитрина Стойнова, НЧ "Пробуда – 1896", гр. Суворово

12.40 - 13.00 ч.

Библиотеката – място за придобиване на нови знания и умения
Красимира Колева, НЧ "Искра – 1909", с. Константиново

13.00 - 13.10 ч.

За библиотеките и хората
Светла Борисова, НЧ "Васил Левски – 1945", гр. Варна

13.10 - 13.20 ч.

Възможности за всеки - из опита за работа с етноси в НЧ "Надежда - 1901"
Ирена Стоянова, НЧ "Надежда - 1901", с. Градинарово

13.20 - 13.40 ч.

Библиотеката и историята – един различен поглед
Ася Иванова, РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна

13.40 - 14.00 ч.

На изложбите с любов
Кристиана Димчева, РБ "Пенчо Славейков", гр. Варна

14.00 – 14.15 ч.

Дискусия

14.15 - 14.30 ч.

Представяне на кампанията "ЗАСЛУШАЙ СЕ"
Ашод Дерандонян

14.30 - 15.30 ч.

Коктейл

 

Sidebar

Footer