Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

National Library Week

Отзиви в пресата


За седма поредна година Българската библиотечно-информационна асоциация организира Национална библиотечна седмица, която ще се проведе от 14 до 18 май и ще включва разнообразни инициативи на библиотеките от цялата страна.

Надсловът на настоящата кампания „Библиотеките – паметта на нацията” представя целите и посланието на библиотечната общност - разпознаване и утвърждаване на ролята на библиотеките за опазване ценното национално книжовно богатство, като хранилища на книжовното културно наследство на нацията и като портали за неговото популяризиране и достъп.

 


П Р О Г Р А М А

До 31 май

Дни без глоби - Отправяме покана към по-разсеяните потребители на библиотеката с нарушения в срока за ползване на книгите.


7 - 9 май

Практически курсове „Третата възраст online” - Компютърни и информационни умения за начинаещи от възрастова група 60+.


11 май, 10.00 ч.      Фотопоглед

Пленарна зала на Община Варна

  • Професионален празник на библиотечно-информационните работници в България
  • Кръгла маса: "Библиотеката – съвременно социално пространство" – с участие на библиотекари от университетски, читалищни, училищни библиотеки от града и региона. Гост-лектор – доц. д-р Елена Павловска. Представяне на новости в библиотечната практика и споделяне опитът на варненските библиотеки за работа с читателите.


12 май

„Традиции и иновации в библиотеките” - работна среща с библиотечни специалисти от Румъния. Гостуване на Областна библиотека “Панаит Истрати”, Браила на РБ „Пенчо Славейков”.


14 май      Фотопоглед

11.00 ч., Регионална библиотека, фоайе

Откриване на изложба "Библиотеките – паметта на нацията" на Българската библиотечно-информационна асоциация


14.00 ч., Читалня "Регионална история”      Фотопоглед

Срещи-разговори „Младите хора и културните институции”: „Европеана и Варненска дигитална библиотека : Празниците в края на ХІХ началото на ХХ век” - с участие на НГ "Николай Хайтов", гр. Варна


15 - 17 май

Регионална библиотека „Пенчо Славейков”

Занятия по Информационна грамотност - библиотечни знания за деца и младежи от варненските училища за работа с библиотечни каталози


16 май      Фотопоглед

11.30 ч. – 13.30 ч., Регионална библиотека, Немска читалня

Среща с ученици от СОУ "Гео Милев" - 5 кл. по европейски проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" – "Германия – странознание". "Библиотеката - там, където се чувстваме добре и можем да се докоснем до много нови знания" - Националната библиотечна седмица и младите хора.


16 - 17 май

Регионална библиотека „Пенчо Славейков”

Читателска група към Пенсионерски съюз на гости в библиотеката : 250 години от създаването на историята на Паисий Хилендарски.


18 май      Фотопоглед

Регионална библиотека „Пенчо Славейков”
Ден на отворените врати за срещи с нашите читатели.

Работни срещи в библиотеката с представители на регионални културни институции, с обществени лица, с читателска аудитория. Дискусии с фокус Книгата и Библиотеката, Европеана и Варна.


19 май      Фотопоглед

„Състезание в библиотеката” – Община Варна и Регионална библиотека

 

Footer