Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Библиотечният Май 2009


 

     В традиционния български месец на просветата - Май - Регионална библиотека "Пенчо Славейков" бе организатор, активен участник, домакин и гост на различни инициативи и събития.


Национална библиотечна седмица, 11-15 май

     Кампанията се организира за четвърта поредна година от Българската библиотечно-информационна асоциация и включва разнообразни инициативи на библиотеките в цялата страната.

     Събития в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" в рамките на Националната библиотечна седмица бяха:

15 април – 15 май

     Традиционната кампания на библиотеката "Дни без глоби". Читателите имат възможност да върнат забавени книги без санкциониране.


11 – 15 май

     Две нови инициативи под мотото "Библиотеката - обърната към своите читатели":

"Книга за теб" - избрани заглавия, предложени на читателите за свободен обмен. Тази инициатива на библиотеката като посредник имаше добър отзвук и отклик; читатели изявиха желание и готовност за повторна кампания.

"Подари читателска карта" - изненада за празник и делник за малки и големи приятели на книгата. Издаване на платени читателски карти като подарък за потенциални читатели от техни близки и приятели, тип предплатен ваучер. Пожелалите да закупят карти получават красив плик, специално оформен за кампанията, заедно с приветствие и материали на библиотеката.

12 – 13 май

     Участниците в творческа работилница "Пъстър вятър" посетиха различни отдели на библиотеката, запознавайки се с работата им – отдел "Редки и ценни сбирки", "Регионална история", отдела за възрастни читатели, отдел "Изкуство" – като част от подготвителен етап за създаване на "Пътеводител в библиотеката".

8 – 28 май

     В 16.00 ч. бе открита гостуваща изложба на националния музей "Панчо Владигеров" – София – "Райнхард - Владигеров, взаимовлияния и проекции" – по повод 110-ата годишнина от рождението на композитора. Представена бе във фоайето на библиотеката с въвеждащи думи от уредника на музея.

14 май

     Ден на отворените врати под мотото "Познавате ли библиотеката?".
Бяха проведени срещи, разговори, презентации.
     "Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки" - презентация.
     Движение за информационна грамотност. От 10 до 14 ч. на ученици от варненските училища библиотеката предложи своеобразен курс по библиотекознание - устройство на библиотеката, работа с библиотечни каталози и др.
     В 18.30 ч. в отдел "Изкуство" творческа работилница "Пъстър вятър" към Детски и средношколски отдел на библиотеката представи изработена от тях книга, част от експедиция "Биография на книгата". Нетрадиционната експедиция проучва историята на книгата (възникване, хартия, направа, вид на книгата, разпространение) и разказите за Библиотеката на участниците в работилницата. Цел на проекта бе създаване на "Пътеводител в библиотеката" за родители, съученици и приятели.
     От 9 до 17 ч. на всеки кръгъл час бе провеждан Тур в библиотеката. Желаещите читатели бяха разведени от библиотечни специалисти из всички библиотечни звена, включително непубличните, научавайки за пътя на книгата до читателя - реда, процедурите и функциите на библиотеката.

15 май

     В отдел "Регионална история" бе проведен Практически семинар за ползване на Интернет от клуб "Читателски кръг" към Общински съюз на пенсионерите 2004 – Варна.
     Това е нова инициатива, с която библиотеката отговаря на тенденциите в сферата на технологиите и дела им в нашето ежедневие, като същевременно се ангажира да бъде посредник между знанията, уменията и различните социални групи.
     Участниците в семинара бяха въведени в теорията и практиката на интернет – възникване, история, функции, структура. Бяха им демонстрирани сайтове на някои от най-популярните услуги на интернет пространството – търсачката Google и българската електронна поща Абв.бг.
     Инициативата ще има своето продължение през втората половина на месец юни.

16 май

     За първи път бе организиран тренинг "Екипност, комуникация, резултати" – обучение за служителите на библиотеката. Мястото бе крепостта Овеч над Провадия. Личният състав бе разделен на четири отбора. Задачите бяха от разно естество и трудност. Добрите резултати бяха забелязани и коментирани от фирмата организатор.


Отзиви в пресата

     Вестник "Черно море" излезе на 7 май със статията
     Варненската библиотека подарява книги на читатели : В Националната библиотечна седмица от 11 до 15 май организират семинари, изложба, продължават Дните без глоби
с автор Донка Христова.

     "Народно дело" информира в броя си от 9/10 май за друг аспект от библиотечните инициативи в статията
     Учат възрастни да работят с компютър.

     Вестник "Позвънете Новини" известява на 9 май за "нови проекти и инициативи на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна през Националната библиотечна седмица" в статията
     Деца направиха биография на книгата
с автор Росица Колева, както и в статията на Росица Красимирова
     Предлагат подарък - читателска карта [в Регионална библиотека "П. Славейков"].


24 Май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

     Библиотеката участва в общоградската манифестация, като приюти в своите редици колеги от други културни институции – Археологически музей, читалищни дейци. За трета поредна година под транспаранта на библиотеката се присъединиха и членовете на "Славянска прегръдка" - група към Славянската литературна и артистична академия. Библиотеката е почетен член номер 5 на академията.


Констанца, Румъния

     Месецът приключи с културен обмен – посещение в град Констанца и запознаване с културните паметници и институции на града с най-голямото черноморско пристанище.

 

Footer