Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Архив > Проекти

 
Проект "Библиотеки партньори"

Историята на проекта

През август 1999 г. започват разговори между представители на Асоциацията на библиотеките в Колорадо, САЩ и Съюза на библиотечно-информационните работници за съвместна дейност.

Мотивите за подобна инициатива са:

 • Българските библиотекари са отдадени на работата си професионалисти, които се стремят да осигурят библиотечно обслужване, подпомагащо развитието на гражданското общество в България.
 • Българските библиотеки страдат финансово от депресията в българската икономика.
 • Бюджетът на библиотеките е ограничен и те са затруднени в купуването на нови библиотечни материали и в абонамента на периодични издания.
 • СБИР в момента се опитва да внесе промени в националното законодателство, каято осигури нов сатут и подкрепа за българските библиотеки, и се интересува от информация за библиотечното право и закони, свързани с библиотечното дело.
 • Българските библиотеки имат богата традици в публикуването на библиографии, индекси, информация за България на български и английски.
 • Достъпът до текуща информация за България извън нейните граници е твърде труден.
 • Библиотеките в Колорадо изпитват недостиг от информация за съвременна България, особено в посткомунистическия период.
 • Съществува възможност библиотекарите в България да бъдат в помощ на колорадските библиотеки, както и обратно.

Взема се решение двете асоциации да останат организационни партньори в разменянето на ресурси и информация между българските и колорадските библиотеки.

Всеки проект, свързан със сътрудничеството между двете страни, ще включва бюджет за проекта и източник за набиране на средства.

Между двете асоциации ще се осъществява постоянна комуникация.

Всяка година ще се провеждат една или повече срещи за поддържане на обмяната на опит и информация между двете асоциации.

Набелязани са практически действия за конкретизирането на проекта и определянето на българските и американските библиотеки, които ще участват в него.

През декември 1999 г. Националната комисия за библиотеките и информационните науки в САЩ приема проекта, като той става част от съвместната мащабна инициатива на горепосочената комисия и Международната организация на побратимените градове в САЩ.

Целта на тази инициатива е обществените и училищните библиотеки в Щатите да си сътрудничат с други библиотеки по света, като се фокусира на първо време на програми, специално планирани за деца и тийнейджъри. Избраните библиотеки:

 • ще бъдат насърчавани да участват в съвместни дискусии;
 • ще предоставят възможност за социално общуване между професионалистите, участници в проекта;
 • ще осигурят активно взаимодействие между библиотечните общности;
 • ще станат неделима част от процеса на взаимно разбиране между различните общества в глобален план и ще дадат възможност на младите хора да се доближат до културата, историята, традициите, образованието в страните и градовете, включени в отделните проекти.

 

Sidebar

Footer