Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Лого

 

Регионална тематична среща

Лого

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО “ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ” –
ДЕФИНИРАНЕ НА ИНОВАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ
В ПОЛЗА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ

25-26 октомври 2012 г.

ПРОГРАМА

 

ДЕН I - 25.10.2012 г.

09.00 - 10.00 ч. Регистрация

Сесия 1

Модератор Емил Демирев

10.00 - 10.30 ч.

Откриване и приветствия

 

Презентации на целеви библиотеки:
Модул "Библиотеките - съвременни обучителни центрове"

10.30 - 10.50 ч.

„Обучения по Програма "Глоб@лни библиотеки-България във Варна"
Росица Тодорова, Теменуга Калчева, РБ „Пенчо Славейков” - Варна

10.50 - 11.05 ч.

"Библиотеката преди и след Глобални библиотеки"
Катя Тодорова, НЧ „Светлина”, с. Белоградец

11.05 - 11.20 ч.

"Знание и творчество"
Нина Замяркова, НЧ „Пробуда 1896”, гр.Суворово

11.20 - 11.40 ч.

Кафе пауза

11.40 - 11.55 ч.

"Активни през целия живот с Програма ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ-БЪЛГАРИЯ"
Цветана Панайотова, НЧ „Димитър Благоев”,  гр. Вълчи дол

11.55 - 12.10 ч.

"Библиотеката при НЧ ХРИСТО БОТЕВ в с. Тръстиково след присъединяването и към ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ"
Павлина Неделчева, НЧ „Христо Ботев 1926”, с. Тръстиково

12.10 - 12.25 ч.

"Реализацията на Програма ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ в малката общност"
Мариана Генова, НЧ „Н. Й. Вапцаров”,  гр. Дългопол

12.25 - 12.40 ч.

"Съвременната Глобална библиотека в с. Дъбравино"
Веселинка Георгиева, НЧ „Просвета 1900”, с. Дъбравин
о

12.40 - 12.55 ч.

"Читалищната библиотека в Провадия – съвременен център за информация и обучения"
Камелия Трайкова, НЧ „Алеко Константинов”, гр. Провадия

12.55 – 13.15 ч.

Дискусия

13.15 - 14.30 ч.

Обяд

Сесия 2

Модератор Теменуга Калчева

14.30 - 15.00 ч.

Разделяне на участниците в групи за работните ателиета на следващия ден

 

Презентации на целеви библиотеки:
Модул „Библиотеките – активни центрове за информация и иновативни услуги"

15.00 - 15.20 ч.

„Новости в информационното обслужване на читатели в РБ „Пенчо Славейков”
Зефира Кацарова, Емил Демирев, РБ „Пенчо Славейков” – Варна

15.20 - 15.35 ч.

„Читалището – желана територия за всички"
Севинч Исмаилова, НЧ „Съзнание”, гр. Белослав

15.35 - 15.55 ч.

Кафе пауза

15.55 - 16.10 ч.

"Читалищната библиотека в гр. Бяла и ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ"
Димитричка Баналиева, НЧ „Пробуда”, гр. Бяла

16.10 - 16.25 ч.

"85 години НЧ "Св. Св. Кирил и Методий"
Величка Иванова, НЧ "Св. Св. Кирил и Методий 1927,”с. Тополи

16.25 - 16.40 ч.

“Новите възможности на библиотеката при читалище „ПРОСВЕТА 1900” – Девня”
Мирена Иванова, НЧ „Просвета 1900”, гр. Девня

16.40 - 16.55 ч.

"Глобалната библиотека - традиции, иновации, обслужване и нови технологии"
Ваня Нейкова, НЧ „Димо Цонков”, с. Звездица

16.55 - 17.10 ч.

"Традиции и новаторство - за читалище "Христо Ботев"
Евдокия Петкова, НЧ „Христо Ботев 1905”, с. Неофит Рилски

17.10 - 17.25 ч.

"Нови възможности за библиотеката като културно и информационно средище на район Аспарухово"
Живка Минева, гр. Варна, НЧ „Просвета”, гр. Варна

17.25 - 17.35 ч.

„Проект Информационна грамотност 2.0”
Наталия Ангелова, РБ „Пенчо Славейков” – Варна

17.35 – 18.00 ч.

Предстоящи дейности по Програмата - дискусия
Модератор Николай Марков

 

ДЕН II - 26.10.2012 г.

Сесия 3

Модератори Емилия Станева-Милкова и Николай Марков

9.00 - 11.00 ч.

Работни ателиета:

Работа по групи за разработването и представянето на иновативни услуги, които целевите библиотеки могат да въведат и прилагат.
Водещи групите: Зефира Кацарова, Росица Тодорова, Теменуга Калчева, Емил Демирев, Мадлена Герова

11.00 - 11.20 ч.

Кафе пауза

Сесия 4

Модератори Емилия Станева-Милкова и Николай Марков

11.20 - 12.30 ч.

Представяне на резултатите от работните ателиета
Дискусия и обобщение

12.30 - 12.45 ч.

Попълване на Формуляр за обратна връзка

12.45 - 13.15 ч.

Закриване

 

Sidebar

Footer