Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Варненската библиотека на 129 години


     На 21 март 2012 г. в Американска читалня на Регионалната библиотека се състоя пресконференция по повод 129-я рожден ден на Варненската библиотека. Присъстваха представители на повечето варненски медии, отзовали се на поканата да отразят новостите в работата на библиотеката. В своето изложение директорката на библиотеката Емилия Милкова запозна накратко журналистите с новите услуги, които предлагаме за читателите. Отдел Книгозаемане вече приема по интернет електронни заявки, които своевременно изпълнява и когато читателите пристигнат в библиотеката, заявените книги вече ги очакват. Със съдействието на Американското посолство нова придобивка има и Американската читалня – работна станция за ранна грамотност – предлагаща библиотека с повече от 50 образователни модула, представени чрез закачливи изображения и интригуващи менюта. Модулите са съобразени с възрастовите особености на децата до 8-годишна възраст и имат висока развлекателна и образователна стойност. Американската читалня разполага с нова база данни, която представлява електронна библиотека, съдържаща справочници, монографии, документални филми, статии и всякаква разностранна енциклопедична информация, която ще бъде от полза на читателите. Отново със съдействието на Американското посолство библиотеката се снабди с електронни четци на книги – Киндъл, които ще позволят на ползвателите да четат в оригинал най-новите и най-търсените заглавия, дори такива, които още нямат своя книжен вариант.
Емилия Милкова припомни на журналистите за станалата вече традиционна „Стая на приказките” в Детски и средношколски отдел, където на деца и родители библиотеката осигурява едно вълшебно преживяване. Интересното е това, че бивши читатели на Детски и средношколски отдел сега водят своите деца, за да четат и разказват приказки или да гледат заедно филмчета за най-малките. Продължават в отдел Изкуство и срещите с млади автори – художници и скулптори, при които библиотеката представя на варненската публика тези нови за тях творци и излага в читалните зали произведенията им.

Два са новите проекти, по които библиотеката работи. Единият е проект „Познание за Европеана”, в който сме поканени да участваме от фондация Европеана. Целта е запознаване на обществеността с Европейската дигитална библиотека, рекламна кампания и популяризиране на възможностите, които Европеана предлага. Основната дейност по този проект ще бъде извършена през 2013 година и ще бъде свързана с предстоящата 130-а годишнина от създаването на Варненската библиотека. Работата по този проект ще бъде нашият принос към идеята за Варна – кандидат за европейска столица на културата 2019. Вторият проект е „Информационна грамотност 2.0” и има за цел да разработи и приложи подход за учене през целия живот в сферата на информационните и комуникационни технологии, и е адресиран към различни възрастни. Проектът достига до разнообразни целеви групи и им създава умения за работа със средствата на съвременните технологии. Използва се каскадният метод за преподаване и мултиплициране.
Журналистите се интересуваха от работата на библиотеката по проект „Глобални библиотеки”. Директорката ги запозна с акцента на програмата за тази година – обученията. РБ „Пенчо Славейков” е регионален обучителен център и провежда курсове за различни направления и модерни теми. Обучавани са както библиотекарите – участници в проекта, така и библиотекари от останалите читалища във Варна и областта. За миналата година са преминали курс по всички направления 120 души, а за 2012 е предвидено да бъдат обучени около 200 библиотекари.
Споменати бяха накратко и предстоящите събития за края на месец март и за април 2012 г. На 28 март в библиотеката ще бъдат представени две книги на проф. Розмари Стателова по повод на нейната 70-та годишнина. Ще бъде открита и изложба „Завръщане към Димчо Дебелянов” с книги, периодични издания и портрети от фондовете на библиотеката. На 23 април ще се състои традиционния Маратон на четенето, който преди години започна от Варна и се превърна в национална кампания. Предстои и любимата на децата „Една приказна нощ в библиотеката”.
Журналистите задаваха много въпроси във връзка с новостите при обслужването, за категориите читатели, към които библиотеката адресира своята дейност, както и за обученията, провеждани в Медиатеката, по различни програми и проекти. Завеждащите отдели запознаха представителите на медиите подробно с инициативите в различните отдели на библиотеката.

Отзвук в медиите

Фотогалерия

Sidebar

Footer