Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

11 май - Професионален празник на библиотечните специалисти

11 май - Професионалният празник  на библиотечните специалисти  - събра в залите на РБ „Пенчо Славейков“  библиотекари от библиотеките във Варна и региона.    Празникът бе повод за популяризиране на успешни професионални практики. Колегията бе запозната с развитието на актуални програми, като акцент бе Програма Глобални библиотеки,  в която много библиотеки от областта вече участват, а на други предстои да се присъединят. Библиотечните специалисти бяха информирани и за възможностите за продължаващо професионално обучение за библиотекари, организирано от ББИА. РБ „Пенчо Славейков“ представи последния си реализиран проект с международно участие "Живата история" по програма Грюндвиг. За празничното настроение допринесе и гостуващата изложба на макети и архитектурни проекти на студенти по архитектура от ВСУ с  визия за модерната библиотека - "Библиотечни пространства II".

Официални приветствия за празника поднесоха - г-н К. Базитов - зам. кмет, от името на Община Варна, г-жа Антоанета Димитрова от ББИА и г-н Николай Марков от  Програма Глобални библиотеки - България.

  • 10:00 ч. - Откриване - Емилия Милкова, директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
  • 10:15 ч. - Представяне на Програма Глоб@лни библиотеки - Теменуга Калчева, Мадлена Герова
  • 11:35 ч. - Представяне на Програмата на Центъра за продължаващо образование на библиотекари към ББИА - Антоанета Димитрова – член на Изпълнителното бюро на Българската библиотечно-информационна асоциация
  • 11:05 ч. - Представяне на Работно ателие "Живата история" - Радка Калчева; Кристиана Димчева
  • 11:45 ч. - Откриване на изложба "Библиотечни пространства II" - Гостуваща изложба на макети и архитектурни проекти на студенти по архитектура от ВСУ представят съвременна визия за модерната библиотека

 

Фотогалерия

 
Отзвук в медиите     (в хронологичен ред)
Текст
.ТАНЧЕВ, Тодор. Модерно / Тодор Танчев. // Н а р.   д е л о (Варна), LXVII, N 104, 12 май 2011, с. 8.
Текст
.ДЕРАЛИ, Нели. Паметникът на българо-съветската дружба става храм на природата : В архитектурен проект / Нели Дерали. // Ч е р н о   м о р е (Варна), XII, N 104, 12 май 2011, с. 4.
Текст
.100 библиотекари от Варненска област отбелязаха професионалния си празник // M o r e t o . n e t   [електронен ресурс], 11 май 2011
Текст
.100 библиотекари от Варненска област отбелязаха професионалния си празник // Д н е с   +  [електронен ресурс], 11 май 2011
Текст
.Библиотекари от областта се събират за професионалния си празник // D a r i k   n e w s  [електронен ресурс], 11 май 2011
Текст
.Днес е празникът на светите братя Кирил и Методий! Честит празник и на библиотекарите! // В а р н а   у т р е  [електронен ресурс], 11 май 2011

Sidebar

Footer