Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

 

Емилия Милкова, директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна и Радка Калчева, завеждащ отдел Информационни технологии взеха участие с доклад и презентация на тема "Варненската библиотека - след EuropeanaLocal накъде?" в проведената на 29.03.2011 в Брюксел международна конференция на тема “Българският прочит на докладите “Новият Ренесанс” на Комитета на мъдреците” и “Стратегически план за Европеана 2011- 2015”, организирана от Емил Стоянов, член на комисията по медии на Европейския парламент

Фотогалерия


Отзвук в медиите

Репортаж за конференцията по телевизия Европа


29.03.2011 /13:07 | Източник: Съюз на българските журналисти

Емил Стоянов организира в Брюксел форум за цифровите библиотеки

Емил Стоянов, член на комисията по медии на Европейския парламент, организира в Брюксел международна конференция на тема “Българският прочит на докладите “Новият Ренесанс” на Комитета на мъдреците” и “Стратегически план за Европеана 2011- 2015”.

Комитетът на мъдреците е група, работеща за цифровизацията на европейското културно наследство. Конференцията ще бъде открита от Стоянов и еврокомисаря Нели Крус, зам. председателка на Европейската комисия с ресор цифровите технологии.

Обръщение към участниците в срещата ще направят председателката на комисията по култура, гражданското общество и медиите на Народното събрание Даниела Петрова и зам. министърът на културата Тодор Чобанов.

Ще бъде обсъден новият стратегически план, който представя виждане за развитието на цифровите библиотеки.

Четирите стратегически цели в плана са обединяване на съдържанието на европейското културно наследство в един надежден източник, достъпен за всички; улесняване на предаването на знания за културното наследство; разпространяване на културното наследство към потребителите по всяко време и на всяко място; ангажиране на потребителите.

Проектът цели да поощрява творчеството и да стимулира икономическото и социалното развитие на Европа. Докладът, изготвен от Комитета на мъдреците, отбелязва необходимостта страните от ЕС значително да увеличат финансирането за цифровизацията, за да спомагат за икономическия растеж и създаването на работни места в бъдеще.

Необходимите средства за цифровизацията на всички сбирки на музеите, архивите и библиотеки в Европа, са около 100 млрд. евро, според изводите в документа.

Комитетът отбелязва, че средствата, необходими за строителството на 100 км централни трасета в страна от ЕС, ще бъдат достатъчни за цифровизацията на 16 процента от всички книги в библиотеките на общността.

Започващият днес форум е третата конференция, организирана от Стоянов, и е свързана с българското участие в мащабната европейска инициатива "Европеана".

Първата конференция през април 2010 г. бе насочена към процесите на цифровизация на българското културно и историческо наследство. Втората конференция определи приоритетите за българското съдържание в "Европеана".

На нея бе приет меморандум, в който участниците призоваха Министерството на културата да създаде национален съвет по цифровизация на културното и историческото наследство.

В меморандума се предлага формулиране на приоритетите, правилата и стъпките в тази област, както и координирана на инициативите на отделните институции.

Участниците във форума предложиха на компетентните институции създаването на подходяща правна основа, която да улесни цифровизацията и съхраняването на културно-историческото наследство.

Footer