Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Представяне новата книга на Елена Владова "22 още по-нови истории за Иванка Иванова"

 
Отзвук в пресата
Текст
.1.
.ХРИСТОВА, Донка. Илюстрации на книга показват в библиотеката / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), XI, N 244, 26 окт. 2010, с. 8.
.Също и в: Н а р. д е л о, LXVI, N 247, 26 окт. 2010, с. 8.
Текст
.2.
.ХРИСТОВА, Донка. Илюстрации красят библиотеката / Донка Христова. // Н а р. д е л о, LXVI, N 247, 26 окт. 2010, с. 8.
Текст
.3.
.ИВАНОВ, Иван. Илюстратор подреди картини в библиотека / Иван Иванов. // Т в о я т д е н (Варна), N 209, 27 окт. 2010, с. 7.

Sidebar

Footer