Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

National Library Week

15 април – 15 май

Дни без глоби


8 май

11.00 ч. Разговор за Националната библиотечна седмица с представители на медиите


8 – 28 май

16.00 ч. Гостуваща изложба на националния музей "Панчо Владигеров" – София – по повод 110-ата годишнина от рождението на композитора       


11 – 15 май      

  • "Книга за теб" – библиотеката като посредник – избрани заглавия, книги – подарък, предоставени от читатели на библиотеката за свободен обмен
  • "Подари читателска карта" – изненада за празник и делник за малки и големи приятели на книгата. Библиотеката представя новата си услуга – читателска карта като подарък за близки и приятели на читателите си, като специален ваучер

12 – 13 май

Участниците в творческа работилница "Пъстър вятър" ще посетят различни отдели в библиотеката и ще се запознаят с работата им – отдел "Редки и ценни сбирки", "Регионална  история", отдела за възрастни читатели, отдел "Изкуство" – част от подготвителен етап за създаване на "Пътеводител в библиотеката"


14 май

Ден на отворените врати – Познавате ли библиотеката? – срещи, разговори, презентации – "Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки":

  • 10.00 ч. – 14.00 ч. - Информационна грамотност – библиотечни знания за деца и младежи от варненските училища за работа с библиотечни каталози
  • 18.30 ч. – Отдел "Изкуство" - Творческа работилница "Пъстър вятър" към Детски и средношколски отдел на библиотеката представя изработена от тях книга, част от експедиция "Биография на книгата" – проучваща историята на възникване на книгата (хартия, направа, вид на книгата, разпространение) и разказите за Библиотеката на участниците на работилницата за създаване на "Пътеводител в библиотеката" пред родители, съученици и приятели       
  • 9.00 ч. – 17.00 ч. - на всеки кръгъл час - Тур в библиотеката        

15 май

15.00 ч. – Отдел "Регионална история" - Практически семинар за ползване на Интернет от клуб "Читателски кръг" към Общински съюз на пенсионерите 2004 – Варна        


16 май

Тренинг "Екипност, комуникация, резултати" – обучение за служителите на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"       

 

 

Footer