Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Национална библиотечна седмица 11 - 15 май 2009

 
Отзвук в пресата
Текст
.1.
.ХРИСТОВА, Донка. Варненската библиотека подарява книги на читатели : В Националната библиотечна седмица от 11 до 15 май организират семинари, изложба, продължават Дните без глоби / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), X, N 99, 7 май 2009, с. 13.
Текст
.2.
.УЧАТ възрастни да работят с компютър. // Н а р. д е л о (Варна), LXV, N 101, 9/10 май 2009, с. 6.
.Регионална библиотека "П. Славейков" организира различни мероприятия в рамките на Националната библиотечна седмица.
Текст
.3.
.ХРИСТОВА, Донка. 70 % от българите нямат достъп до глобалната мрежа : Девизът на Националаната библиотечна седмица (11-15 май) e "Библиотеката - информация и комуникация за всеки" / Донка Христова. // Ч е р н о м о р е (Варна), X, N 102, 11 май 2009, с. 11.
Текст
.4.
.КОЛЕВА, Росица. Учат 20 пенсионери да общуват по интернет : Законът за библиотеките е влязъл за осъждане в парламентарните комисии / Росица Колева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XVI, N 108, 9 май 2009, с. 2.
.Регионална библиотека "П. Славейков" организира обучителен семинар, част от инициативите в Националната библиотечна седмица.
Текст
.5.
.КОЛЕВА, Росица. Деца направиха биография на книгата / Росица Колева. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XVI, N 108, 9 май 2009, с. 2.
.Нови проекти и инициативи на Регионална библиотека "П. Славейков" - Варна през Националната библиотечна седмица.
Текст
.6.
.КРАСИМИРОВА, Росица. Предлагат подарък - читателска карта [в Регионална библиотека "П. Славейков"] / Росица Красимирова. // П о з в ъ н е т е Н о в и н и (Варна), XVI, N 108, 9 май 2009, с. 2.
.Национална библиотечна седмица.

Sidebar

Footer