Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

Регионална тематична среща
Предизвикателството "Глоб@лни библиотеки" – дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност

 
Отзвук в медиите     (в хронологичен ред)
Текст
."Глобалните библиотеки" – друг живот за книгите и нови срещи с читателите // Градското списание (Варна), 28 окт. 2012.
Текст
.Отзвук от откриването на Регионална тематична среща "Предизвикателството “Глоб@лни библиотеки” – дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност”, 25-26 октомври 2012 г., в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна. // Glbulgaria.bg, 25 окт. 2012
Текст
.Библиотекари с план за по-добро обслужване. // Narodnodelo.bg, 25 окт. 2012.
Текст
.43 библиотеки от област Варна представят постигнатите резултати по проект „Глоб@лни библиотеки”. // Moreto.net, 25 окт. 2012.
Текст
.43 библиотеки от област Варна представят постигнатите резултати по проект „Глоб@лни библиотеки”. // Newshub.bg, 25 окт. 2012.
Текст
.43 библиотеки от област Варна представят постигнатите резултати по проект „Глоб@лни библиотеки”. // Focus-radio.net, 25 окт. 2012.
Текст
.Библиотекари с план за по-добро обслужване. // Нар. дело (Варна), LXVIII, № 241, 25 окт. 2012, с. 8.
.Конференция "Предизвикателството "Глоб@лни библиотеки" - дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност в Регионална библиотека "П. Славейков" - Варна.
Текст
.Конференция Глобални библиотеки днес и утре във Варна. // Radar.bg, 25 окт. 2012
Текст
.Конференция Глобални библиотеки днес и утре във Варна. // Moreto.net, 25 окт. 2012.

 

ТВ "Черно море", Новини, 25.10.2012 г.
Репортаж за откриването на Регионална тематична среща "Предизвикателството "Глоб@лни библиотеки" - дефиниране на иновативни информационни услуги в полза на местната общност"

 

ТВ "Черно море", програма "Утро в нашия град", 26.10.2012 г.
Интервю с Емилия Милкова - директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" и Николай Марков - регионален мениджър на Програма "Глобални библиотеки – България"

 

Sidebar

Footer