Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

   Конференции, семинари
   Проекти
   Специализации
   Презентации
   Културен календар
   Чествания
   Новини и събития

   125-та годишнина
   130-та годишнина

  

Content

.

Ново признание за Варненската регионална библиотека


Емилия Милкова,  директор на библиотеката е избрана на проведените през април-май 2011 г. избори за член на Постоянната комисия на секция Обществени библиотеки на  ИФЛА, мандат 2011–2015 г.  Изборът на наш експерт в комисията, определяща насоките за изработване на международни политики, стратегии и посоки за развитие на библиотеките от цял свят е признание за професионализма на библиотечната ни гилдия и за авторитета на Варненската библиотека.

Втори мандат Емилия Милкова е и зам. председател на  ББИА (Българската библиотечно-информационна асоциация).

Международната федерация на библиотечните асоциации и институти - IFLA e водещата международна организация, представляваща интересите на библиотечните и информационни услуги и на техните ползватели. Тя е независима международна, неправителствена организация. Основана 1927 година, организацията е с 1700 члена в 150 страни по света. Основните цели на IFLA са да работи за високи стандарти на осигуряваните библиотечни и информационни услуги, като  утвърждава ценностите за свободата на достъп до информация, идеите и творбите на въображението и свободата на изразяване. Върховният управителен орган е Генералния съвет на членовете свикван всяка година по време на годишната конференция. IFLA професионалните дейности, политиките и програмите за настоящи изследвания и тенденции във всички сфери на библиотечната дейност и подпомага професионалното развитие на своите членове.

Текст
.1.
.Шефът на варненската библиотека решава световни казуси.
.[Електронен ресурс], 05.07.2011.
Текст
.2.
.ШЕФЪТ на библиотеката решава световни казуси. // Н а р.  д е л о (Варна), LXVII, N 148, 5 юли 2011, с. 2.
.Директорът на РБ "Пенчо Славейков" Варна бе избрана за член на постоянната комисия на секция "Обществени библиотеки на ИФЛА" за мандат 2011-2015 г.
Текст
.3.
.Ново признание за Варненската библиотека.
.[Електронен ресурс], 04.07.2011.

 

 

Footer