Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Програма "Глоб@лни библиотеки - България" във Варненска област

 

 


Програма “Глоб@лни библиотеки” осигурява лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки.

Програмата е инициирана от фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и има за цел да модернизира библиотеките в страната и да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно пространство, да повиши качеството им на живот и да ускори развитието на гражданското общество. Библиотеките-партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника, както и обучение за своите служители как да обслужват посетителите си. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да придобият по-значима роля в развитието на местните общности. Целевите библиотеки са избрани след преценка на изпълнението на основните им задължения и работата им с населението през последните години. Резултатите бяха разгледани от независими експерти, звеното за управление на програмата, 28-те регионални координатори на програмата и представители на ключовите партньори: Министерство на културата; Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията; Българската библиотечно-информационна асоциация; Националното сдружение на общините в Република България и ПРООН.

Регионален координатор по програмата за Варненска област е Емилия Милкова – директор на Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна, а регионалната библиотека ще бъде обучителен център. Екип от специалисти на регионалната библиотека посети и анкетира обществени библиотеки от област Варна. Основни критерии при подбора на целевите библиотеки са: балансираното географско покритие, големия брой обслужвано население, посрещане потребностите на малките населени места, а също и съпричастността и финансовото участие от страна на общините.

 

 

    

    

    

    

    

    

Sidebar

Global Libraries

Footer