Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

 

 


На 4 май 2012 г. НЧ "Надежда", с. Градинарово, община Провадия, отбеляза своя 110 годишен юбилей. Празничният концерт бе подготвен от Ирена Стоянова, библиотекар в читалището.

В словото си г-жа Драгиева, председател на читалището, високо оцени участието на библиотеката в Програма "Глоб@лни библиотеки" и отбеляза, че създаденият информационен център е станал притегателно място за жителите на с. Градинарово.

Мадлена Герова и Теменуга Калчева поднесоха поздравителен адрес от името на Регионална библиотека "Пенчо Славейков".


Фотогалерия

 


С водосвет за здраве, благоденствие и просперитет на 25.01.2012 г. в библиотеката на НЧ "Хр. Ботев - 1926" с. Тръстиково, община Аврен, област Варна, тържествено бе открит Информационен център, оборудван с комютърна техника по Проект "Глоб@лни библиотеки".
Кметът на общината г-н Емануил Манолов поздрави присъстващите и пожела на гостите да ползват техниката, да получат чрез нея много нови знания, но да не забравят и хубавата книга.
Поздравителен адрес от името на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна прочете Мадлена Герова.
Самодейци от групата за автентичен фолклор към читалището поздравиха присъстващите.


Фотогалерия

 


На 10 септември 2011 г. Народно читалище "Нива 1901" в с. Невша, община Ветрино, празнува своя 110-годишен юбилей.
Тържествено бе открит Информационния център, оборудван по Програма "Глобални библиотеки - България". Лентата прерязаха г-н Николай Марков, регионален мениджър по Програмата и г-н Георги Андреев, кмет на Община Ветрино.
Мадлена Герова и Данка Божанова поднесоха поздравителен адрес от името на Регионална библиотека "Пенчо Славейков".

Фотогалерия

 


На 30.03.2011 г.в библиотеката на Народно читалище "Светлина-1904" с.Белоградец бе открит Информационен център оборудван по програма Глоб@лни библиотеки - България с 5 компютърни конфигурации, дигитален мултимедиен проектор с екран и мултифункционално устройство.

Още по темата

 


На 15 декември в Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна бе открита новата Медиатека, създадена с подкрепата на Програма "Глоб@лни библиотеки - България". В отдел "Изкуство" на Варненската библиотека е обособена нова зала с 10 работни компютърни места, предназначени за обучение на библиотекари от Варненска област и на читатели на библиотеката. Предоставен е достъп до Интернет. Осигурена е възможност за ползване на електронни носители от библиотечния фонд - CD и DVD с филми, музика и мултимедийни образователни програми. Официално Медиатеката беше открита с поредния, осми курс по компютърна грамотност за читатели на възраст 60+, към който има огромен читателски интерес и който сполучливо беше наречен от самите участници "Трета възраст онлайн". >>>

На 17 декември 2010 г. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - Варна обяви "Ден на отворените врати", по време на който бе открит обновеният информационен център. Информационният център на библиотеката е създаден през 2003 г., с цел да повиши и обогати възможностите за предоставяне на електронни обществено-информационни услуги на гражданите. Сега, чрез Програма "Глоб@лни библиотеки - България", информационният център е изцяло обновен. Библиотеката получи нови 25 компютъра, принтери, скенер, мултимедия и други периферни устройства. Работните места в центъра вече са 11. Бяха създадени и т. нар. Инфоточки - допълнителна възможност за ползване на библиотечните бази данни в пространството на библиотеката. На откриването пред гостите и читателите на Варненската библиотека бе представено всичко, което тя предлага на своите потребители като информационни ресурси и услуги. Очертано бе и участието на библиотеката в проект "Варненска дигитална библиотека", който е част от мащабния европейски проект Europeana. На този етап дигитализацията на стара варненска периодика е българският принос към Europeana.

Отзиви в медиите

Фотогалерии

 


От 15 ноември 2010 г. започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по Програма "Глоб@лни библиотеки – България".
"Глоб@лни библиотеки – България" е съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие, и се финансира с 15 милиона щ.д. от Фондация "Бил и Мелинда  Гейтс", дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. Партньори в изпълнението на програмата са Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската библиотечно-информационна асоциация. >>>

455 обществени библиотеки от 234 общини в цялата страна са включени в Етап 2009 г. на програмата.
Техниката вече е доставена. След  инсталирането й обществените библиотеки ще предоставят достъп до интернет и ползване на компютри за своите потребители. Така библиотеките ще увеличат потенциала си на обществени и информационни центрове, приобщавайки хората към ресурсите на глобалното информационно общество. Библиотеките ще обогатят услугите, които предоставят и ще се превърнат в места за учене през целия живот, където се придобиват нови знания и умения.
В Регионална библиотека "Пенчо Славейков" Варна в средата на декември предстои официалното откриване на информационния център и на обучителния център (медиатека). Библиотеката получи по програма 24 компютъра, сървър, мултимедия и периферни и мрежови устройства.

Информационният център Информационният център Информационният център


В област Варна 20 обществени библиотеки участват в I-я етап на проекта:

 1. библиотеката при читалище -  гр. Белослав;
 2. библиотеката при читалище -  с. Езерово;
 3. библиотеката при читалище - с. Страшимирово;
 4. библиотеката при читалище -  гр. Бяла;
 5. Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - гр. Варна;
 6. библиотеката при читалище "Отец Паисий" - гр. Варна;
 7. библиотеката при читалище - кв. Аспарухово;
 8. библиотеката при читалище - с. Звездица;
 9. библиотеката при читалище - с. Белоградец;
 10. библиотеката при читалище - с. Ветрино;
 11. библиотеката при читалище - гр. Вълчи дол;
 12. библиотеката при читалище - гр. Долни чифлик;
 13. библиотеката при читалище - с. Гроздьово;
 14. библиотеката при читалище - с. Пчелник;
 15. библиотеката при читалище - с. Старо оряхово;
 16. библиотеката при читалище - гр. Дългопол;
 17. библиотеката при читалище - с. Партизани;
 18. библиотеката при читалище - с. Поляците;
 19. библиотеката при читалище - гр. Провадия;
 20. библиотеката при читалище - с. Манастир.

През 2011 година предстои включването на още 16 библиотеки от Варненски регион, както и обучението на голям брой библиотекари в специализирания център във Варненската регионална библиотека. Те ще придобият нови компютърни знания, ще обогатят своите познания в сферата на библиотечния мениджмънт, предоставянето на модерни библиотечни услуги и умения за работа с граждани и общности.

До 2013 година 900 обществени библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в програмата.

Отзиви в медиите

 


На 13 януари 2010 г. в залата на Община Дългопол се състоя процедура по подписване на споразумение за сътрудничество между кмета на Община Дългопол и представителите на читалищата, одобрени и препоръчани за пълна подкрепа в рамките на субсидията от Фондация "Бил и Мелинда Гейтс" по Програма "Глобални библиотеки – България", етап 2009.

Реализирайки програмата, за населението на община Дългопол ще са вече реалност безплатният достъп до информация, знания, комуникации и електронни услуги, осъществявани чрез местния информационен вестник - МОЯТА ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА.

Снимка от събитието

 


На 7 януари 2010 г. в заседателната зала на община Бяла бе подписано Споразумение за сътрудничество по Програма "Глобални библиотеки – България". Подписи на Споразумението поставиха кметът на Община Бяла г-н Атанас Трендафилов и председателят на читалищното настоятелство и председател на Общинския съвет – г-жа София Кирова.

На събитието присъстваха г-н Костадин Самарджиев – заместник кмет на общината с ресор "Култура и образование", г-жа Росица Янева – специалист в дирекция "Култура и образование", Снежана Фотева – секретар на читалището и Димитричка Баналиева – библиотекар.

Снимки от събитието

Sidebar

Global Libraries

Footer