Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

 
График за обучения на библиотекари от Варненска област

"Библиотеките и социалните мрежи – стратегии и техники на представяне на библиотечно-инфрмационни услги"

Обучител: Радка Калчева

    
 Първа група
 • 29 октомври 2015 г.
 • photos

"Умения за презентиране – методи и техники на функционални умения при представяне пред публика"

Обучител: Росица Бърдарска

    
 Първа група
 • 16 - 17 октомври 2015 г.
 • photos

    
 Втора група
 • 23 - 24 октомври 2015 г.
 • photos

    
 Трета група
 • 28 - 29 октомври 2015 г.
 • photos

"Работа с читатели. Социология и психология на четенето, модели и прототипи на комуникацията библиотекар - читател"

Обучител: Ралица Христова

    
 Първа група
 • 9 - 10 октомври 2015 г.
 • photos

    
 Втора група
 • 16 - 17 октомври 2015 г.
 • photos

„Развитие капацитета на обществените библиотеки за разработване и управление на проекти"

Обучители: Виктория Николова и Николай Малев

    
 Първа група
 • 16 - 17 юни 2015 г.
 • photos

    
 Втора група
 • 16 - 17 юни 2015 г.
 • photos

Направление 1 "Информационни и комуникационни технологии"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • ИКТ Част 1 - от 16 до 21 май 2013 г.
 • photos
 • ИКТ Част 2 - от 22 до 31 май 2013 г.
 • photos

Направление 2 "Организация и управление на работата в обществената библиотека"

 

    
 Първа група
 • от 7 до 10 октомври 2013 г.
 • photos

Направление 3 "Услуги в модерната библиотека"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • Част 1 - от 17 до 21 юни 2013 г.
 • photos
 • Част 2 - от 22 до 25 юни 2012 г.
 • photos

Направление 4 "Общуване и работа с потребители и общности"

 

    
 Първа група
 • от 27 до 29 март и от 3 до 5 април 2013 г.

    
 Втора група
 • от 8 до 13 април 2013 г.
Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти"

 

    
 Първа група
 • от 15 до 20 март 2013 г.

    
 Втора група
 • от 15 до 19 април 2013 г.

    
 Трета група
 • от 22 до 26 април 2013 г.

Надграждащо обучение по информационни и комуникационни технологии

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • от 25 до 27 септември 2013 г.
 • photos
    
 Втора група
 • от 1 до 3 октомври 2013 г.
 • photos
    
 Трета група
 • от 8 до 10 октомври 2013 г.
 • photos

Надграждащо обучение по е-услуги в библиотеката

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • от 15 до 17 октомври 2013 г.
 • photos
    
 Втора група
 • от 22 до 24 октомври 2013 г.
 • photos
    
 Трета група
 • от 28 до 30 октомври 2013 г.
 • photos

Направление 1 "Информационни и комуникационни технологии"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • ИКТ Част 1 - от 14 до 18 май 2012 г.
 • photos
 • ИКТ Част 2 - от 28 май до 2 юни 2012 г.
 • photos
Направление 2 "Организация и управление на работата в обществената библиотека"

Обучителна база - Американска читалня

    
 Първа група
 • от 12 до 15 юни 2012 г.
 • photos

    
 Втора група
 • от 11 до 14 септември 2012 г.
 • photos

    
 Трета група
 • от 20 до 23 ноември 2012 г.
 • photos
Направление 3 "Услуги в модерната библиотека"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • Част 1 - от 25 до 29 юни 2012 г.
 • photos
 • Част 2 - от 9 до 11 юли 2012 г.
 • photos

    
 Втора група
 • Част 1 - от 5 до 9 ноември 2012 г.
 • photos
 • Част 2 - от 12 до 14 ноември 2012 г.
 • photos
Направление 4 "Общуване и работа с потребители и общности"

Обучителна база - Американска читалня

    
 Първа група
 • от 2 до 7 април 2012 г.
 • photos

    
 Втора група
 • от 20 до 26 април 2012 г.
 • photos

    
 Трета група
 • от 12 до 17 ноември 2012 г.
 • photos
Направление 5 "Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти"

Обучителна база - Американска читалня

    
 Първа група
 • от 4 до 8 юни 2012 г.
 • photos

    
 Втора група
 • от 18 до 22 юни 2012 г.
 • photos
Направление 1 "Информационни и комуникационни технологии"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • ИКТ Част 1 - от 17 до 22 октомври 2011 г.
 • photos
 • ИКТ Част 2 - от 31 октомври до 4 ноември 2011 г.
 • photos

    
 Втора група
 • ИКТ Част 1 - от 14 до 19 ноември 2011 г.
 • photos
 • ИКТ Част 2 - от 28 ноември до 2 декември 2011г.
 • photos
Направление 2 "Организация и управление на работата в обществената библиотека", Модули 1 и 2

Обучителна база - Американска читалня

    
 Първа група
 • Модул 1 - 9 и 10 ноември 2011 г.
 • photos
 • Модул 2 - 11, 14 и 15 ноември 2011 г.
 • video      photos
Направление 2, Модул 3 "Застъпничество и управление на проектен цикъл"

Обучителна база - Американска читалня

    
 Първа група
 • Модул 3 - 2, 3 и 4 ноември 2011 г.
 • photos
Направление 3 "Услуги в модерната библиотека"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • Част 1 - от 24 до 29 октомври 2011 г.
 • photos
 • Част 2 - от 9 до 12 ноември 2011 г.
 • photos

    
 Втора група
 • Част 1 - от 21 до 26 ноември 2011 г.
 • photos
 • Част 2 - от 5 до 8 декември 2011г.
 • photos
Направление 1 "Информационни и комуникационни технологии"

Обучителна база - Медиатека

    
 Първа група
 • ИКТ Част 1 - от 7 до 12 март 2011 г.
 • ИКТ Част 2 - от 28 март до 1 април 2011 г.

    
 Втора група
 • ИКТ Част 1 - от 2 до 10 май 2011 г.
 • ИКТ Част 2 - от 30 май до 3 юни 2011.

    
 Трета група
 • ИКТ Част 1 - от 6 до 11 юни 2011 г.
 • ИКТ Част 2 - от 20 до 24 юни 2011 г.

 

Направление 2 "Организация и управление на работата в обществената библиотека"

Обучителна база - Американска читалня

    
 Пилотно обучение
 • Част 1 - 6 и 7 юли 2011 г.
 • Част 2 - 11, 12 и 13 юли 2011 г.


 

Sidebar

Global Libraries

Footer