Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Международна конференция > Презентации на участниците

"Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики
за опазване и разпространение на културното наследство"

23-24 март 2010 г.

 

 

 

23 март

 

   

9.30 ч.

Откриване: Емилия Милкова, директор на РБ "Пенчо Славейков" - Варна

   

9.45 - 11.00 ч.

EuropeanaLocal - перспективи за обединяване и представяне на дигитално съдържание
Роб Дейвис - EuropeanaLocal

   

11.00 – 12.15 ч.

Europeana: от вдъхновяваща идея до устойчива услуга
Милена Попова – Europeana

   

12.15 – 13.00 ч.

Парадигмата Europeana: дигитална култура, европейски хоризонт,
ноу-хау

Емилия Милкова, Радка Калчева, Даниела Илиева, Кристиана Димчева –
РБ „Пенчо Славейков” - Варна

   

13.00 – 14.00 ч.

Обяд

   

14.00 – 14.30 ч.

Мултикултурални аспекти на дигитализацията
Мария Чупич, Марияна Стефанович – Библиотека Ниш, Сърбия

   

14.30 – 15.00 ч.

Участието на Националната библиотека в международни проекти за       дигитализация
н.с. Анета Дончева, ст. н.с. д-р Цветанка Панчева – НБКМ

   

15.00 – 15.30 ч.

Изследване на впечатленията и очакванията на младите хора при работа с Europeana
д-р Милена Добрева - Университет Стратклайд, Великобритания

   

15.30 – 15.50 ч.

Кафе-пауза

   

15.50 – 16.10 ч.

Фондация НАБИС – цели, задачи и нейният бъдещ принос за българските Дигитални библиотеки
Динчо Кръстев - ЦБ на БАН; НАБИС

   

16.10 – 16.30 ч.

Дигитална библиотека „Акад. Вера Мутафчиева
Мария Топузлиева, Йоана Андреева - НБУ

   

16.30 – 16.50 ч.

Виртуална експозиция „Братя Шкорпил – познати и непознати” в музеен обект Аладжа манастир
Валери Кинов - НПК Аладжа манастир

   

16.50 – 17.10 ч.

Библиотекарят и издателят в дигитална среда и изпреварващото обучение в програмите на СВУБИТ
проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева - СВУБИТ

   

17.10 – 17.30 ч.

Дискусия

   

Кратка обиколка из библиотека „Пенчо Славейков”
Даниела Илиева

 

 

24 март

 

   

9.00 – 9.20 ч.

Дигиталните колекции на Народна библиотека „П. Р. Славейков”- Велико Търново в контекста на националната програма за опазване и популяризиране на книжовното ни наследство
Калина Иванова - РНБ “П. Р. Славейков” – Велико Търново

   

9.20 – 9.40 ч.

Дигитализация в РНБ „Иван Вазов” – подходи и практики
Димитър Минев - РНБ “Иван Вазов” - Пловдив

   

9.40 – 10.00 ч.

Обединени електронни ресурси – идея превърната в реалност.  Единни мета данни. Връзка с депата на притежателите на съдържание. Създаване, представяне и управление на дигитално съдържание
Таня Войникова, Юрия Сматракалева, Пенка Бажлекова - СофтЛиб

   

10.00 – 10.20 ч.

Дигитализацията на фондовете – сканиране, съхраняване, разпространение
Никола Бажлеков - Прима Софт

   

10.20 – 10.40 ч.

РЕГИНА–ПИ – опит за опазване и разширяване на достъпа до информация чрез дигитализация на периодичните издания
Спаска Тарандова - Столична библиотека

   

10.40 – 10.55 ч.

Кафе-пауза

   

10.55 – 11.15 ч.

ATHENA –нова възможност за популяризиране на българското културно наследство
Екатерина Дикова, Даниела Атанасова - ЦБ на БАН

   

11.15 – 11.35 ч.

Интелектуалният капитал на библиотеките в контекста на Европейската дигитална библиотека
Румелина Василева, Силвия Станчева - СВУБИТ

   

11.35 – 11.55 ч.

Проектна концепция: База данни „Българските градове през Възраждането” (CD)
проф. дфн Иванка Янкова - СВУБИТ

   

11.55 – 12.15 ч.

Дигитални библиотеки – авторскоправни аспекти
гл. ас. д-р Таня Тодорова - СВУБИТ

   

12.15 – 12.35 ч.

Дигитализиране на музикални и гласови документи като част от културното наследство в РБ „П. Стъпов” – Търговище
Ася Атанасова - РБ “П. Стъпов” - Търговище

   

12.35 – 12.50 ч.

Дискусия

 

 

12.50 – 13.30 ч.

Обяд

   

13.30 – 13.50 ч.

Сканиране на библиотечни документи. Връзка с АБ. Показване на изображенията в локалната мрежа, интернет и информационните бюлетини.
Румен Чернаев, Светлозар Мечков - РС-ТМ

   

13.50 – 14.10 ч.

Дейности по дигитализация в РБ „Стилиян Чилингиров”
Красимира Александрова - РБ “Стилиян Чилингиров” - Шумен

   

14.10 – 14.30 ч.

Дигитализиране и каталогизиране на фонд „Портрети и снимки” – приоритети и перспективи
Петко Георгиев - РНБ “Иван Вазов” - Пловдив

   

14.30 – 14.50 ч.

Опазване на книжовното наследство от фондовете на Централна библиотека на БАН чрез дигитализация
ст.н.с. д-р Мария Аргирова-Герасимова - ЦБ на БАН

   

14.50 – 15.10 ч.

Създаване на добри дигитални колекции – проблеми и предизвикателства
Милена Миланова – СУ “Св. Климент Охридски”

   

15.10 – 15.30 ч.

Франция и нейното дигитално културно наследство
доц. д-р Мария Гуленова – СВУБИТ

   

15.45 – 16.00 ч.

Дигитализация на учебниковия фонд – критерии за оценка
Персида Рафаилова – УАСГ

   

16.00 – 16.15 ч.

Електронен архив на военните паметници - част от КИН на София
Д.Атанасова, П. Първанов – ЦБ на БАН; Б. Чилев, К. Павлова –
ОП „Стара София”

   

16.15 – 16.30 ч.

Дискусия/ Закриване

Sidebar

Footer