Представяне на проект X-LIBRIS

X-LIBRIS е стратегическо партньорство за обучение на възрастни в рамките на ключовата дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” на Програма Еразъм+. Той стартира на 1 септември 2014 г. и ще продължи 2 години.

Основната мисия на проекта е да организира серия обучения, насочени към разработване на потребителски ориентирани нови библиотечни услуги, базирани на иновативни информационни и комуникационни технологии. За тази цел, X-LIBRIS ще разработи свободни образователни ресурси и онлайн обучения.

Проект No. 2014-1-TR01-KA200-012958

image 02

     erasmusplus

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 • Създаване на иновативни свободни образователни ресурси за обучение през целия живот
 • Придобиване на нови умения и компетенции и подобряване на ИКТ уменията на потребителите
 • Предоставяне на нови възможности за обучение на потребителите
 • Използване на иновативна методология на обучение
 • Въвеждане на съвременни информационни технологии за дизайн на нови библиотечни услуги
 • Разширяване на библиотечното пространство посредством нови услуги
 • Разработване на свободни образователни ресурси и онлайн обучения за разширяване на   аудиторията
 • Включване на крайните потребители в разработване на дизайн на услуги
 • Трансформиране на библиотечните услуги в зависимост от потребителските очаквания
 • Предоставяне на трансформирани обучения за библиотекари
 • Насърчаване на колегиални и междупоколенчески обучения
 • Изграждане и развитие на общество от практици
 • Подпомагане на стратегическото партньорство за обмен на добри практики
 • Елиминиране на вероятността за изключване, породена от липса на услуги
 • Издигане ролята на библиотеките и новите медийни канали посредством разработване на иновативни обучения

РЕЗУЛТАТИ

 • 100 обучени потребители формиращи Общество на образоващи се възрастни
 • 25 обучени библиотекари
 • 20 обучени учители
 • 20 нови ИКТ услуги
 • X-Libris методология
 • X-Libris мултиезикова платформа
 • 3 образователни мултиезикови канала на X-Libris във Vimeo
 • Профили на проекта в социални мрежи
 • План за оценка и качество
 • План за разпространение
 • План за управление
 • 4 информационни бюлетина
 • Специални продукти за разпространение

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 • Изграждане на уебсайт на проекта.
 • Провеждане на работни срещи:
meeting Турция, 2 - 3 декември 2014 - учредителна среща   photos
meeting Литва, 2 - 6 март 2015  photos
meetingГермания, 8 - 12 юни 2015  photos
meetingБългария, 27 - 31 юли 2015   
meetingИспания, 22 - 26 февруари 2016  photos
meetingТурция, 27 юни 2016 - заключителна среща  photos
 • Дейности по управление и разпространение.

ПРОДУКТИ

Примерен план за разработване на услуга:

photos

ОТЗИВИ И ПУБЛИКАЦИИ

meeting


photos

Заключителна среща и уъркшоп по проект X-LIBRIS в Анкара, Турция, 27 юни 2016 г.


meeting


photos

Информационен семинар „Библиотеките – място за всеки” в рамките на Националната библиотечна седмица, РБ "Пенчо Славейков" - Варна, 11 май 2016 г.


meeting

Уебинари "Дигитален куратор" - 9 декември 2015 г. и 10 февруари 2016 г.


meeting

Уебинари "Еко-библиотека" - 11 ноември и 1 декември 2015 г.


photos  Запознайте се с Люси:


Още отзиви и публикации >>>

ОТЗИВИ И ПУБЛИКАЦИИ (2)

meeting


meeting

Конференция "Библиотеки-четене-комуникации", Велико Търново, 17-18 ноември 2015 г.

Национален библиотечен форум под наслов „Библиотеката днес – иновационни дейности и форми на сътрудничество”, Добрич, 19 ноември 2015 г.


meeting


photos

Национална кръгла маса по информационна грамотност, София, 3 октомври 2015 г.meeting

Информационен флаер за обучения по проекта в РБ "Пенчо Славейков" през месец юли 2015 г.


photos

Уебинар за представяне на проекта - 18. 02. 2015 г.
Флаер за оповестяване на уебинара >>>


Текст

Варненци заемат книги от библиотеката по електронен път. // varna.topnovini.bg, 19 февруари 2015

Текст

Регионалната Библиотека "Пенчо Славейков”-Варна въвежда нова електронна услуга. // Moreto.net, 18 февруари 2015

Текст

Регионалната библиотека въвежда нова услуга, читатели ще заявяват книги онлайн. // Petel.bg, 18 февруари 2015

Текст

"Е-профил" е новата услуга, която ще въведе Регионалната Библиотека "Пенчо Славейков”-Варна. // БНР Радио Варна, 18 февруари 2015

КОНТАКТИ

Директор: Д-р Емилия Станева-Милкова
бул. Сливница 34
Варна 9000

тел./факс 052 659136
E-mail: office@libvar.bg

 • xlibris
 • facebook
 • twitter
 • linkin
 • linkin