На 11 ноември 2015 г. по покана на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”  се проведе първият уебинар “Еко-библиотека” - инициатива в рамките на проект X-LIBRIS за разработване на нови библиотечни услуги, базирани на иновативни информационни и комуникационни технологии. В уебинара се включиха участници от над 25 селища в страната - колеги от Варна и региона, представители на читалища и библиотеки, както и индивидуални участници.

Уебинар “Еко-библиотека” е потребителски ориентирана нова библиотечна услуга,  възникнала като резултат от обучение по проект  X-LIBRIS през месец юли  с участие на активни ползватели на библиотеката и библиотечни специалисти от региона. Той се проведе като онлайн обучение за създаване на съдържание в социалната мрежа Pinterest чрез тематично обединяване на снимки, текст и видео. Проявата включваше презентация за запознаване с Pinterest и възможностите, които социалната мрежа предлага на потребителите за публикуване на авторски снимки, видео и текстов материал на тема, свързана с екологията. Представиха  се лековити растения в България, обединени в табло “Еко-библиотека”, изготвено от екип на Регионална библиотека “Пенчо Славейков”, както и начините на споделяне във виртуалното общество.
По време на срещата  колеги от страната  задаваха въпроси относно възможностите на социалната мрежа Pinterest за споделяне на информация и активното участие на потребителите  в създаването на иновативни библиотечни услуги. Участниците изказаха своите положителни впечатления от проведеното онлайн обучение, а темата остана с продължение...

На 1 декември се проведе втори уебинар за споделяне на творчески идеи в Pinterest. В него се включиха част от участниците в първия уебинар, които бяха регистрирали свои профили и разработили свои табла в Pinterest. Обсъдени бяха някои проблеми при ползване на социалната мрежа и се предстваиха изготвените успешни табла.

На тази онлайн среща беше презентирана и платформата за атестиране на новата библиотечна услуга, на която потребителите могат да коментират и оценят полезността и.


meeting

Информационен флаер-покана за участие в първия уебинар "Еко-библиотека"

photos

Уебинар "Еко-библиотека", част 1

photos

Уебинар "Еко-библиотека", част 2