Регионална библиотека "Пенчо Славейков" Варна

Презентации

 


Конференция "Българският прочит на докладите "Новият Ренесанс" на Комитета на мъдреците" и "Стратегически план за Европеана 2011-2015", Европейски парламент, Брюксел

 

Варненската библиотека – след EuropeanaLocal накъде? (.pdf)

Още по тематаII Kонференция "Българското съдържание в Европеана", 1 - 2 Октомври 2010 г., гр. Пловдив

 

Българското съдържание в Европеана (.pdf)ХX Национална научна конференция "Съвременната библиотека - център за информация и знание", 9 - 10 Юни 2010 г., София

 

Проектът Варненска дигитална библиотека - реално присъствие в Europeana (.pdf)


 


Конференция "Необходими стъпки за интегриране на България в европейското начинание Европеана", 23 - 24 Април 2010 г., Пловдив

 

Еuropeana: предизвикателство и европейски хоризонт за българските библиотеки (.pdf)


 


Конференция "Библиотеки - четене - комуникации", 17 - 18 ноември 2009 г., Велико Търново

 

Ретроспекцията на града и културата на модерното (.ppt)


 

Българска библиотечно-информационна асоциация, XIX национална конференция, 4 - 5 юни, 2009 г., Хасково"Другият" живот на старата варненска периодика - визия за бъдещето. Опит, проблеми, решения при дигитализацията на старата варненска периодика като част от *EuropeanaLocal* (.ppt)


 

Международна конференция "Глобализация и управление на информационните ресурси", 12 - 14 ноември 2008 г., СофияАрхитектура на дигиталната библиотека. Пример за създаване на една виртуална колекция (.pdf)

 

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved