Регионална библиотека "Пенчо Славейков" Варна

Цели


Развитието на услугата EUROPEANA на Европейската дигитална библиотека (The European Digital Library) за улесняване достъпа до дигиталното съдържание, съхранявано в четири основни типа културни организации -  библиотеки, музеи, архиви и аудио-визуални архиви, в момента набира инерция. EuropeanaLocal е Мрежа, добавяща съдържанието съхранявано в местни/регионални библиотеки, архиви и  музеи към съдържанието на EUROPEANA.

Съществуващата необходимост, съизмерима с целите на EUROPEANA  по отношение на съдържанието до 2010 г., да се предостави  наличното огромно количество дигитално съдържание, съхранявано от европейските културни институции на местно и регионално ниво, както и това, съхранявано на национално ниво и така да се увеличи броя на доставчиците на съдържание от културния фонд, към европейската мрежа от музеи, архиви и библиотеки. Този процес обединява и свързва съдържанието на нееднородни източници. Добавянето на европейска добавена стойност за потребителите чрез свързване на дигиталното съдържание е друга приоритетна цел на EuropeanaLocal.

В този контекст, начините, по които EUROPEANA взаимодейства със семантичната и техническа инфраструктура, разработена в съответствие със стандартите за Семантичен  Уеб са изключително уместни, както при идентифицирането на това кои  дейности трябва да се вземат предвид по отношение на стандартите и оперативната съвместимост, така и прилагането на стандартите Resource Description Framework - RDF (описание на ресурсите), Web Ontology Language - OWL (език на уеб онтологията) и SKOS (Simple Knowledge Organization Systems).

Проектът привлича вече създадени репозиториуми съвместими с OAI-PMH стандарта за събиране на данни, определящи съдържанието на ниво, което да има смисъл по отношение на разнообразната демография и хранилища на дигитално съдържание, притежавано в европейските общински, регионални и местни културни институции. Това допълва съществуващата мрежа на EUROPEANA, както и бъдещото и   разширяване.

За да може да бъде напълно използван интерфейсът на EUROPEANA и да се предлага атрактивен набор от услуги, данните, които културните институции съхраняват понастоящем в собствените си бази данни трябва да бъдат направени достъпни за събиране чрез протокола OAI-PMH.  Това е основната идея, която се следва в проекта EuropeanaLocal. Основна цел за EuropeanaLocal е да приеме и направи важна инвестиция  в редица от ключовите културни организации -  библиотеки, музеи, архиви и аудио-визуални архиви.

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved