Home

  • kurort
  •  
  • kurort
  •  
  • kurort

Old Varna - Resort

 

 

 

 

 

Град Варна в своето благоустройствено развитие, както и другите градове, преминава през всички фази, които социалните и стопански нужди налагат.
След Освобождението във Варна, като главно пристанище на страната, се  развива голяма търговия. Населението почва бързо да нараства, благоустрояването – да се подобрява. Будният дух на българина, възприемчив към новото и модерното, не закъснява да се прояви и по отношение на пътищата и транспорта. Започва усилена работа в това направление.
Към 1938 г. Варна, заедно с кв. Аспарухово, разполага със 180 км улици и площади с обща квадратура 2 460 000 кв.м. Застроената площ на гр. Варна и предградието Аспарухово е 8 800 000 кв. м, от които 1 039 000 кв. метра са заети от паркове и игрища.
Напредъкът на пътното дело в гр. Варна, направата на хубави улици и развиването на всички видове транспорт – по суша, въздух и море създава не само удобство на гражданите, но спомага и за доброто име на града.