Home

Center

     

  • kurort
  • kurort
  • kurort

 

 

 

 


Old Varna - Resort

 

 

 

 

Варненска Международна мострена изложба

Първата Международна мострена изложба във Варна е проведена с голямо въодушевление и при пълната подкрепа на обществеността и стопанските дейци от цялата страна. Тя поставя началото на ново виждане за рекламата на народното стопанство както пред български, така и пред външни потребители. Още при първата изложба инициаторите са имали предвид безспорното благоприятно положение на Варна като транспортен възел, който улеснява чуждестранните изложители.

Идеята възниква в ръководството на Лигата за курорта Варна в началото на 1932 г. Това са проф. Цани Калянджиев – ректор на Варненската търговска академия, Петър Стоянов – кмет на Варна, д-р Н. М. Недков – подпредседател на Варненската търговско-индустриална камара, общественици, културни и стопански деятели. След одобрение от община Варна и от Варненската търговско-индустриална камара, ръководството на лигата, с участието и на Популярната банка, се обръща със специално писмо до всички търговски камари в страната да подкрепят начинанието. За много кратко време е създадена необходимата организация и са привлечени фирми от цялата страна.

На 24 юли 1932 г., след водосвет и речи на ректора на Търговската академия и кмета на Варна, председателят на Варненската търговско-индустриална камара Боян Абаджиев открива първата изложба. В нея участват 101 фирми-изложители от цялата страна. Разположена е на 12 000 кв.м открита и 1200 кв. М закрита площ в трите етажа на Търговското училище. Министерството на железниците прави специално 50% намаление за посещение на изложбата. На посетителите организаторите и изложителите предоставят многобройни рекламни материали. За почти едномесечното си представяне изложбата е посетена от 20 000 българи и 4000 чужденци. Те се запознават с текстилната промишленост, представена от варненски, габровски и софийски фабрики, консервното производство на Варна и Русе, изделия от леярската промишленост, обков, килимарство, занаятчийски изделия. Въпреки стопанската криза, която разтърсва страната, са сключени сделки за 900 000 лв.

Чужденците са изненадани и учудени от богатствата на нашата земя, показвани на мострените изложби. „Пълен и неочакван бил успехът на четвъртата мострена изложба, организирана през 1935 г. Повече от 10 000 чужденци посетили панаирните палати във Варна и само за три седмици били сключени сделки за 50 милиона лева” – съобщава в. „Академични вести”.

Големият успех на варненската мострена изложба не остава незабелязан от европейския търговски свят. Веднага след откриването на изложбата уредниците й са поканени да участват в конгреса на Съюза на международните панаири в Брюксел. За кратко време Варненската мострена изложба добива известност и става член на Съюза на международните панаири. Варненската търговско-индустриална камара построява специални изложбени палати в третата част на Морската градина.

Доброто дело, което подемат варненските търговци и индустриалци, не е оценено от управляващите кръгове в България. Те не само че не подпомагат варненската мострена изложба, но в. ”Академични вести” с болка съобщава, че „на Варна се забрани със закон да има свой панаир и да го развива в рамките на един международен търговски обмен”.

Въпреки това IX-та Варненска международна изложба е върхът на изложбите, организирани във Варна. В нея участват със свои изложбени площи Румъния, Германия, Чехословакия, Югославия, Гърция и СССР.

Макар че просъществуват кратко време, Варненските международни изложби оставят своя отпечатък върху икономическия живот не само на Варна, но и на цяла България. Варненските стопански деятели най-рано намират нови, по-модерни пътища и средства за разширяване на търговския стокообмен на страната ни.


Дряновски, Борислав. Добро дело не само за Варна, но и за България/ Борислав Дряновски// Черноморие, №191, 15 авг. 1996 г., с.9