Home

  • kurort
  •  
  • kurort
  •  
  • kurort

Old Varna - Resort

 

 

 

 

Old Varna

Станал трети по големина град в България и важен културен център, Варна е същевременно и най-оживеният търговски център, най-голямото пристанище и единственото отправно място за зърнените храни на златна Добруджа. Но голямата европейска война, в която неминуемо е въвлечена и нашата страна, се отразява катастрофално върху бъдещето на града. На България е отнета плодородната и богата Добруджа и Варна е лишена от своя най-голям източник за търговия.

За да се спаси 70-хилядният град от това тежко положение, се полагат неимоверни усилия и се търсят нови ресурси за подобрение на поминъка и икономическото благосъстояние на неговите жители. Затова всички обществени фактори и гражданството във Варна работят усилено за издигането на града в курортно отношение. В продължение само на 10 години Варна, имайки своето естествено красиво разположение, богата природа и отлични климатически условия, се издига бързо като най-добър курортен град на Черно море.

“Разположен в най-красивата част на едноименния залив, върху едно плато, леко наведено към морето, заобиколен околовръст с венец от височини, по които са разположени прочутите варненски лозя и китни гори, Варна е наистина един красив град и се радва на умерен и приятен климат – едно рядко съчетание на морския с континенталния такъв, благодарение на което летните горещини не са големи, а нощите са приятни и прохладни. Ефирните морски бризи поддържат една сравнително равномерна температура, и лятото е приятно и поносимо.
Улиците на града са широки, китонирани и чисти. Красиви булеварди и множество добре поддържани паркове и градини, галят окото и примамват със своите сенки летовника към отмора.”*

“Постепенно през 20-те – 30-те години на ХХ век за градските жители отиването на курорт по европейски маниер се превръща в необходимост. Наред с конкретната практическа полза – лечението, курортите са и места за развлечение, почивка и демонстрация на материални възможности и социално положение. Преодоляването на представата за курорта като място само за лечение е добре илюстрирана от думите на един журналист от края на 30-те години: На курорт ходят “хора, които боледуват от разни болести, и охолници, които смущават спокойствието на болните”.**

Един от най-големите чехословашки ежедневници по онова време пише: “Варна е успяла да получи името “Царицата на Черно море”. По право могат да и конкурират много малко градове, в които има съчетани по такъв чуден начин античността с модерното”.

*Чавдаров, Борис. Варна като курорт/Борис Чавдаров//Варненски общински вестник, № 9 и 10, 1 юли, 1938, с.2
**Георгиева, Борислава. Градските развлечения в миналото/Борислава Георгиева.-София: Парадигма, 2006.- 36 с.