Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Международна конференция > Видео-материали

"Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики
за опазване и разпространение на културното наследство"

23-24 март 2010 г.

 

 

ТВ "Черно море", програма "Утро в нашия град", 24.03.2010 г.
Интервю с Емилия Милкова - директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

Част 1

 

ТВ "Черно море", програма "Утро в нашия град", 24.03.2010 г.
Интервю с Емилия Милкова - директор на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"

Част 2

 

 

 

Sidebar

Footer