Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Международна конференция > Отзиви в медиите

"Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики
за опазване и разпространение на културното наследство"

23-24 март 2010 г.

 

   
Натиснете за по-голямо изображение Дигитализират библиотеката // 1 9  м и н у т и  (Варна), III, N 383, 24 март 2010, с 7.
   
Натиснете за по-голямо изображение Дигитализираха 13 000 страници във варненската библиотека // Д н е с +  (www.dnesplus.bg), 22 март 2010, 14:11 ч.
   
Натиснете за по-голямо изображение ИВАНОВА, Боряна. "Стара Варна" в кадър и текст вече и онлайн / Боряна Иванова. //
Н а р.  д е л о (Варна), LXVI, N 68, 23 март 2010, с. 8.
  За работата на РБ "Пенчо Славейков" по проекта Europeana.
   
Натиснете за по-голямо изображение КОЛЕВА, Донка. Дигитализацията на библиотеката събира 150 специалисти / Донка Колева. // Ч е р н о  м о р е (Варна), XI, N 66, 23 март 2010, с. 13.
  Двудневна международна конференция "Европейска дигитална библиотека - съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство" в РБ "Пенчо Славейков".
   
Натиснете за по-голямо изображение СТЕФАНОВА, Милена. Бавим сканирането на старата периодика / Милена Стефанова. // П о з в ъ н е т е (Варна), [XVII], N 68, 23 март 2010, с. 5.
  За работата на РБ "Пенчо Славейков" по проекта Europeana.
   
Натиснете за по-голямо изображение СТЕФАНОВА, Милена. Скромен БГ принос в европейската библиотека / Милена
Стефанова. // П о з в ъ н е т е (Варна), [XVII], N 69, 24 март 2010, с. 5.
  Международна конференция "Европейска дигитална библиотека - съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство" в РБ "Пенчо Славейков".
   
Натиснете за по-голямо изображение ТОДОРОВА, Боряна. Нищят дигитализацията в библиотеките : Домакин на международния форум е РБ "Пенчо Славейков" / Боряна Тодорова. // Н а р о д н о  д е л о (Варна), LXVI, N 66, 20 март 2010, с. 6.
   

Sidebar

Footer