ЗА НЕГО

1. ПАСКОВ, К. Нашият малък разговор / К. Пасков. // Н а р. д е л о (Варна), N 294, 9 дек. 1963, със сн.

2. БЪРДАРОВА, Донка. Когато мислим за бъдещето: Разговор с краеведа Любомир В л а д к о в за културната история на Варна / Донка Бърдарова. // В а р н. д у м а, N 27, 26 окт. 1990.

3. АВРАМОВ, Аврам. Разочарованието не винаги води до безизходица: Интервю с Любомир В л а д к о в / Аврам Аврамов. // Н а р. д е л о (Варна), N 85, 14 апр. 1992.

4. ДИМИТРОВА, Румяна. Снимки и писма на Венета Славчева пази Варненският архив./Румяна Димитрова //Ч е р н о м о р е д н е с (Варна), N 244, 22 окт. 1998, с. 8.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book