ПУБЛИКАЦИИ

Култура и просвета

5. "РЕШАВАЩИ са първите седем години" Да поговорим за културните традиции в семейството / Съавт. Венета Славчева. // Н а р. д е л о ( Варна ), N 38, 14 февр. 1970.

6. ПЪРВАТА печатница - първата напечатана книга - първият вестник във Варна. // Н а р. д е л о ( Варна), N 122, 24 май 1970.

7." ... ПОВЕЧЕ се развива народът в една страна, гдето има печатница". // Н а р. д е л о (Варна), N 123, 25 май 1970.

8. " НАСТАВНИК" - първата българска печатница в нашия град: 100 години книга - Варна`79. // Н а р. д е л о (Варна ), N 39, 29 септ. 1979.

9. СЛЕДА в културния живот на Варна: Завоевания и пропуски на Клуба на дейците на изкуството и културата. // Н а р. д е л о (Варна ), N 274, 21 ноем. 1971.

10. ПРИНОС в националната книжнина: 1972 - международна година на книгата. // Н а р. д е л о (Варна ), N 109, 10 май 1972.
Издателска дейност във Варна.

11. СЪС силата на словото: 90 години от началото на издателската дейност на Георги Б а к а л о в. // Х о р и з о н т, прил. на в. " Н а р. д е л о " (Варна ), N 6, 28 дек. 1986.

12. СТО години от първото издателство в морския град. // Н а р. д е л о (Варна ), N 248, 25 окт. 1997.

13. През 1987 г. лит. критик и публицист Георги Б а к а л о в с книжаря Стоян Г е о р г и е в основават издателство " Ст. Георгиев и сие"

14. С езика на изкуството и дружбата. // Н а р. д е л о (Варна ), N 31, 6 февр. 1977.
Дългосрочна програма за културно сътрудничество с Одеска област.

15. ПРОГРАМА за сътрудничество в областта на изкуството и културата [С Одеса, Гданск и Острава ]. // Н а р. д е л о (Варна ), N 83, 8 апр. 1977.

16. ПРОГРАМА " Леонардо да Винчи" във Варненски окръг. // Н а р. д е л о (Варна ), N 186, 21 ноем. 1979.

17. ПРОГРАМИТЕ за естетическо възпитание в действие във Варненски окръг. // Е с т е т. в ъ з п и т а н и е, 1980, N 1, с. 93 - 97.

18. ВЕКЪТ на Ленин - наш век: Програма " Вл. Илич Ленин" . // Н а р. д е л о (Варна ), N 48, 25 март 1980.

19. ПРОГРАМАТА " Константин-Кирил Философ" във Варненски окръг. // Н а р. д е л о (Варна ), N 2, 6 ян. 1981.

20. ЗА духовната култура - с талант и майсторство: Изграден е Териториален комплекс " Култура". // Н а р. д е л о (Варна ), N 133, 18 авг. 1978.

21. "СВЕЩЕНАТА длъжност": "Кръгла маса": "Култура и наследство" . // Х о р и з о н т, прил. на в."Н а р. д е л о "(Варна )., N 1, 29 ян. 1980

22. ПАНОРАМА на успехите. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 28, 8 - 15 юли с. 16 - 17.
Също и в: В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 29, 15 - 22 юли 1984, с. 16 - 17.

23. ЮБИЛЕЙНАТА 1984 година - година на успехи в културния живот на Варна и Варненски окръг. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 52, 23 - 30 дек.

24. МУЗЕИТЕ - паметта на Варна. // В а р н а о т н е д е л я д о н е д е л я, 1984, N 37, 8 - 16 септ., с. 16 - 17.

25. НОВИЯТ дом на Държавния архив Варна. // К И Л (Варна ), N 16, ноем. 1997.

26. ОТ по-събудени работници... : Традициите на читалище " Хр. Ботев " - едно от първите във Варна. // Н а р. д е л о (Варна ), N 178, 2 септ. 1986.

27. ВАРНА и българо-руските и българо-съветските културни връзки: 70 години от Октомври 1917. // П р о с т о р и, 1987, N 3, с. 95 - 103.

28. СКОК във формата и в съдържанието: Културният живот във Варна в първите години след ВОСР. // Х о р и з о н т, прил. на в. " Н а р. д е л о" (Варна ), N 5, 18 окт. 1987.

29. КНИЖОВНИ и други добри дела: Литературни салони във Варна. // Н а р. д е л о (Варна ), N 194, 4 окт. 1988.

30. НЕ само с ентусиазъм: Стремеж за осъществяване на възрожденските идеи във Варна до края на ХIХ век. // Р а к у р с (Варна ) , N 8, 7 - 14 дек. 1990; N 9, 14 - 21 дек. 1990.

31. КУЛТУРЕН живот във Варна от Освобождението до навечерието на Балканската война. // В а р н а Е к с п р е с, N 4, 7 ян. 1993.

32. ПЪРВИЯТ български клуб във Варна. // В а р н. д у м а, N 17, 23 апр. 1993.

33. ИСТОРИЯТА ни учи да бъдем единни, а не да охладняваме. // К И Л (Варна ), N 18, септ. 1993.
Дом на изкуствата.

34. ПРИНОС в националната ни култура: 50 години Средно музикално училище “Добри Христов”. // К И Л (Варна ), N 28, дек. 1994.

35. ВАРНЕНСКАТА мъжка гимназия. // В а р н. д у м а, N 5, 3 февр. 1995.

36. ДРУЖЕСТВО на библиофилите:[Информация ]. // К И Л (Варна), N 2, ян. 1996.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book