Регионална библиотека "Пенчо Славейков" Варна

 

No ECP-2007-DILI-517009

Целта на Проектa EuropeanaLocal, стартирал през м. юни 2008 г. е да създаде Мрежа, съдържаща най-добрите практики, която да подобри оперативната съвместимост на дигиталното съдържание, съхранявано от регионални и местни институции и да го направи достъпно посредством услугата EUROPEANA на Европейската дигитална библиотека ( The European Digital Library).

Належаща е нуждата да се включат голяма част от европейските мрежи, изградени от библиотеки, музеи и архиви на местно и регионално ниво, за да бъде предоставено огромното количество дигитално съдържание, съхранявано в тях.  Това включване ще обедини голямо разнообразие на материали от всички видове, култури и езици, като направи възможно създаването на нови интегрирани услуги, както и прибавяне на добавена стойност за потребителите от Европейската общност, а също така и от отделните страни-членки.

EuropeanaLocal работи съвместно с EDL фондация, за да създаде ефикасни и устойчиви процеси, чрез които местните и регионални институции да могат лесно да направят съдържанието си достъпно за EUROPEANA по време на и след проекта. EuropeanaLocal приема и популяризира употребата на всички инструменти и стандарти, използвани от EDL фондация, първоначално OAI-PMH репозиториумите и стандартите за приложение на метаданни в EUROPEANA, а по-късно и преминавайки към семантични уеб технологии.

EuropeanaLocal надгражда съществуващите мултипликационни мрежи на местните институции, притежаващи богат опит в културния сектор, дигиталните библиотеки, стандартите и услугите по събиране на информация. Чрез създадения консорциум, представляващ 27-те страни-членки, EuropeanaLocal ще направи достъпни чрез EUROPEANA над 20 милиона библиотечни документа.
Очакваните резултати включват учредяването на мрежа от регионални репозиториуми, които да са оперативно съвместими с EUROPEANA, изграждане на прототип на данните и развитието на тематични области, свързани с услугите на EUROPEANA, които да интегрират съдържанието както на национално, така и на местно/регионално ниво.

Copyright © Регионална библиотека "Пенчо Славейков" | All Rights Reserved