Движение за подвижни художествени изложби "Передвижници"


Передвижниците са художници – реалисти от 60-70-те години на XIX век, които участват в периодично уреждани подвижни изложби.

Натисни за по-голямо изображение
"Утро в боровия лес", Иван Шишкин, 1889 г.

Движението е създадено по инициативата на Г. Г. Мясоедов, а първите участници са петербургски и московски художници, сред които се открояват  Перов, Николай Ге,  Крамской. През 70-80-те години се присъединяват младите художници Репин, Суриков,  Васнецов и др., а от средата на 80-те години в изложбите се включват и Серов, Левитан, Поленов. Просъществувало повече от 50 години (до 1923 г.) и за това време са проведени 48 основни и няколко паралелни изложби.

 

Натисни за по-голямо изображение
Иля Репин. "Иван Грозни със сина си Иван на 16 ноември 1581 г." 1885
Отличителна особеност на живописта, както и на цялото изобразително изкуство от този период е стремежът на художниците да изобразяват вътрешния живот на човека, неговите душевни преживявания. С това е свързан в частност разцвета на психологическия портрет, обуславящ създаването на "галерия" от забележителни дейци на руската култура.