Биографични бележки

Роден на 1 юли 1920 г. в град Провадия, но през детските си и юношески години живее в родното село на баща си - Лисец (Габровско), сега в чертите на Габрово, а в зрялата си творческа възраст е във Варна.

Майка му - Мария Зографова е дъщеря на Васил Генков - последният зограф от рода на Захари Зограф, рисувал ликовете на светиите.

Баща му - Илия Петров Владков е между първите селски синове, учили в Априловската гимназия.

Любомир Владков завършва Априловската гимназия и по липса на средства да продължи образованието си, завършва школата за трудови офицери в Горна баня. До 1949 г. е трудов офицер. Уволнява се по собствено желание - сключил брак с актрисата Венета Славчева.

След 1949 г. последователно работи в Градския и Окръжния съвет за изкуство и култура като специалист; в Народна библиотека "Пенчо Славейков" - Варна като библиограф и краевед; отново в Окръжния съвет за култура - завеждащ културните институти и творчески групи. След пенсионирането си е секретар на Сдружението на писателите - Варна. (1980 - 1998)


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Next Guest Book