За негово Височество (екселенц) г-н граф де Форес,
маршал на двора на НЦВ принцът на България

You can see the original
Двореца София

Екселенц,

В потвърждение на моята вчерашна телеграма: Моля да ми кажете дали градинарят заместващ Димитър ще дойде и кога". Имам честта да ви обясня моята молба (искане), давайки Ви настоящия рапорт върху сегашното състояние на парка на Евксиноград и работите около него. Идвайки, аз намерих парка в едно твърде тъжно състояние. Моравите, дърветата и храстите са сухи и едва зелени, отчасти обгорени от слънцето.

Пътищата и алеите са повредени напълно; имат нужда от настилане с камъни. Бордюрите на моравите са груби (неодялани), неправилни и без грижовно оформление.
Средствата с които паркът разполага в този момент са недостатъчни; месечните суми, които правителството дава за поддържането на парка са изразходвани от градинаря Димитър Петров, за нищо друго, освен за поливане. За текущия месец например, който не е изтекъл повече от половината, не ни е останал и сантим, а тези работи са наложителни и значителни едновременно с увеличаването на горещините. За щастие общината на града предостави на наше разположение определена бройка пожарникари и една помпа за поливане вечер и през нощта, докато останалите работи по поддръжката се извършват от група работници на кредит, тоест без да се знае от кой фонд ще може да им се плати и кога.
Палмите определени за украса на големите тераси на двореца се намират още върху поляната пред оранжерията (цветарника), където прекараха зимата. Димитри не ги е транспортирал, защото изглежда, че сандъчетата са прогнили и трябва да се сменят с нови. Печално е, че тази работа не би могла да се свърши, тъй като няма пари да я направим сега, тъй като НЦВ принцът ще бъде неприятно изненадан да види своята цветарница така гола.
Оранжерията със своите два цветарника е в добро състояние, но й липсват много етажерки за цвета, тъй като големите дъски в средата бяха извадени, за да се получат тропическите растения. Започнах тази работа (за изравняване) без оторизация и кредит, време твърде кратко за да се чака одобрение.
Новата част на парка е още в примитивно състояние от миналата година и нищо не е направено след моето отпътуване през декември 1893 г. Игнорирам дали градинаря Димитър е имал заповед и средства да направи нещо. По-добре е да обясня на Екселенц това, което мисля за "новата част на парка" .... в сегашния рапорт един ескиз означаващ в червено въпросната част.
Работите около Манастира, предимно реконструкцията на трапезарията е в ход; всички поръчани материали са почти на място. Искам да изпратя Екселенц сметките и оправдателни екземпляри за аванс от 6000 франка, които получих в София, но с пристигането си тук, аз само намерих нуждата от тях, но още не съм имал време да направя точна сметка, но това ще стане за няколко дни. Понятно е, че поменатия аванс е само за манастира, не за парка.
Аз ще моля Екселенц за вашето добро желание да изпратите няколко стотици франка за най-наложителните разходи за парка.

за плащане на работниците на Димитър за м. юли 214.60
за 24 сандъчета за палмите 522
за транспортиране на палмите върху терасата 225
за попълване бройката на етажерките за цветя 210
за покупка на 100 коси 300
Тотално 1471.60

Ето това са най-наложителните разходи за момента, отнасящи се само за казания парк. Що се отнася за проектирания парк, новият градинар трябва да дойде и аз искам много той да не се бави, защото работата в парка поема много от моето време и ето защо аз не трябва да пренебрегвам моите работи по устройството.
В тази нова част на парка ще трябва за сега да се работи за приготвянето на цветарника и да се окаменят алеите - един разход около 2-3000 франка. Засаждането ще остане естествено за есента.
Работите по осветлението - електрическо вървят добре; Ако осветителните тела, които са на път, дойдат навреме, ще можем да направим първите си опити след около 3 седмици.
Приемете благосклонно израза на моето най-високо уважение и моите отлични почитания.

Архитектът на двореца Евксиноград
...Леерс


Designed by Web Design Team
© Copyright 2002 Public Library
Начална страница на проекта