Работно ателие "Живата история"
Изследване, съхраняване, представяне историята на родния край

 

about Participants Work Results
  
  No LLP-2010-GRU-WS-02
  Дати на провеждане: 11 – 15 април 2011 г.
  Програма (.pdf)
  Отзиви в медиите
 

Работно ателие „Живата история” е част от секторна програма “Грюндвиг” на ЕК за “Обучение през целия живот” и се фокусира върху обмяната на знания между културните институти и поколенията, чрез разработване и прилагане на иновативни и традиционни практики за учене през целия живот.  Дейностите обхващат предлагане на познания, свързани със събиране, съхраняване и популяризиране на регионалната история и тяхното представяне със средствата на съвременните комуникационни технологии.

В своята програма ателието включва работа на автори-краеведи, библиотечни и музейни специалисти, общественици. Обучителните модули за трансфер на познание представят местните културни и исторически артефакти, превръщат ги в обекти на новотехнологичните възможности за представяне и ги реализират  в електронен модел. Обучителните модули се базират на дигитализирани и оригинални документи от фондовете на библиотеката и сродни културни институти, вече част от Европейската дигитална библиотека.

Ателието е насочено към многостранния процес на културен диалог - обмен на знания между разнородни специалисти в сферата на културата и историята на края; споделяне на собствен и чужд опит; професионално любопитство и интерес към опита на „другия”; споделяне на умения относно новите практики за презентиране. Акцентът е върху обмена на знания и усвояване на нови умения в мултинационална среда.