Start Over

Database name Titles list Home Help Exit English version

"Своден каталог на чуждестранните периодични издания" обхваща заглавия на периодични издания от всички области на науката, получавани през 1998, 1999 и 2000 година в регионалните, университетските и научните библиотеки в Бургаски, Варненски, Добрички, Русенски и Шуменски региони. Предназначението му е да информира специалистите от различни области за получаваните чуждестранни периодични издания, да улесни достъпа им до необходимата информация, да даде възможност за пълноценно използване на библиотечните фондове.

Традиционното издание на "Своден каталог на чуждестранните периодични издания" на Народна Библиотека "Пенчо Славейков" до 1993 г. е отпечатвано на книжен носител. След известно прекъсване възобновяваме издаванието в нов, електронен вид, по-оперативен и общодостъпен за потребителите, с гъвкава система на търсене и възможности за обогатяване на базисната информация. Идеята на съставителите е Сводният каталог, да бъде поддържан занапред само в електронен вид.

Основният принцип на структуриране на Сводния каталог е географското разпределение, като в съответното регионално звено библиотеките са подредени по азбучен признак. Търсенето в каталога може да се извърши по заглавие на изданието, по ключова дума, класификационен индекс (УДК), година на получаване или по други признаци, според конкретните потребителски изисквания. В основния списък с библиотеките - участнички потребителят може да получи актуална информация за адресите (пощенски и електронни) и имената на лицата за контакти. В главното меню на Сводния каталог са посочени и примери за търсене .

Благодарим на колегите от участващите библиотеки за тяхната отзивчивост и експедитивност.

Съставители:

Галина Димитрова             Радка Калчева
Справочен отдел              Зав. отдел "Автоматизация"
тел. 052 225884              тел. 052 239108
E-Mail:reference@libvar.bg        E-Mail:kalcheva@libvar.bg

Име на Базата Данни | Ново търсене | Списък на Заглавията | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

Copyright 2000, Public Library
webmaster@libvar.bg