Варна – е-Царицата на Черно море > Въ Варна за красота и здраве
Във Варна на Море
На варненския плаж. Илюстрация от Александър Мутафов към рекламна брошура за Варна като курортен център, излязла през 1928 г.

Варна - слънце, море, златист пясък... Историята на морското летовище започва след Освобождението с разходка край морето. Първите морски бани са открити още през 1890 г.
Морските бани след разширението от 1890 г.
За повече данни
Караджов, Константин. Морелечение и слънцелечение / Константин Караджов. // Варненски кореняк (Варна), V, No 2=50, 01/06/1930, с. 3-4.
За повече данни
Караджов, Константин. Гроздолечението : (Стафилотерапия) / Константин Караджов. // Варненски кореняк (Варна), V, No 7=52, 01/11/1930, с. 4.
За повече данни
Лозаро-винарска и овощарска изложба 19-25.09.1932 г. Пред щанда с експортно грозде - девойка с национална носия. Снимката е ползвана за реклама на гроздолечение.
За повече данни
Женския плаж на морските бани - Варна
За повече данни
Караджов, Константин. Курортен режим / Константин Караджов. // Варненски кореняк (Варна), VII, No 4, 01/09/1936, с. 3.
За повече данни
Варна. Изглед от плажа = Warna. Das meerbad
За повече данни
Морските бани в Варна. // Черно море (Варна), ІI, No 14, 05/09/1891, с. 3-4.
За повече данни
Плажната мода във Варна през лятото на 1931 г.
Славянов, Георги. Новите морски бани в гр. Варна / Г. Славянов ; Фотогр. Виктор Рембранд и Коста Терзистоев. // Морски сговор (Варна), III, No 10, 01/12/1926, с. 5-8.
За повече данни
Сталин. Кулата на морските бани = Stalin. Vue des bains de mer
За повече данни
Головина, Анастасия. Наставления за къпане / Анастасия Головина. // Свободен гражданин (Варна), I, No 50, 09/07/1897, с. 3.
За повече данни
Недялков, Александър. Морски детски летовища у нас / Александър Недялков. // Морски сговор (Варна), VII, No 6, 01/06/1930, с. 13-17.
За повече данни
Децата от морския санаториум. 1911 г.
За повече данни
Летуващи деца на варненския плаж. Двайсетте години на XX век.