Варна – е-Царицата на Черно море > На морский бряг
На морский бряг
Пристанище Варна. Илюстрация от Александър Мутафов към рекламна брошура за Варна като курортен център, излязла през 1928 г.

Свързана с морето от хилядолетия, Варна е пристанище, отбелязано в антични и средновековни карти. В първите години след Освобождението тя е един от най-важните търговски центрове и единственото значимо морско пристанище на Княжеството.
Александър Мутафов. Бурно море.
Иванов, Сава Н. Името на Черно море / Сава Н. Иванов. // Вечерни часове (Варна), I, No 5, 24/06/1922, с. 78-79.
Наименования на Черно море според исторически извори и изследвания.
За повече данни
Златарски, Васил. Морето в политиката на старите български царе / Васил Златарски // Морски сговор (Варна), VI, No 6, 01/06/1929, с. 2-7.
За повече данни
Иванов, Сава Н. Добротич / Сава Н. Иванов. // Морски сговор (Варна), VI, No 6, 01/06/1929, с. 31.
За военния флот на деспот Добротич.
За повече данни
Панорамна фотография на Варна откъм морето.
За повече данни
Изложение за хода на делото по учреждавание Българско Търговско Параходно Дружество въ Варна. // Варненски общински вестник (Варна), III, No 27, 15/10/1890, с. 1-3.
За повече данни
Варненското пристанище. // Черно море (Варна), ІV, No 140, 26/03/1895, с. 3.
Договор за построяването на Варненското пристанище.
За повече данни
В спомен на работите по постройката на Варненското и Евксиноградско пристанища 1895 - 1906.
Поправка на повредите, причинени през 1903 година.
За повече данни
Ангелов, Тодор. Варненското пристанище преди Освобождението / Тодор Ангелов. // Морски сговор (Варна), VI, No 6, 01/06/1929, с. 32-33.
Из книгата "Мореплаване, големите Европейски пристанища и параходни дружества".
За повече данни
Освещаване на пристанището във Варна.
За повече данни
[Комиссия за съставяние Българското Търговско-Параходно Дружество]. // Варненски общински вестник (Варна), IV, No 1=2, 19/01/1891, с. 8.
Просба до Министъра на Финансите.
За повече данни
Черноморски, С. Италиянската хидропланна ескадра във Варна / С. Черноморски ; Фотогр. Коста Терзистоев. // Морски сговор (Варна), VI, No 7=8, 01/09/1929, с. 8.
За повече данни
Драгулев, П. Принос към историята на морската търговия на града Варна / П. Драгулев. // Морски сговор (Варна), I, No 4, 01/04/1924, с. 4.
За първия търговски контакт по море между освободена България и Великобритания.
За повече данни
Варна. Изглед от към морето.
За повече данни
Капитан І ранг Георги Славянов. Директор на водните съобщения.
За повече данни
Иванов, Сава Н. Как се отпразднува 50 годишния юбилей на Морското училище : [Хроника] / Сава Н. Иванов. // Морски сговор (Варна), VIII, No 7, 01/09/1931, с. 5-10.
За повече данни
Варна. Тихо море = Warna. Das Meer.
За повече данни
Технически морски специални школи ХІХ-ти випуск (1931 - 1935).
За повече данни
Варна. Миноноската "Строгий".
За повече данни
Защитата на Варна : Ролята на флота. Атаката на `Хамидие`. // Морски сговор (Варна), XIV, No 9, 01/11/1937, с. 167-170.
Из сп. "Съвременна илюстрация", 1915 г., брой 11.
За повече данни
Варна. Крайцера "Надежда" и миноноската "Шумний".
За повече данни