Варна – е-Царицата на Черно море > Модерната епоха
Модерната епоха
Плакат на VIII Промишлена изложба. Варна, 1939 г.

Амбицията Варна да се отвори широко към Европа, да я привлече към България и към себе си, намира израз и в устройването на Промишлена изложба през 1932 година, която впоследствие прераства в международен мострен панаир, уреден по европейски образец и приет през 1936 г. за член на Организацията на международните панаири. По пътя към развитието си като голям пристанищен, търговски, индустриален, образователен, културен и курортен център, Варна се превръща в отворената врата на България към Европа.
Промишлена изложба - Варна. 24.VІІ - 20.VІІІ.1932 г.
За повече данни
Варна с електрическо осветление. // Варненски общински вестник (Варна), XXVI, No 4, 04/12/1913, с. 1-4.
За повече данни
Промишлена изложба - Варна. 24.VІІ - 20.VІІІ.1932 г. Апарати за електрическо къдрене на коси.
За повече данни
Най-добрият подрък за празниците - апарат "Лонглайф". Апарат за пречистване на въздуха, в. "Светкавица", 1910 г.
За повече данни
Омнибус по улица Преславска.
За повече данни
Електрическите трамваи в Варна. (Отзиви). // Свободен глас (Варна), VIII, No 30, 28/07/1912, с. 2.
За повече данни
Липсата на телефонни апарати - голямата нужда от тях. (Отзиви). // Свободен глас (Варна), VIII, No 21, 26/05/1912, с. 3.
За повече данни
Тарифа : За файтоните, които работят в Варн. Град. Община. // Варненски общински вестник (Варна), I, No 1, 01/11/1888, с. 4.
За повече данни
Варна. Площад "Независимост".
Площадът с изхода за ул. Русенска, сградата на театъра и разположените около него транспортни пиаци. В улицата е пиацата за файтоните, на площада пред театъра и сградата на дружество "Грозд" - за такситата.
За повече данни
По циркулацията на автомобилите из града. // Светкавица (Варна), II, No 91, 21/02/1912, с. 2.
За повече данни
Първият автобус на Градската омнибусна служба.
За повече данни
Варненска градска омнибусна служба. Луксозни автобуси поддържат редовни съобщения.
За повече данни
Автомобилно дружество. // Известник (Варна), ІХ, No 36, 13/01/1907, с. 1.
Откриване подписка за създаване на автомобилно дружество.
За повече данни
Варна. Циркулиране автомобили Варна, Добрич и Балчик.
За повече данни
Варна. Подвижният Аспарухов мост.
Снимка от откриването на моста - хората наблюдават преминаващите през отворения шлюз кораби "Галата" и "Евксиноград" с официални лица на борда си.
За повече данни
Варна. Фабрика "Принц Борис".
За повече данни
Индржих Кноб. Стара варненска къща.
За повече данни
Общ изглед на Варна. Първото десетилетие на ХХ век.
За повече данни
Ноев, Георги. Кметовете в Варна / Георги Ноев. // Варненски кореняк (Варна), I, No 3, 01/07/1927, с. 2; No 6, 01/10/1927, с. 3
За повече данни
Михаил Колони. Управлението на Михаил Колони поставя началото на модерното изграждане на Варна като европейски град. През двата му мандата се реализират редица дейности по благоустрояването на града, санитарното осигуряване, развитието на учебното дело, културата, курортното дело, създаването на красиви паркове.