Варна – е-Царицата на Черно море > Още за градската библиотека
Още за градската библиотека
Общ изглед към сградата на градската библиотека.
За повече данни

Към видеоурока "Още за Варненската библиотека"

На 21 март 1883 г. се създава варненската Книжевна дружина - първообраз на Варненска градска общинска библиотека. Създателите й - млади учители, адвокати, чиновници, лекари, търговци, записват в устава, че "целта на дружината е умственото и нравствено развитие откъм научна страна". Под учредителния протокол стоят подписите на Кръстьо Мирски, Харалан Ангелов, Михаил Колони, а сред основателите са 95 господа, 45 колективни и частни благодетели...
Милан Радивоев. (1845 - 1918). Възрожденски учител и историограф, окъжен училищен инспектор.
Първият библиотекар на Варненската градска библиотека.
За повече данни
Местни. (Разни). // Черно море (Варна), ІI, No 16, 22/09/1891, с. 3-4.
Предложение за поставяне на табела пред общинската библиотека.
За повече данни
Градската библиотека. (Хроника). // Свободен глас (Варна), II, No 9, 11/03/1906, с. 3.
Протест срещу задухата и застоя на въздуха в библиотеката.
За повече данни
Вътрешни. (Седмични бележки). // Черно море (Варна), ІІ, No 85, 30/11/1893, с. 3.
Цитат от в. `Югозападна България` за Варненската Общ. библиотека.
За повече данни
Общинската библиотека. (Хроника). // Свободен глас (Варна), ІII, No 44, 19/11/1906, с. 2.
Протест от гражданите от решението на общината да съкрати работното време на библиотеката с един час.
За повече данни
Кръстьо Мирски. (1852 - 1920).
Един от основателите на варненската библиотека.
За повече данни
Георги Живков. (1844 - 1899).
През 1885 г. Георги Живков в председател на Варненската книжевна дружина, предшестваща библиотеката в града.
За повече данни
Печатът на Варненската книжевна дружина
Градската ни библиотека : (Писмо от града). // Черно море (Варна), ІІІ, No 73, 24/12/1892, с. 3.
Тържествено освещаване на новата сграда на библиотеката.
За повече данни
Старото здание на Варненската градска библиотека на пл. "Независимост"
За повече данни
Местни вести. // Победа (Варна), I, No 3, 15/08/1915, с. 2.
За работното време на общинската библиотека.
За повече данни
Варненската Градско-Общин. библиотека. // Свободен глас (Варна), V, No 1, 04/01/1909, с. 2; No 2, 10/01/1909, с. 2-3.
История и развитие на библиотеката.
За повече данни
Арестувана в библиотеката. (Хроника). // Светкавица (Варна), ІІ, No 73, 04/09/1911, с. 3.
Заключването на г-жа д-р Зографска през обедната почивка в библиотеката.
За повече данни
Изложбата на българските книги от преди освобождението. // Варненски кореняк (Варна), V, No 7=52, 01/11/1930, с. 4.
За изложбата във фоайето на театъра по случай Деня на българската книга.
За повече данни
Изложба на българската книга.
Писмо до кмета от Комитета за Изложба на българската книга.
Добрин Василев (1893, Шумен – 1957, Варна).
Уредник на Варненската градска общинска библиотека от 1928 до 1941 г., директор от 1942 до 1953 г.
Жеев, К. За вниманието на окръжните ни постоянни комисии / К. Жеев. // Черно море (Варна), І, No 29, 11/01/1892, с. 1.
Предложение за организиране на окръжни подвижни библиотеки.
За повече данни
Ярослав Романчук (1860, Калуш, Украйна – 1937, Варна).
Библиотекар на Варненската градска общинска библиотека в периода от 1910 до 1928 г. Участва в приемането на новия Устав и правилник на библиотеката през 1910 г. Прави промени в реда и организацията на процесите в библиотеката, сам става един от крупните дарители.