www.libvar.bg

 

Американската читалня към Регионална библиотека "Пенчо Славейков" - гр. Варна е открита на 12 ноември 2004 г. Официални гости на откриването бяха г-н Джеймс Пардю - посланик на САЩ в България от 2002 до 2005 г. и г-н Кирил Йорданов - кмет на Община Варна.

Изграждането и обзавеждането на читалнята, техническото оборудване и закупуването на литературата са финансирани изцяло по проект на Държавния департамент на САЩ. Открива се с подкрепата на Американския културно – информационен център, чиято цел е да популяризира културата, литературата и изкуството на САЩ. Ангажиментът от страна на Американския културно – информационен център е да се обновява всяка година фонда на читалнята, като обещава да предоставя на читателите богата, разнообразна и актуална информация.

До този момент са дарени над 1200 т. литература –справочници, енциклопедии, научно-популярни и художествени издания.

Наред с печатната колекция от разнообразна литература се предлагат и енциклопедии и справочни издания на нетрадиционни носители на информация - CD-та и DVD-та. Също така - научно-популярни и документални филми.

На 12 октомври 2005 г., по време на гостуването на посланика на САЩ в България г-н Джон Байърли читалнята бе именувана на Хенри У. Шумейкър - пълномощен министър на САЩ в България в периода 1930 - 1934 г.

Американската читалня е замислена и като информационен център, с постоянно обновяващи се програми, реферативни бази данни от различни области на знанието, а така също и богата културна програма - гостуване на изложби, концерти, срещи с писатели, провеждане на конференции, семинари, реализиране на съвместни проекти.

http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/ - Посолство на САЩ в България© 2007 Регионална библиотека "Пенчо Славейков"