ТВОРЦИ

212. ЛИЛЯНА АТАНАСОВА остава сред звездите на Варненската опера. // Н а р. д е л о (Варна ), N 225, 26 септ. 1995.

213. ИМЕТО му е вградено в архитектурния силует на стара Варна (арх. Желязко Б о г д а н о в ). // Н а р. д е л о (Варна ), N 70, 26 март 1993.

214. БЪЛГАРСКАТА "Норма" Мария Б о х а ч е к. // К И Л (Варна ), N 2, февр. 1997.

215. ПОКАНА за 4000 танца: Разказваме за Тошко И в а н о в - един от пионерите на балетното изкуство...// Н а р. д е л о (Варна ), N 185, 18 септ. 1987.

216. "КОЛКО е хубаво да оставиш макар и единствен спомен у някого7quot; : Книга за една от оперните примадони на България Елисавета Й о в о в и ч. // К И Л (Варна ), N 20, окт. 1993.

217. ГЛАС, пълен със слънце: Творчески профил [на Тодор К о с т о в ]. // Н а р. д е л о (Варна ), N 188, 24 ноем. 1978.

218. ЧЕСТИТ , че ни доставя тия усещания... Художникът Антон М и т о в, Варна и морето. // Н а р. д е л о (Варна ), N 10, 14 ян. 1989.

219. "ГОСПОДИН М и т о в трябва да бъде честит" ... // Н а р. д е л о н е з а в и с и м (Варна ), N 79, 14 апр. 1992.
Антон Митов е първият бълг. художник, рисувал Черно море.

220. ИМЕ, прославило България: 100 години от рождението на бележития оперен артист Петър Р а й ч е в. // Н а р. д е л о (Варна ), N 41, 27 февр. 1987.
Също и в: К И Л (Варна ), N 4, апр. 1997.

221. ГОДИНИ на грижи и...: Марин Ч о н е в на 60 години. // К И Л (Варна ), N 1, ян. 1993.

222. ТОЙ одухотвори камъка: 110 години от рождението на Кирил Ш и в а р о в. // Ч е р н о м о р и е ( Варна ), N 281, 3 дек. 1997.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book