ПИЕСИ. ДИАЛОЗИ И ОТЗИВИ ЗА ТЯХ

498. МАЛКИЯТ герой. Пиеса за деца и юноши.
Поставена във Варненски драматичен театър през театрален сезон 1946-47 г., с режисьор Янаки С т о я н о в. Премиера на 10 май 1947 г.

499. СТРОИМ и бдим: Пиеса в 1 д. // Л я т н а буря : Едноактни пиеси. - С., 1951, с.121-140;
Също и в: Т е т р а л н а библиотека : Сборник едноактни пиеси, наградени при конкурсите на ОРПС и КНИК. - С., 1951, с.35-55.
Получила първа награда на конкурса за едноактни пиеси на КНИК през 1950 г.

500. СИГУРНО оръжие : Пиеса в 1 д. // Ч и т а л и щ е, 1950-1951, N 15, с.17-20.

501. КАДРИТЕ решават: Злободневна сценична игра : Пиеса в 1 д. // М л а д е ж к о творчество : Сборник наградени стихове, разкази, очерци и едноактни пиеси на конкурсите на КНИК, 1952, с.191-208.
Получила трета награда на конкурса на КНИК за млади лит. работници.

502. ВСИЧКИ до един : Диалог. // Х у д о ж. с а м о д е й н о с т, 1954, N 5, с.21-24.

503. ЩАСТИЕТО е за нас : Пиеса в 1 д. // С б о р н и к едноактни пиеси. - С., 1955, N 5, с.3-21.
Получила трета награда на конкурса за едноактни пиеси на Министерството на културата, ЦСПС и ЦК на ДКМС - 1955 г.

504. ВИХРУШКА : Пиеса в 1 д. // Х у д о ж. с а м о д е й н о с т, 1957, N 6, с.5-14.
Получила трета награда на конкурса за едноактни пиеси на Централния дом за народно творчество - 1956 г.

505. ПОЖАР:Драма в 3 д. // Т е а т р а л н а с а м о д е й н о с т, № 7, 1958, 53с.
Драмата е наградена в конкурс, обявен от Народен театър по повод 100 години български театър - 1957г.

Пиесата е поставена в:

	Смолян     реж. Румен Киряков. 		Премиера на 26 дек. 1957 г.
	Пловдив		реж..Маргарита Тихинова. 	Премиера на 20 ян. 1958 г.
	Димитровград 	реж. Кр. Дойнов 		Премиера на 4 апр. 1958 г.
	Дупница		реж. Никола Гунов. 	  	Премиера на 3 окт. 1958 г.
	Видин		реж. Нина Минкова-Джиброва	Премиера на 18 окт. 1958 г.
	Добрич		реж. Румен Киряков	    Премиера на 29 окт. 1958 г.
	Варна		реж. Борис Тафков	  	Премиера на 8 ноем. 1958 г.
	Кюстендил	реж. Хачо Бояджиев	  	Премиера на 30 ян. 1959 г.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Home Back Next Guest Book