ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ



Picture

540.   АЛЕКСАНДРОВ, Андрей. Словесният образ на вълка / Андрей Александров. // Д_е_н_н_и_ц_а, 1997, N 11, c. 21-29.
         За пиесата "Януари" от Й. Радичков.

541.   АЛЕКСАНДРОВА, Стефка. Пред премиерата на "Кошници" [от Йордан Радичков] / Стефка Александрова. // Н_а_р. к_у_л_т., N 48, 26 ноем. 1982, с. 4, 5.
       Разговор с Петър Динеков и Младен Киселов.

542.   АНАСТАСОВА, Емилия. Страни от поетиката на Радичковия разказ / Емилия Анастасова. // Т_р. Великотърн. унив. "Кирил и Методий", 1986, N 1, c. 205 - 230.

543.   АНАСТАСОВА, Цветелина. Празник в театъра в Сливен / Цветелина Анастасова. // В_е_к 21, N 28, 22 - 28 ноем. 1996, с. 16.
         Пиесата "За хората и свраките" - драматизация по разкази на Й. Радичков в Сливенския драм. театър, режисьор П. Гочев.

544.   АНГЕЛОВ, Борис. Радичков лансира италиански писател на "Аполония": Току що приключилият созополски фестивал мина без нито една театрална премиера / Борис Ангелов. // М_о_н_и_т_о_р, 11 септ. 1999, с. 46.

545.   АНГЕЛОВА, Галина. Думите на Йордан Радичков / Галина Ангелова. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 47, 5 ноем. 1992, с. 8.
         За езика и стила в творчеството на Й. Радичков.

546.   АНЧЕВ, Панко. Загадката: Йордан Радичков на 50 години / Панко Анчев. // П_л_а_м_ъ_к, 1979, N 11, c. 160 - 163.

547.   АНЧЕВ, Панко. Суматохата и свирепото настроение като истина за живота: Йордан Радичков на 70 години / Панко Анчев. // Б_ъ_л_г. п_и_с_а_т_е_л, N 33, 19 окт. 1999, с. 1, 2.

548.   АНЧЕВ, Панко. Хората са навсякъде / Панко Анчев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1981, N 9, c. 231 - 235.
         Достойнствата на героите от Радичковата проза.

549.   АРЕТОВ, Николай. Криминална суматоха: В роман на Радичков милиционери се стрелят заради интернирана млада жена / Николай Аретов. // А_р_т, N 5, 6 февр. 1992, с. 4.
         За романа "Всички и никой".

550.   АТАНАСОВА, Емилия. Страни от поетиката на Радичковия разказ / Емилия Атанасова. // Т_р. Великотърн. унив., 1986, N 1, c. 205 - 230.

551.   БАЕВА, Магдалена. Йордан Радичков на 50 години / Магдалена Баева. // Д_е_ц_а, и_з_к_у_с_т_в_о, к_н., 1979, N 5, c. 16 - 21.
         Литературното му творчество за деца.

552.   БАКАЛОВ, Иван. Чапкънов извая Радичков с ловни спомени: Писателят разказва на скулптора как ударил наведнъж четири глигана / Иван Бакалов. // 24 ч_а_с_а, VII, N 212, 5 авг. 1997, с. 12.

553.   БАЛАБАНОВ, Иван. "Лазарица" [моноспектакъл от Й. Радичков в Държ. сатиричен театър, режисьор М. Киселов] / Иван Балабанов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 7, 16 февр. 1978, с. 3.

554.   БАЛАБАНОВ, Иван. Безкомпромисен оптимизъм / Иван Балабанов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 12, 22 март 1990, с. 3.
         По повод пиесата на Йордан Радичков "Образ и подобие".

555.   БАЛАБАНОВ, Иван. В търсене на жизнена и поетическа правда: Две постановки на Пловдивския театър ["Ръченица за окарина и бас" от Й. Радичков, режисьор Ю. Огнянова и "Чудото на свети Антоний" от М. Метерлинк, режисьор У. Матева] / Иван Балабанов. // Н_а_р. к_у_л_т., N 20, 15 май 1976, с. 4.

556.   БАЛАБАНОВ, Иван. За силата на народния дух / Иван Балабанов. // А_н_т_е_н_и , N 21, 23 май 1979, с. 6.
         Пиесата "Опит за летене" от Йордан Радичков в Нац. акад. театър " Ив. Вазов", режисьор Мл. Киселов.

557.   БАЛАБАНОВ, Иван. Парадоксален и реален: "Опит за летене" от Йордан Радичков на Плевенска сцена, [режисьор Елена Цикова] / Иван Балабанов. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 10500, 1 февр. 1979.

558.   БАЛАБАНОВ, Иван. Повече от писател, повече от читател / Иван Балабанов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 17, 27 апр. 1989, с. 2.
         За творчеството на И. Петров и Й. Радичков.

559.   БАЛАБАНОВ, Иван. Ръченица по Радичковата музика / Иван Балабанов. // П_у_л_с, N 5, 2 март 1976, с. 7 - 8.
         Пиесата "Ръченица за окарина и бас" от Й. Радичков в Пловдивския театър, режисьор Ю. Огнянова.

560.   БАЩАТА на верблюда - герой на тв филм: БНТ показва "Черказки хроники". // С_т_а_н_д_а_р_т, N 198, 22 окт. 1999, с.21.

561.   БЕЛЯЕВА, Сабина. Гледната точка на героя: (Наблюдения върху някои идейно-художествени особености в сборника "Барутен буквар" / Сабина Беляева. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, XVIII, 1974, N 3, c. 49 - 63.

562.   БЕЛЯЕВА, Сабина. Социално битие и езиково изразяване / Сабина Беляева. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 4, 24 ян. 1991, с. 2.
         "Прашка" от Й. Радичков, "Идентификация" от Ивайло Дичев и "Удавникът" от Красимир Крумов.

563.   БЕНЕВА, Светла. Апостола - в мислите, в делата ни: Пиесата "Къкринското ханче подир залавянето на българския Апостол" от Й. Радичков - постановка на Хасковския драм. театър / Светла Бенева. // П_у_л_с, N 11, 17 март 1987, с. 9.

564.   БЕНЕВА, Светла. Един осъществен опит: "Опит за летене" [от Йордан Радичков] в Нац. академ. театър "Иван Вазов", режисьор М. Киселов / Светла Бенева. // Т_р_у_д, N 83, 27 апр. 1979.

565.   БЕНЕВА, Светла. Силата и гордостта на човешкия разум: "Лазарица" от Йордан Радичков в изпърнение на Григор Вачков [режисьор Мл. Киселов] / Светла Бенева. // Т_р_у_д, N 53, 15 март 1978.

566.   БЕНЧЕВ, Минко. Няколко думи за обикновената, правостоящата или поне наклонената локва / Минко Бенчев. // Л_е_т_о_п_и_с_и, 1995, N 1-2, c. 206-207.
         За "Малки жабешки истории" от Й. Радичков.

567.   БОЖИДАРОВА, Ина. Две столични премиери: "Опит за летене" от Й. Радичков в Театър на Българската армия и "Професията на мисис Уорън" от Дж. Бърнард Шоу в Младежки театър / Ина Божидарова. // Т е_а_т_ъ_р, LI, 1997, N 1-3, c. 31.

568.   БОЗДУГАНОВ, Н. "Желязното момче" и неговата човечност / Н. Боздуганов. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 49, 4 дек. 1971, с.4.
         Пиесата на Йордан Радичков в Русенски драматичен театър, реж. И. Александров.

569.   БОЗДУГАНОВ, Никола. В духа на авторовия замисъл / Никола Боздуганов. // Н_а_р. д_е_л_о (Варна), N 241, 1 дек. 1974.
         Пиесата "Януари" от Й. Радичков във Варн. драм. театър, реж. Ст. Станчев.

570.   БОЗДУГАНОВ, Никола. Съвременното в две постановки / Никола Боздуганов. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 18, 28 апр. 1973, с. 4.
         Пиесата "Желязното момче" от Й. Радичков във Варн. театър, реж. Ст. Станчев.

571.   БОЗДУГАНОВ, Никола. Три постановки / Никола Боздуганов. // Т_е_а_т_ъ_р, 1978, N 7, c. 31 - 33.
         Пиесите "Час пик" от Йежи Ставински,режисьор Танковска, "Лазарица" от Йордан Радичков,режисьор Богдан Красински и "Чими" от Борис Априлов,режисьор Николай Мандаджиев в Сливенския драмат. театър.

572.   БОЙЧЕВА, Милена. Пак настана [пиесата] "Суматоха" в Народния театър, на голяма сцена, от Радичков и [режисьор] Добчев / Милена Бойчева. // Б_ъ_л_г. п_и_с_а_т_е_л, N 27, 15 - 21 ноем. 1994, с. 10.

573.   БОЙЧИНСКА, Светлана. Нова българска драма - Шумен` 99 / Светлана Бойчинска. // К_у_л_т_у_р_а, N 26, 2 юли 1999, с. 9.
         За постановка по текстове на Йордан Радичков.

574.   БОЯДЖИЕВА, Ваня. Игра на перото / Ваня Бояджиева. // П_л_а_м_ъ_к, 1968, N 6, c. 73 - 76.
         За сборника разкази на Йордан Радичков "Водолей".

575.   БРЕЗИНСКИ, Стефан. В неосветените дворове бляскат брилянти / Стефан Брезински. // Л_о_в и р_и_б_о_л_о_в, 1967, N 4, c. 16 - 17.
         За книгата на Радичков "Неосветените дворове".

576.   БУХЛЕВА, Екатерина. "Бай Ганьо" на А. Константинов и "Барутен буквар" на Радичков или кога българинът се разделя с ямурлука / Екатерина Бухлева. // Д_е_н_н_и_ц_а, 1998, N 12, c. 146-151.

577.   БЪЧВАРОВА, Мария. Търкаляме се вътре в нас си: "Спомени за коне"... и за живот / Мария Бъчварова. // К_И_Л (Варна)17 септ. 1994, с. 5.

578.   В ТЕАТЪР "София" поставят Радичков. // Ч_е_р_н_о м_о_р_е (Варна), N 248, 26 окт. 1999, с. 16.
         "Ноев ковчег", режисьор Елена Цикова.

579.   ВАСЕВ, Василен. "Желязното момче" от Й. Радичков в Русенския куклен театър, реж. П. Александров / Василен Васев. // Д_у_н_а_в_с_к_а п_р_а_в_д_а(Русе), N 271, 18 ноем. 1971.

580.   ВАСИЛЕВ, Георги. Национално и съвременно / Георги Василев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 6, 1 февр. 1968.
         За "Водолей" на Й. Радичков.

581.   ВАСИЛЕВ, Иван. [За разказите на Йордан Радичков "Ние врабчетата] / Иван Василев. // П_л_а_м_ъ_ч_е, 1969, N 6, c. 44 - 45.

582.   ВАСИЛЕВ, Йордан. Йордан Радичков / Йордан Василев. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1967, N 3, c. 20 - 24.
         Есе върху творчеството на писателя.

583.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Обновление на жанра / Михаил Василев. // П_л_а_м_ъ_к, 1967, N 2, c. 77-78.

584.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Открития и литературна техника в съвременната повест / Михаил Василев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, XII, 1968, N 4, c. 61 - 74.
         За творчеството на Й. Радичков, Ив. Петров, Д. Фурнаджиев и др.

585.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Повествователят в съвременния български разказ / Михаил Василев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1969, N 1, c. 90 - 104.
         За творчеството на П. Вежинов, К. Калчев, Й. Радичков, В. Попов и др.

586.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Секретът на занимателността / Михаил Василев. // П_л_а_м_ъ_к, 1969, N 1, c. 82 - 84.

587.   ВАСИЛЕВ, Михаил. Талантливо за воините на социализма / Михаил Василев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 5, 30 ян. 1975, с. 3.
         Литературно-художествен анализ на творчеството на Йордан Радичков.

588.   ВАСИЛЕВ, Стефан. За езика и стила на Йордан Радичков / Стефан Василев. // И_з_в. на Инст. за бълг. ез., 1970, N 19, c. 523-529.

589.   ВАСИЛЕВА, Красимира. С поглед към младия зрител / Красимира Василева. // Т_е_а_т_ъ_р, 1985, N 4, c. 16 - 17.
         Пиесите "Млада гвардия" от Анатолий Алексин по романа на Ал. Фадеев, режисьор Вал. Тимошиш, "Желязното момче" от Йордан Радичков, режисьор Еди Шварц в Пернишкия драм. театър.

590.   ВАСИЛЕВА, Мариана. Езикови бележки в прозата на Йордан Радичков / Мариана Василева. // Е_з. и л_и_т., 1990, N 4, c. 68-70.

591.   ВЕЛИЧКОВ, Георги. Първият роман на Радичков: ["Всички и никой"] / Георги Величков. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1975, N 9, c. 60 - 61.

592.   ВЕЛИЧКОВ, Иван. Необикновеното пътуване из неосветените дворове / Иван Величков. // Т_р_у_д, N 81, 5 февр. 1967.
         За сборника на Йордан Радичков "Неосветените дворове".

593.   ВЛАХОВ-МИЦОВ, Стефан. Единен и многолик творчески свят / Стефан Влахов-Мицов. // Н_а_р. а_р_м_и_я, N 11588, 16 апр. 1987.

594.   ВОЙНИКОВА, Антоанета. Човешката роля на земята: "Опит за летене" от Йордан Радичков на сцената на Акад. театър "Иван Вазов", режисьор М. Киселов / Антоанета Войникова. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 10629, 31 юли 1979.

595.   ВОЙНОВ, Кирил. Ехото на патоса / Кирил Войнов. // Н_а_ш_а р_о_д_и_н_а, 1961, N 7, c. 17.
         За сборника разкази "Прости ръце".

596.   ГАЧЕВ, Георгий. Българският образ на света според новелата "Горещо пладне" от Йордан Радичков / Георгий Гачев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1981, N 5, c. 71 - 73.

597.   ГЕЛХАРД, Доротее. Потисник и потиснат: драматургичните орбази на Йонеско в сравнение с Лазар на Йордан Радичков / Доротее Гелхард. // Л_и_т_е_р_а_т_у_р_а_т_а, 1998, N 8, c. 106 - 128.

598.   ГЕНОВ, Илиян. За героя в творчеството на Радичков / Илиян Генов. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1979, N 9, c. 32 - 35.

599.   ГЕОРГИЕВ, Георги. От "И" към "Или" във "Всички и никой" на Йордан Радичков: Функции на предисловието и послеслова на романа / Георги Георгиев. // П_л_а_м_ъ_к, XXXVIII, 1994, N 3-4, c. 97-100.

600.   ГЕОРГИЕВ, Георги. Повествованието у Йовков и Радичков: Сравн.-контраст. анализ / Георги Георгиев. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 24, 16 - 22 юни 1993.

601.   ГЕОРГИЕВ, Любен. Радичковите загадки и разгадки / Любен Георгиев. // П_л_а_м_ъ_к, 1968, N 12, c. 73-76.

602.   ГЕОРГИЕВ, Любен. Рисковете на художественото деформиране / Любен Георгиев. // П_л_а_м_ъ_к, 1971, N 9, c. 79 - 86.
         Статия за сборника на Йордан Радичков "Барутен буквар".

603.   ГЕОРГИЕВ, Никола. От свирепото настроение към игривия конформизъм / Никола Георгиев. // П_у_л_с, N 29, 17 юли 1990, с.4.
         Творческото развитие на Йордан Радичков.

604.   ГЕРАСКОВА, Светла. В спор с едно решение / Светла Гераскова. // Н_а_р. д_е_л_о (Варна), N 241, 1 дек. 1974.
         Пиесата "Януари" от Й. Радичков във Варненския театър, реж. Станчо Станчев.

605.   ГОЧЕВ, Гочо. Смехът побеждава насилието: "Опит за летене" от Й. Радичков в Нац. академ. театър "Ив. Вазов", режисьор М. Киселов / Гочо Гочев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 16, 20 апр. 1979, с. 4.

606.   ГОЧЕВ, Гочо. Точният прицел на смеха: "Януари" от Йордан Радичков в Михайловградския театър,[режисьор П. Александров] / Гочо Гочев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 11, 18 март 1983, с. 4.

607.   ГЪРНЕВА, Емилия. Йордан Радичков / Емилия Гърнева. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1973, N 5, c. 37-42.

608.   ГЬОРОВА, Севелина. Достоевски и Радичков в Народния театър / Севелина Гьорова. // Т_е_а_т_ъ_р, 1990, N 9, c. 3-5.
         За "Образ и подобие", постановка на реж. Младен Киселов.

609.   ГЬОРОВА, Севелина. С любов към театъра / Севелина Гьорова. // Т_е_а_т_ъ_р, 1978, N 4, c. 26 - 27.
         Пиесата "Лазарица" от Йордан Радичков в Държ. сатир. театър, режисьор М. Киселов.

610.   ГЮРКОВА, Елена. Някои принципи на художествената система на Радичков в киното / Елена Гюркова. // К_и_н_о и в_р_е_м_е, 1983, N 21, c. 117 - 153.

611.   ДАВИДОВ, Нешо. Алгоритмите на хумора / Нешо Давидов. // П_л_а_м_ъ_к, 1969, N 4, c. 60-66.
         Творческите търсения на Йордан Радичков.

612.   ДАМЯНОВ, Дамян П. "Лудата трева" на писателя / Дамян Дамянов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 23, 8 юни 1978, с. 3.
         По повод книгата на Йордан Радичков "Шест молки матрьошки и една голяма".

613.   ДАЧЕВ, Юрий. Групов портрет в суматохата / Юрий Дачев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 20, 12 май 1989, с. 6.
         Пиесата "Суматоха" от Й. Радичков в Пернишкия драм. театър, режисьор М. Киселов.

614.   ДАЧЕВ, Юрий. Природата в драматургията на Йордан Радичков / Юрий Дачев. // Т_е_а_т_ъ_р, 1989, N 7, c. 6 - 8.

615.   ДЕЛ`АГАТА, Джузепе. Йордан Радичков в Италия / Джузепе Дел`Агата; Прев. от итал. Искра Арнаудова. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1989, N 3, c. 49 - 51.

616.   ДЕЧЕВА, Виолета. В окото / Виолета Дечева. // К_у_л_т_у_р_а, N 43, 22 окт. 1993, с. 1 - 2.
         Спектакълът "Луда трева" по Й. Радичков, сценичен вариант и постановка Маргарита Младенова в театър "Сфумато".

617.   ДЕЧЕВА, Виолета. За хората и яйцето / Виолета Дечева. // К_у_л_т_у_р_а, N 1, 8 ян. 1999, с. 4.
         Драматичен вариант на Петринел Гочев по текстове на Радичков в Пазарджишкия драматичен театър.

618.   ДЕЧЕВА, Виолета. Разкази - игри като житейско дихание / Виолета Дечева. // П_у_л_с, N 33, 16 авг. 1988, с.9.
         Пиесата "Ние, врабчетата" в театър "София", реж. М. Младенова.

619.   ДЕЧЕВА, Виолета. Световъртеж вместо летене / Виолета Дечева. // К_у_л_т_у_р_а, N 43, 25 окт. 1996, с. 2.
         Пиесата "Опит за летене" от Й. Радичков в Театъра на Бълг. армия, реж. К. Азарян.

620.   ДИНЕКОВ, Петър. Вдъхновение, родено от народния извор: Творчеството на Йордан Радичков и фолклорът / Петър Динеков. // Р_а_б. д_е_л_о, N 205, 28 юли 1978.

621.   ДИНЕКОВ, Петър. Йордан Радичков / Петър Динеков. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1979, N 10, c. 234 - 242.

622.   ДИНЕКОВ, Петър. Неспокойните размисли на Йордан Радичков / Петър Динеков. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 42, 19 окт. 1989, с. 3.

623.   ДИНЕКОВ, Петър. Фолклорът и творчеството на Н. Хайтов и Йордан Радичков / Петър Динеков. // Б_ъ_л_г. ф_о_л_к_л_о_р, 1977, N 3, c. 3 - 16.

624.   ДИШЕВ, Атанас. Псевдоноваторство и псевдотрадиция: Бележки върху най-новите съвременни разкази / Атанас Дишев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1960, N 9, c. 186 - 195.
         Критични бележки върху разказите на Васил Попов, Николай Кирилов, Йордан Радичков и др.

625.   ДИШЛИЕВА, Невена. "Суматоха" е един свят на вечното завръщане / Невена Дишлиева. // К_о_н_т_и_н_е_н_т, III, N 68, 23 март 1995, с. 12.
         За пиесите на Йордан Радичков.

626.   ДОБРЕВ, В. Светлина в неосветените дворове / В. Добрев. // С_и_л_и_с_т_р. т_р_и_б_у_н_а, N 15, 28 февр. 1967.

627.   ДОБРЕВ, Чавдар. "Суматоха" от Й. Радичков в Държавен сатиричен театър, реж. М. Андонов / Чавдар Добрев. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 16, 22 апр. 1967.

628.   ДОБРЕВ, Чавдар. В Радичковия невероятен свят: "Суматоха" в Пловдивския драм. театър, [режисьор Ив. Добчев] / Чавдар Добрев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 44, 30 окт. 1981, с. 4, 6.

629.   ДОБРЕВ, Чавдар. За стила и жанра: "Опит за летене" [от Й. Радичков] във Варненския театър, режисьор А. Попов / Чавдар Добрев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 20, 18 май 1979, с. 4.

630.   ДОБРЕВ, Чавдар. Новаторството на Радичков: Между иронията и драматизма на словото / Чавдар Добрев. // Д_у_м_а, N 244, 24 окт. 1994.

631.   ДОБРЕВ, Чавдар. Овладяването на човешкия свят / Чавдар Добрев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1967, N 8, c. 123 - 141.
         Художествен анализ на "Неосветени дворове".

632.   ДОБРЕВ, Чавдар. Отговорността на таланта / Чавдар Добрев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 44, 30 окт. 1969.

633.   ДОБРЕВ, Чавдар. Поема за живота на човека: [Пиесата] "Кошници" от Йордан Радичков в Държ. сатиричен театър, режисьор Мл. Киселов / Чавдар Добрев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 5, 4 февр. 1983, с. 4.

634.   ДОБРЕВ, Чавдар. Радичков - познатият и непознатият: "Свирепо настроение" в един "нов прочит" / Чавдар Добрев. // Д_у_м_а, N 12, 16 ян. 1993, с. 12.

635.   ДОБРЕВ, Чавдар. Смехът на Радичков [в пиесата "Януари"] / Чавдар Добрев. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 9189, 21 май 1974.
         Постановка на Драматичен театър - Пазарджик.

636.   ДОБРЕВ, Чавдар. Фрагменти за Радичков / Чавдар Добрев. // Л_е_т_о_п_и_с_и, 1991, N 2, c. 140 - 158.
         По повод новелата му "Таралежът".

637.   ДОБРЕВ, Чавдар. Фрагменти за Радичков: По повод 60-те г. на писателя / Чавдар Добрев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1989, N 10, c. 214 - 243.
         Следва.

638.   ДОБРЕВ, Чавдар. Човешкото небе / Чавдар Добрев. // Л_и_т. н_о_в_и_н_и, N 36, 12 септ. 1962.

639.   ДОБЧЕВ, Иван. Взехме малко камъни: Разговора води Никола Вандов / Иван Добчев. // К_у_л_т_у_р_а, N 2, 13 ян. 1995, с. 3.
         По повод поставянето на пиесата "Януари" от Й. Радичков в театъра в Скопие.

640.   ДОБЧЕВ, Иван. Реквием за Апостола: Режисьорски бележки за един спектакъл [по "Ноевия ковчег" на Йордан Радичков] / Иван Добчев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 8, 3 февр. 1987, с. 3.

641.   ДОЙЧЕВА, Венета. "Опит за летене" / Венета Дойчева. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к, N 24, 9 - 15 юли 1997, с. 8.
         Пиесата "Опит за летене" от Й. Радичков в Театъра на бълг. армия, режисьор К. Азарян.

642.   ДОНЧЕВА, Антоанета. В мълчанието да познаеш своето: "Суматоха" на Йордан Радичков и Ергенските маскаради по Заговезни / Антоанета Дончева. // В_е_к 21, N 28, 22 - 28 ноем. 1996, с. 7.

643.   ДРУМЕВИ театрални празници "Нова българска драма Шумен 99" - награда за цялостен спектакъл "Епични времена" по текстове на Йордан Радичков. // К_у_л_т_у_р_а, N 20, 21 май 1999, с. 3.
         Режисьор на постановката - Петринел Гочев.

644.   ДЪБРАВОВА, Мария. Феноменология на смъртта в разказите "Смъртта на една птица" от Емилиян Станев и "Нежната спирала" от Йордан Радичков / Мария Дъбравова. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1995, N 4, c. 17 - 24.

645.   ДЯКОВ, Валентин. Стилни похвати в разказите на Йордан Радичков и Николай Хайтов / Валентин Дяков. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1973, N 10, c. 34 - 42.

646.   ЕДНА голяма обич. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 11501, 3 дек. 1982.
         Мисли на Петър Динеков, Младен Киселов и Иван Кирков за човека и твореца Й. Радичков.

647.   ЕЛЕНКОВ, Константин. Радичков днес, Радичков утре / Константин Еленков. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1989, N 7, c. 206 - 211.
         За романa "Ноев ковчег".

648.   ЖЕЧЕВ, Тончо. За националната самобитност в литературното развитие / Тончо Жечев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1966, N 3, c. 16 - 39.
         Засяга творчеството на Ем. Станев, Д. Талев, Д. Димов, А. Дончев, Ал. Геров, Й. Радичков, К. Калчев и др.

649.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Йордан Радичков: Творчески портрет / Тончо Жечев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1969, N 12, c. 200 - 206.

650.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Пророчества и дионисиевски бяс в прозата на Радичков / Тончо Жечев. // Т_р_у_д, N 240, 2 септ. 1996, с. 7.

651.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Равносметката на Йордан Радичков / Тончо Жечев. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 11, 14 ян. 1967.

652.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Радичков и неговият "Барутен буквар" / Тончо Жечев. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 8236, 28 март 1971.

653.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Слово за Радичков / Тончо Жечев. // Л_е_т_о_п_и_с_и, 1996, N 11-12, c. 4 - 8.

654.   ЖЕЧЕВ, Тончо. Старомодни мисли за новаторството / Тончо Жечев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 28, 8 юли 1965.
         Критически бележки за творчеството на Радичков.

655.   ЖЕЧЕВА, Цветомила. Летят или не летят / Цветомила Жечева. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к, N 37, 13 - 19 ноем. 1996, с. 2.
         Пиесата "Опит за летене" от Й. Радичков в Театъра на Бълг. армия, режисьор К. Азарян.

656.   ЖУКОВ, Иван. Сиянията на Великия Октомври / Иван Жуков. // Н_а_р_ъ_ч_н_и_к н_а а_г_и_т_а_т_о_р_а, 1967, N 9, c. 61 - 64.
         За книгата на Йордан Радичков "Неосветените дворове".

657.   ЗАНД, Никол. Балкани и отомани / Никол Занд; Прев. [от фр.] Вера Маринова. // К_у_л_т_у_р_а, N 31, 4 авг. 1995, с. 4.
         По повод издаването на кн. "Стоте братя на Манол" ( ориг. загл. "Време разделно" от Антон Дончев и " Черказки разкази" от Йордан Радичков на фр.

658.   ЗАРЕВ, Пантелей. Оригиналността на таланта / Пантелей Зарев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 1, 1 ян. 1966. Особености и своеобразие на художественото майсторство на Й. Радичков с оглед на разказите му в сборника "Свирепо настроение".

659.   ЗАРЕВ, Пантелей. Прозата на Йордан Радичков / Пантелей Зарев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1975, N 7, c. 43 - 64.

660.   ЗАРЕВ, Пантелей. Щрихи към портрета на Йордан Радичков / Пантелей Зарев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 24, 14 юни 1985, с. 3.

661.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. "Бомбето" от Йордан Радичков / Николай Звезданов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1981, N 8, c. 49-58.

662.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Всички пътища водят към човека: Черти от поетиката на Йордан Радичков / Николай Звезданов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1987, N 10, c. 57 - 75.

663.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Дом и път в творчеството на Йордан Радичков / Николай Звезданов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1980, N 8, c. 41 - 62.

664.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Кентавърът / Николай Звезданов. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1987, N 10, c. 193 - 206.
         Творчеството на Йордан Радичков.

665.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Митопоетическа картина на света в творчеството на Йордан Радичков / Николай Звезданов. // П_р_о_б_л. б_ъ_л_г. ф_о_л_к_л_о_р, 1991, N 125-130,

666.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Сага за човешката галактика / Николай Звезданов. // Н_а_р. к_у_л_т., N 9, 27 февр. 1981, с. 6.
         За "Малка северна сага" на Йордан Радичков.

667.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Слънцето и сянката на българския космос / Николай Звезданов. // Я_н_т_р_а, 1988, c. 142-143.
         Творчеството на Йордан Радичков.

668.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Смъртта на една птица / Николай Звезданов. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 26, 26 юни 1987, с. 3.
         Темата за смъртта в творчеството на Емилиян Станев и Йордан Радичков.

669.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Смях и сълзи за очите, които ръждясват: "Желязното момче" на Йордан Радичков във Великотърновския драм.-муз. театър [реж.К. Бандутов] / Николай Звезданов. // Б_о_р_б_а; Светлик, N 1, 26 ян. 1985.

670.   ЗВЕЗДАНОВ, Николай. Тайнописи на душата и битието / Николай Звезданов. // П_л_а_м_ъ_к, 1987, N 8, c. 165-173.

671.   ИВАНОВ, Георги. Метаморфозите на балона: Пространството в драматургията и в сценичната й реализация / Георги Иванов. // Н_а_р. к_у_л_т., N 32, 10 авг. 1984, с. 4.
         Бележки за някои постановки на пиесата "Опит за летене" от Йордан Радичков.

672.   ИВАНОВА, Ана. Драматургия, изпитание за театъра: На пловдивска сцена "Кошници" от Йордан Радичков, [режисьор Руси Карабалиев] / Ана Иванова. // О_т_е_ч. г_л_а_с (Пловдив), N 11748, 17 ноем. 1983.

673.   ИВАНОВА, Ана. Намерения и резултати / Ана Иванова. // Т_е_а_т_ъ_р, 1987, N 7, c. 24-26.
         За пиесата "Януари" от Йордан Радичков.

674.   ИВАНОВА, Ана. Оригинален творчески опит: "Суматоха" на сцената на Сатиричния театър / Ана Иванова. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 7031, 20 апр. 1967.

675.   ИГОВ, Светлозар. Критически наблюдател / Светлозар Игов. // П_у_л_с, N 26, 20 дек. 1977, с. 6.

676.   ИГОВ, Светлозар. Магьосник на словото / Светлозар Игов. // П_у_л_с, N 22, 23 окт. 1979, с. 10.

677.   ИГОВ, Светлозар. Магьосник на словото [Йордан Радичков] / Светлозар Игов. // У_ч_и_т. д_е_л_о, N 17, 24 апр. 1984, с. 10.

678.   ИГОВ, Светлозар. Морални питания в трагикомичния свят на Йордан Радичков / Светлозар Игов. // О_т_е_ч_е_с_т_в_о, 1975, N 1, c. 19.

679.   ИЛИЕВ, Стоян. Героите на Радичков / Стоян Илиев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 24, 9 юни 1966.

680.   ИНДЖЕВА, Невяна. Земните измерения на летенето / Невяна Инджева. // В_е_ч. н_о_в_и_н_и, N 120, 19 юни 1979.
         Пиесата "Опит за летене" от Й. Радичков в Нац. акад. театър "ИВан Вазов", режисьор М. Киселов.

681.   ИНДЖЕВА, Невяна. Преображенията на битието / Невяна Инджева. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 8, 24 февр. 1983, с. 5.
         Пиесата "Кошници" от Й. Радичков в Държ. сатиричен театър, режисьр Младен Киселов.

682.   ИЧЕВСКА, Татяна. Змеят като културен (де)мистификатор / Татяна Ичевска. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1997, N 5-6, c. 65-68.
         Змеят като символ в творчеството на А. Страшимиров, Йордан Радичков и други български писатели.

683.   [ЙОРДАН РАДИЧКОВ на 50 години]. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 44, 1 ноем. 1979, с. 3.
         Съдържа: Дико Ф у ч е д ж и е в. Вярност на таланта. - Огнян С а п а р е в. Радичков, или парадоксите на етноцентризма. - Георги М а р к о в с к и. Вълшебникът от Калиманските хълмове. Съдържа и поздравителна телеграма от СБП до юбиляра.

684.   ЙОРДАН РАДИЧКОВ - номиниран за балканска литературна награда. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 17, 7 - 13 май 1997, в прит. "Книжен свят", с. 1.
         Награда "Балканика".

685.   ЙОРДАНОВ , Юлиян. От росното биле на фолклора / Юлиян Йорданов. // Д_е_ц_а, и_з_к_у_с_т_в_о, к_н., 1979, N 3, c. 21 - 24.
         Съвременно преосмисляне на бълг. фолклорна традиция в творчеството за деца на Йордан Радичков и Атанас Стоянов.

686.   ЙОРДАНОВ, Александър. Гротеската "Обърнато небе" [на Йордан Радичков] и идеята на нашето възвръщане / Александър Йорданов. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1984, N 5, c. 45 - 48.

687.   ЙОРДАНОВ, Александър. Йордан Радичков на 67 години / Александър Йорданов. // В_е_к 21, N 25, 1 - 7 ноем. 1996, с. 8, 9.
         Съдържа:Преди години: среща в друг свят. - Светът на Радичков - фрагменти.

688.   ЙОРДАНОВ, Христо. Сибирският подход на Радичков и златният идол на Севера / Христо Йорданов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1967, N 5, c. 153 - 159.
         Рец. за: Й о р д а н Р а д и ч к о в. Неосветени дворове. - С., Бълг. писател, 1966.

689.   ЙОСИФОВ, Веселин. Радости и тревоги / Веселин Йосифов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т , N 29, 23 юли 1959.

690.   КАЛИНКОВА, Пенка. Кой чука на вратата? / Пенка Калинка. // Т_р_а_к_и_я, 1984, N 2, c. 84 - 90.

691.   КАМБАРЕВ, Стоян. Случка с вълци в "Януари" / Стоян Камбарев. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 15, 12-18 апр. 1995, с.2.
         Разговор с режисьора на пиесата "Януари" от Й. Радичков в Сатиричния театър.

692.   КАМЕНОВ, Цветан. За "Шарена черга" / Цветан Каменов. // С_е_п_т. с_л_о_в_о (Михайловград), N 885, 13 март 1965.
         За сборника с детски разкази.

693.   КАМЕНОВ, Цветан. Смелият златотърсач по пътищата на Якутия / Цветан Каменов. // С_е_п_т. с_л_о_в_о (Михайловград), N 1073, 21 ян. 1967.

694.   КАНУШЕВ, Димитър. Зрелостта на таланта / Димитър Канушев. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 9444, 15 май 1975.

695.   КАНУШЕВ, Димитър. Радичков - "Лазарица": Опит за анализ / Димитър Канушев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1979, N 2, c. 164-187.

696.   КАНУШЕВА, Ирина. "Опит за летене", или 15 мъже на сцената: Крикор Азарян постави класическата пиеса на Радичков в Театъра на Бълг. армия / Ирина Канушева. // Д_у_м_а, N 250, 22 окт. 1996, с. 9.

697.   КАРАДОЧЕВ, Иван. Извивките на нежната спирала / Иван Карадочев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1984, N 1, c. 245 - 247.

698.   КАРАДОЧЕВ, Иван. Ковчегът на надеждата / Иван Карадочев. // П_у_л_с, N 11, 14 марг 1989, с. 5.
         За "Ноев ковчег".

699.   КАРАНОВ, Константин. Яловата кукувица и безграмотната сврака: Спиралното напрежение от"Чичовци" [на Иван Вазов] до "Хора и свраки" [на Йордан Радичков] / Константин Каранов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1993, N 3, c. 92 - 102.

700.   КАРАНФИЛОВ, Ефрем. Проблемът за патриотизма и съвременната българска белетристика / Ефрем Каранфилов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1968, N 6, c. 3 - 27.
         За Г. Караславов, Д. Талев, А. Гуляшки, Й. Радичков и др.

701.   КАРАСТОЯНОВ, Тодор. Мистерия, която буди нашето любопитство: "Януари" от Й. Радичков на сцената на Благоевгр. драм. театър "Никола Вапцаров", [режисьор Вл. Атанасов] / Тодор Карастоянов. // П_и_р_и_н_с_к_о д_е_л_о (Благоевград), N 304, 26 дек.1985.

702.   КАРОЛЕВ, Стоян. За една творба и нейния стилов контекст / Стоян Каролев. // П_л_а_м_ъ_к, 1975, N 12, c. 126 - 134.
         Романът "Всички и никой" от Йордан Радичков.

703.   КАРОЛЕВ, Стоян. Осмислени дръзновения / Стоян Каролев. // П_л_а_м_ъ_к, 1970, N 1, c. 64 - 68.

704.   КАРОЛЕВ, Стоян. Талант и творчество / Стоян Каролев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1964, N 1, c. 3 - 28.

705.   КАРОЛЕВ, Стоян. Черказкият хронист / Стоян Каролев. // П_у_л_с, N 7, 5 апр. 1966.
         Идейно-художествените позиции и творческо своеобразие на белетриста Радичков.

706.   КАЦАРОВ, Трайче. Тазгодишният Януари в Струмица / Трайче Кацаров. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к, N 11, 20 - 26 март 1996, с. 8.
         Пиесата "Януари" от Й. Радичков в Нар. театър "А. Панов" - Струмица, реж. С. Стояновски.

707.   КИРКОВ, Димитър. "Малкият човек" и революцията / Димитър Кирков. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1975, N 4, c. 199 - 214.
         Темата за участието на обикновения човек в борбата срещу фашизма в кн. на Йордан Радичков "Барутен буквар", К. Калчев-"Софийски разкази" и К. Георгиев "Възможни и невъзможни призвания".

708.   КИСЕЛОВ, Младен. Йордан Радичков, Верблюди в градската градина / Младен Киселов. // С_о_ф_и_я, 1983, N 11, c. 38 - 39.
         Творчески портрет на писателя.

709.   КИСЕЛОВ, Младен. Човекът - театър / Младен Киселов. // К_а_п_и_т_а_л, N 42, 23 - 29 окт. 1999, с. XI, прил.
         Младен Киселов за Йордан Радичков.

710.   КЛЕВИ, Мариан. Франкофоните в търсене на Радичков: Размисли и въпроси относно франкофонския експеримент по творческо писане и спектакъла на фр. режисьорка Мариан Клеви "Имало едно време..." / [Интервю на] Мария Бежанска. // В_е_к 21, N 26, 8 - 14 ноем. 1996, с. 8.

711.   КОЙНАКОВ, Явор. Тенецът си е отишъл / Явор Койнаков. // Н_а_р. к_у_л_т., N 9, 24 февр. 1989, с. 6.
         Пиесата "Януари" от Й. Радичков в Хасковския драм. театър, режисьор Иван Добчев.

712.   КОЛАРОВ, Стефан. Осмислени дръзновения: ["Барутен буквар"] / Стефан Коларов. // П_л_а_м_ъ_к, 1970, N 1, c. 64 - 68.

713.   КОЛАРОВ, Стефан. При извора на народния живот / Стефан Коларов. // Ч_и_т_а_л_и_щ_е, 1980, N 1, c. 18 - 19.
         Литературното творчество на Йордан Радичков.

714.   КОЛАРОВ, Стефан. Разкази, наситени с патос и красота / Стефан Коларов. // П_и_р_и_н. д_е_л_о (Благоевград), N 137, 3 юли 1974.

715.   КОЛЕДНИЯТ дар на Радичков. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 1, 13-19 ян. 1998, прит. "Книжен свят".

716.   КОНСТАНТИНОВ, Георги. Светлината на неосветените дворове / Георги Константинов. // В_е_ч. н_о_в_и_н_и, N 4782, 31 ян. 1967.

717.   КОНСТАНТИНОВ, Георги. Секретът на занимателността / Георги Константинов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 29, 17 юли 1969.
         За сборника "Ние, врабчетата" - разкази за деца от Йордан Радичков.

718.   КОРТЕНСКА, Мирослава. Българският абсурд: [Пиесата] "Суматоха" от Радичков в сценичен прочит на режисьора И. Добчев на сцената на Нар. театър "Ив. Вазов" / Мирослава Кортенска. // В_е_к 21, N 11, 15 - 21 март 1995, с.9 .

719.   КУЛЕКОВ, Иван. Кълбо от кълбета: Радичков на 70 години: Той е докозателство, че има Бог / Иван Кулеков. // К_а_п_и_т_а_л, N 42 , 23 - 29 окт. 1999, с. XI, прил.

720.   КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Два парадокса за Радичков / Кръстьо Куюмджиев. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 8709, 12 окт. 1972.

721.   КУЮМДЖИЕВ, Кръстьо. Феноменът Радичков / Кръстьо Куюмджиев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1977, N 1, c. 3 - 14.

722.   КЪНЕВ, Велко. Чета Радичков и си го превеждам / Велко Кънев. // В_е_к 21, N 44, 9 - 15 ноем. 1994, с. 1, 7.
         Подпис: Любомир Топалов. Интервю по повод участието на актьора в новата постановка на "Суматоха" от Й. Радичков в Нар. театър "Ив. Вазов".

723.   ЛАЗАРОВА, Катя. След 200 срещи с публиката "Врабчетата" на Радичков кацнаха в Норвегия / Катя Лазарова. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я, N 331, 6 дек. 1997, с. 10.
         По повод участието на спектакъла "Ние, врабчетата" по Й. Радичков на Междунар. фестивал на куклените театри в Норвегия.

724.   ЛЕНКОВ, Григор. Повестите на Йордан Радичков / Григор Ленков. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1967, N 3, c. 25 - 26.

725.   ЛИКОВА, Розалия. Бележки за разказа на младите [В.Попов, Й.Радичков, Л.Дилов, Г.Марков, Е. Калъчев, Г.Атанасов, Н.Тихолов, К.Странджев, Ив.Остриков и др.] / Розалия Ликова. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1963, N 1, c. 3 - 23.
         Също и в: Л и т. м и с ъ л, 1973, N1, с. 3 - 24.

726.   ЛИКОВА, Розалия. Творчеството на Йордан Радичков / Розалия Ликова. // И_з_в. на Инст. за л-ра, 1966, N 18-19, c. 117-139.

727.   ЛИПЧЕВА, Любка. Новелистичният тип повествование в разказите на Н. Хайтов и Й. Радичков / Любка Липчева. // Е_з. и л_и_т., 1986, N 6, c. 19-26.

728.   МАНЕВ, Никола. Радичковите "чичовци" - смешно и тъжно оцеляват: [Пиесата] "Януари" [от Й. Радичков] на сцената на Сатиричния театър "Ал. Константинов", [режисьор С. Камбарев] / Никола Манев. // Д_у_м_а, N 69, 23 март 1995, с. 10.

729.   МАНЕРА, Данило. Кукувици в черешите / Данило Манера. // К_а_п_и_т_а_л, N 42, 23 - 29 окт. 1999, с. XI, прил.

730.   МАНОЛОВА, Наташа. Поезията и целеустремеността на един характер / Наташа Манолова. // А_н_т_е_н_и, N 37, 12 септ. 1975, с. 3.

731.   МАНОЛОВА, Нина. Йордан Радичков на сливенска сцена / Нина Манолова. // З_е_м. з_н_а_м_е, N 31, 22 - 28 ноем. 1996, с. 11.
         Пиесата "За хората и свраките" от Й. Радичков в Сливенския драм. театър, режисьор П. Гочев.

732.   МАРИНОВ, Георги. За "Шарена черга" на Йордан Радичков / Георги Маринов. // С_е_м. и у_ч_и_л_и_щ_е, 1965, N 6, c. 29.

733.   МАРИНОВА, Валентина. "Жанростъписващата" функция на разказвача в прозата на Радичков / Валентина Маринова. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к, N 44, 8 - 14 ноем. 1993, с. 6.

734.   МАРКОВА, Олга. Йордан Радичков и киното / Олга Маркова. // П_у_л_с, N 17, 15 авг. 1978, с. 11.
         Проблеми и перспективи на телевизионния сериен филм.

735.   МАТЕЕВА, Елица. Йордан Радичков с ново книжовно изкушение / Елица Матеева. // П_о_з_в_ъ_н_е_т_е н_о_в_и_н_и (Варна), N 169, 21 септ. 1999, с. 7.
         За новият сборник от разкази "Автострада".

736.   МИЛЕВА, Милена. Гротеската в разказите на Славомир Мрожек и Йордан Радичков / Милена Милева. // Ж а р: Студентско творчество. - С., 1981, с. 104-124.

737.   МИНКОВА, Красимира. Постановка на национално равнище / Красимира Минкова. // С_л_и_в_е_н_с_к_о д_е_л_о, N 17, 9 февр. 1978.
         Моноспектакълът "Лазарица" от Й. Радичков в Сливенския театър, режисьор Б. Красински.

738.   МИРЧЕВА, Симона. Жироскопи, чудеса / Симона Мирчева. // К_а_п_и_т_а_л, N 42, 23 - 29 окт. 1999, с. XI, прил.
         За Йордан Радичков, послучай 70-год. юбилей.

739.   МИТРОФАНОВА, Недялка. "Януари" от Й. Радичков във Врачанския драматичен театър, реж. П. Пайнавелов - провокация или кръстословица? / Недялка Митрофанова. // О_т_е_ч. з_о_в (Враца), N 80, 18 окт. 1974.

740.   МИХАЙЛОВ, Михаил. Единство и многоплановост в разказа на Йордан Радичков "Сърцето бие за хората" / Михаил Михайлов. // Е_з_и_к и л_и_т., 1985, N 4, c. 48 - 56.

741.   МИХАЙЛОВ, Михаил. Разкази от "Барутен буквар" на Йордан Радичков в руски превод / Михаил Михайлов. // Т_р. Великотърн. унив. "Кирил и Методий", 1984, N 1, c. 69 - 93.

742.   МНЕНИЯ и мисли за "Съкровеното човешко чувство". // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 90, 17 апр. 1963.
         По повод статията на Й. Радичков.
         Съдържа: Ст. Н а у м о в. Обществеността да възпитава чувствата - А. Г у л я ш к и. Да ценим човешкото достойнство..

743.   МУТАФОВ, Енчо. "Барутен буквар" на Йордан Радичков / Енчо Мутафов. // П_л_а_м_ъ_к, 1971, N 7, c. 84.

744.   МУТАФОВ, Енчо. Амбивалентното начало в прозата на Йордан Радичков / Енчо Мутафов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1973, N 3, c. 40 - 52.

745.   МУТАФОВ, Енчо. Духовно завещание и настояще: За социално-политическия и философския смисъл на една композиционна форма / Енчо Мутафов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1971, N 5, c. 77 - 98.
         За творби на Ат. Наковски, Й. Радичков, Ем. Станев, Г. Стоев, С. Фучеджиев.

746.   МУТАФОВ, Енчо. Нова повествователна конструкция [в творчеството на Йордан Радичков] / Енчо Мутафов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1986, N 5, c. 54 - 65.

747.   МУТАФОВ, Енчо. Радичков в българския повествователен спев / Енчо Мутафов. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 38, 2 - 8 дек. 1997, с. 10.
         Откъс от моногр. за Йордан Радичков онасловена "Бъди невероятен".

748.   МУТАФОВ, Енчо. Радичков след "Прашка" / Енчо Мутафов. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1978, N 7, c. 195 - 204.

749.   МУТАФОВ, Енчо. Роман без герои / Енчо Мутафов. // П_л_а_м_ъ_к, 1989, N 7, c. 185 - 190.
         За романа "Ноев ковчег".

750.   "МЮРЕ" зове Европа. // К_Е_Ш, N 44, 19 дек. 1997, с. 41.
         За новата книга на Йордан Радичков "Мюре". Препратки от: Радичков, Йордан (за него)

751.   "НАПРЕД към публиката". // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1989, N 1, c. 3 - 11.
         Среща-разговор с писателя за лит. творчество.

752.   НЕВЕРОЯТНИЯТ българин [Йордан Радичков] // К_у_р_и_е_р н_а Ю_Н_Е_С_К_О , 1999, N 2, c. 32 - 35.
         Водещи: Ясмина Шопова, Ерик Ноло.

753.   НЕДКОВ, Здравко. Моите драски / Здравко Недков. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 25, 30 юни - 6 юли 1998, с. 4.
         Вечният мираж. - Какви сме. - За една стихосбирка. - Сега. - Още няколко думи за Йордан Радичков. - Случайно хрумване за мемоаристиката.

754.   НЕДКОВ, Здравко. Новите и старите герои на Радичков / Здравко Недков. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 42, 19 окт. 1978, с. 2.

755.   НИКОЛОВ, Любен. Две поуки от "Суматоха" / Любен Николов. // П_о_г_л_е_д, N 15, 10 апр. 1967, с. 10.
         Постановка на Държавния сатиричен театър, реж. Методи Андонов.

756.   НИКОЛОВ, Минко. От лиричния акварел към лиричния размисъл / Минко Николов. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1962, N 11, c. 160 - 166.

757.   НИКОЛОВА, Теодора. Преодоляване на мълчанието: За опасната зона на дискурса в някои разкази на Йордан Радичков / Теодора Николова. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к , N 14, 11 - 17 апр. 1994, с. 3.

758.   НИЧЕВ, Боян. Барутният буквар на революцията / Боян Ничев. // П_о_г_л_е_д, N 40, 6 окт. 1969, с.15.
         Статия за творчеството на Радичков, по-конкретно за сборника разкази "Барутен бувар".

759.   НИЧЕВ, Боян. Нашият човек на път или черказкият меридиан минава през Сибир / Боян Ничев. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 6, 11 февр. 1967.
         За сборника "Неосветените дворове" на Йордан Радичков.

760.   НИЧЕВ, Боян. По коловозите на дните / Боян Ничев. // М_л_а_д_е_ж, 1961, N 7, c. 70 - 71.

761.   НИЧЕВ, Боян. Радичков и историческата поетика на художестветата ни проза / Боян Ничев. // С_ъ_в_р_е_м_е_н_н_и_к, 1988, N 4, c. 410 - 418.

762.   НИЧЕВ, Драган. Трима белетристи: [Йордан Радичков, Николай Хайтов и Васил Попов] / Драган Ничев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 36, 2 септ. 1976, с. 3.

763.   НОЛО, Ерик. Верблюдите проговориха на френски / Ерик Ноло. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я, N 242, 21 окт. 1994, с. 6.
         Подпис: Цена Милева. Интервю с фр. издател за публикуването на сб. "Черказки разкази" от Йордан Радичков във Франция .

764.   НОНЕВ, Богомил. Простите ръце на хората / Богомил Нонев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 30, 27 юли 1961.

765.   НОНЕВ, Богомил. Съвременна проза: Пътища и проблеми: Размисли и критични бележки / Богомил Нонев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1962, N 2, c. 25 - 58.
         За Д. Гулев, Л. Дилов, К. Калчев, Ц. Живков, Й. Радичков, А. Антонов-Тонич, Б. Крумов, Ив. Мартинов и др.

766.   ОГНЯНОВА, Мариола. "Горещо пладне" от Йордан Радичков / Мариола Огнянова. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1993, N 6, c. 16 - 18.

767.   ПАВЛОВ, Тодор. "Разказ за камъка" [ от Й. Радичков] / Тодор Павлов. // Р_а_б. д_е_л_о, N 327, 23 ноем. 1973.

768.   ПАВЛОВ, Тодор. Революцията не е суматоха, не е парадокс / Тодор Павлов. // Н_а_р. к_у_л_т., N 45, 4 ноем. 1972, с. 1, 7.
         По повод статията на К. Куюмджиев "Два парадокса на Радичков", в: О т е ч. ф р о н т,N 8709, 12 окт. 1972.

769.   ПАНЕВА, Лада. Спектакъл, единен в проблемното си решение и в стиловата си характеристика / Лада Панева. // О_т_е_ч. г_л_а_с (Пловдив), N 11164, 14 окт. 1981.
         Пиесата "Суматоха" от Йордан Радичков в Пловдивския драм. театър.

770.   ПАНОВА, Снежина. "Опит за летене" [от Йордан Радичков в Нац. акад. театър "И. Вазов", режисьор М. Киселов] / Снежина Панова. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 22, 31 май 1979, с. 3.

771.   ПАНОРОВА, Люба. За свързаността на текста (върху материал от Й. Радичков) / Люба Панорова. // Б_ъ_л_г. е_з_и_к, 1989, N 1, c. 33 - 38.

772.   ПАТРАШКОВА, Кристина. Културният мит в драматургията на Йордан Радичков / Кристина Патрашкова. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1986, N 6, c. 45 - 53.

773.   ПАТРАШКОВА, Кристина. Нищо друго освен живота на човека: Здрава духовна връзка между режисьор и драматург - Радичков и Киселов / Кристина Патрашкова. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 11571, 11 март 1983.

774.   ПАТРАШКОВА, Кристина. Отношението към мита в съвременната българска драматургия: Според някои пиеси на Йордан Радичков, Никола Русев, Константин Илиев и Стефан Цанев / Кристина Патрашкова. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1989, N 7, c. 85 - 100.

775.   ПАТУЛОВА, Ирена. За пешеходците / Ирена Патулова. // П_у_л_с, N 40, 3 окт. 1989, с. 9.
         Пиесата "Ние врабчетата" от Й. Радичков в Пазарджишкия куклен театър, режисьор К. Георгиева.

776.   ПАШОВА, Мария. Какви образи изгражда Йордан Радичков в разказа си "Горещо пладне"? / Мария Пашова. // Р_и_к_и. Кандидатгимназист, N 22, 13 юни 1995, с. 6.

777.   ПЕЛЕВА, Инна. Великият комбинатор / Инна Пелева. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к, N 31, 8 - 15 авг. 1994, с. 8 - 9.
         Стилови похвати в творчеството на Йордан Радичков.

778.   ПЕНЧЕВ, Васил. За екзистенциалната философия в творчеството на Йордан Радичков: Философски есета / Васил Пенчев. // Ф_и_л_о_с. в_е_с_т_н_и_к, 1998, N 11, c. 20 - 21.
         Съдържа: Надеждата. - Радичковото Зелено дърво.

779.   ПЕНЧЕВ, Васил. Какво виждат предметите: Радичковата новела "Бомбето" / Васил Пенчев. // Ф_и_л_о_с. а_л_т_е_р_н_а_т_и_в_и, 1997, N 5-6, c. 156-161.

780.   ПЕНЧЕВ, Васил. Радичковата патица: Дзен философия. Кн. "Мюре" на Йордан Радичков / Васил Пенчев. // Ф_и_л_о_с. в_е_с_т_н_и_к, N 10, дек. 1997, с. 20 - 21.

781.   ПЕНЧЕВ, Васил. Радичковата пиеса "Суматоха" - суматоха със смисъла / Васил Пенчев. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1998, N 4, c. 29-37.

782.   ПЕНЧЕВ, Васил. Радичковият верблюд - поетика на значенията / Васил Пенчев. // Б_ъ_л_г. е_з_и_к и л_и_т., XXXVIII, 1997, N 5-6, c. 69 - 76.

783.   ПЕНЧЕВ, Васил. Радичковото езичество и суеверие / Васил Пенчев. // Б_ъ_л_г. м_е_с_е_ч_н_и_к, 1998, N 8, c. 191 - 197.

784.   ПЕТРОВ, Иван. И в землището на Черказки / Иван Петров. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 7, 10 февр. 1966.
         Художественото майсторство на Радичков.

785.   ПОПВАСИЛЕВ, Ромео. Актьорски лъвове мъркат с подвити опашки / Ромео Попилиев. // 168 ч_а_с_а, N 41, 17 - 23 окт. 1994, с. 45,
         Пиесата "Суматоха" от Й. Радичков в Нар. театър "Ив. Вазов", режисьор И. Добчев.

786.   ПОПИВАНОВ, Иван. Преднамерената теза / Иван Попиванов. // П_л_а_м_ъ_к, 1965, N 2, c. 89 - 97.

787.   ПОПИВАНОВ, Иван. Противоречиво впечатление / Иван Попиванов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 51, 22 дек. 1977, с. 2.

788.   ПОПИВАНОВ, Иван. Художествена сила и идейна извисеност / Иван Попиванов. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 14, 1 апр. 1971.
         Литературна критика за разказите на Йордан Радичков.

789.   ПОПИВАНОВ, Иван. Ярки художествени внушения / Иван Попиванов. // З_е_м. з_н_а_м_е, N 250, 24 окт. 1979.

790.   ПОПИЛИЕВ, Ромео. Тихи напрежения, напрегнат интерес: "Падането на Икар" по Радичков и Бергман в "Сфумато", режисьор Иван Добчев / Ромео Попилиев. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я, N 70, 26 март 1993, с. 4.

791.   ПОПИЛИЕВ, Ромео. Януари или Вън от гнездото / Ромео Попилиев. // К_у_л_т_у_р_а, N 26, 30 юни 1995, с.7.
         Пиесата "Януари" от Йордан Радичков в Сатиричния театър, режисьор Стоян Камбарев.

792.   ПОПОВ, Алек. Радичков пише отвъд... / Алек Попов. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я з_а н_е_д_е_л_я_т_а, N 18, 14 май 1995, с. 19.
         Статия - есе за разказите на Радичков в сборника "Смокове в ливадите".

793.   ПОПОВ, Богомил. Единство и множественост на гледните точки в "Барутен буквар" от Й. Радичков / Богомил Попов. // Е_з_и_к и л_и_т., 1987, N 1, c. 92 - 98.

794.   ПОПОВ, Богомил. За формирането на някои нестандартни структури в поетиката на Йордан Радичков / Богомил Попов. // Л_и_т. и_с_т., 1991, N 19, c. 39 - 48.

795.   ПОПОВ, Богомил. Йордан Радичков и българската проза / Богомил Попов. // О_к_о_л_ч_и_ц_а, 1986, N липсва на броя, c. 138 - 143.

796.   ПОПОВ, Богомил. Към поетиката на Йордан Радичков: Проблемът за героя / Богомил Попов. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1989, N 5, c. 213 - 220.

797.   ПОПОВ, Богомил. Наблюдения върху поетиката на Йордан Радичков / Богомил Попов. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1987, N 4, c. 2 - 11.

798.   ПОПОВ, Богомил. Някои наблюдения върху поетиката на Йордан Радичков / Богомил Попов. // Н_а_ч. о_б_р_а_з_о_в., 1987, N 4, c. 2 - 10.

799.   ПОПОВ, Богомил. Обиколният път към истината / Богомил Попов. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1991, N 2, c. 11 - 14.
         Новелите "Горещо пладне" и "Козя брада" на Йордан Радичков.

800.   ПОПОВ, Богомил. Поетиката в новелата "Горещо пладне" от Й. Радичков / Богомил Попов. // П_л_а_м_ъ_к, 1986, N 12, c. 141 - 148.

801.   ПОПОВ, Богомил. Разказвачът в новелата "Страх" от Йордан Радичков / Богомил Попов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1986, N 1, c. 141 - 149.

802.   ПОПОВ, Богомил. Разказвачът Йордан Радичков / Богомил Попов. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1984, N 6, c. 176 - 189.
         "Свирепо настроение".

803.   ПОПОВ, Васил. За разказите на Радичков / Васил Попов. // Ч_е_р_н_о_м_о_р_с_к_и ф_р_о_н_т (Бургас), N 5693, 28 юли 1965.

804.   ПОПОВ, Иван. Не бягство от проблема, а възпитание на чувствата / Иван Попов. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 72, 27 март 1963.
         По повод статията на Йордан Радичков "Съкровено човешко чувство".

805.   ПОПОВ, Йордан. Радичковото мюре / Йордан Попов. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 31, 14-20 окт. 1997, в прит. "Книж. свят", с. 4.

806.   ПОПОВА, Кристина. Суматоха на вековете... и театрален дебют / Кристина Попова. // П_л_а_м_ъ_к, 1967, N 7, c. 94 - 95.
         Постановка в Сатиричния театър на пиесата "Суматоха".

807.   ПОЧЕТОХА Радичков с библиофилско издание. // С_т_а_н_д_а_р_т, N 2524, 12 ноем. 1999, с. 19.
         За книгата "Три минути мълчание".

808.   ПОЧИТ към патриарха на българската литература: Йордан Радичков - носител на национална награда "Иван Вазов". // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 29, 19 юли 1990, с. 1,3.

809.   ПРАВДЕВ, Николай. Традиции и творчески търсения / Николай Правдев. // Р_а_б. д_е_л_о, N 18, 18 ян. 1982.
         Пиесите "Суматоха" от Йордан Радичков, режисьор Ив. Добчев и "Старият дом" от А. Казанцев, режисьор Н. Ламбрев в Пловдивския драм. театър.

810.   ПРАВДЕВ, Николай. Януарските гротески на Северозапада / Николай Правдев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 27, 3 юли 1975, с. 3.
         Литературен анализ на пиесата "Януари, или Голям Сечко" от Йордан Радичков, по повод първите й сценични реализации.

811.   ПРОБЛЕМИ на съвременната тема и прозата - изказвания на Камен Калчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков: Съотношението съвременност - история в литературата - изказване на Емилиян Станев. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1971, N 1, c. 10 - 15.

812.   ПРОХАСКОВА, Емилия. Млади разказвачи / Емилия Прохаскова. // П_л_а_м_ъ_к, 1960, N 6, c. 28 - 35.
         Бележки за разкази на Васил Попов, Николай Хайтов, Йовко Киров, Константин Колев, Николай Кирилов, Йордан Радичков и Цилия Лачева.

813.   ПРОХАСКОВА, Емилия. Проблеми на една литературна година: [Наблюдения върху прозата] / Емилия Прохаскова. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1970, N 2, c. 86 - 97.
         За произведения на Й. Радичков, Кр. Кръстев, С. Таджер, Р. Михайлов, Бл. Димитрова, Н. Кирилов, Й. Вълчев и др.

814.   РАДАНОВА-КУШЕВА, Нели. Италия за Йордан Радичков / Нели Раданова-Кушева. // В_е_к 21, N 16, 27 апр. - 2 май 1994, с. 8.

815.   РАДЕВ, Иван. Един исторически сюжет в огледалото на Радичков / Иван Радев. // П_л_а_м_ъ_к, 1989, N 5, c. 173 - 178.
         Също и в: А л м а н а х XI клас. - Велико Търново, 1993, с. 564 - 574.

816.   РАДЕВ, Иван. Ретролюбопитство към заниманията на българския писател: [Анкета] / Иван Радев. // П_р_о_г_л_а_с, 1993, N 3, c. 107 - 111.
         Съдържа и отговорите на Йордан Радичков, Стоян Бойчев, Димитър Вълев, Стефан Поптонев .

817.   РАДЕВ, Христо. Три книги на български журналисти за съвременните хора / Христо Радев. // Б_ъ_л_г. ж_у_р_н_а_л_и_с_т, 1967, N 3, c. 30 - 31.
         Критически записки и за книгата на Йордан Радичков "Неосветените дворове".

818.   РАДИЧКОВ - мъдрецът от друга планета. // 24 ч_а_с_а, N 292, 24 окт. 1997, с. 13.
         Съдържа: Светлин Р у с е в. Думите бързат една през друга, блъскат се за почетно място в душата на своя стопанин. - Крикор А з а р я н. Реката на Данчо ще довлече я ковчега на Ной, я кораба "Радецки". - Тончо Ж е ч е в. Той създава една вселенска суматоха.

819.   РАДИЧКОВ на полски. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 13, 6 апр. 1999, в прит. "Книжен свят".
         За сборника разкази на Йордан Радичков "Змийското яйце".

820.   РАЙКОВ, Сергей. Йероглифът на вечността: "Нежната спирала" / Сергей Райков. // П_л_а_м_ъ_к, 1984, N 7, c. 196 - 199.

821.   РАКЬОВСКИ, Цветан. За природата на нещата и тяхната друга литературна стойност / Цветан Ракьовски. // К_у_л_т_у_р_а, N 5, 5 февр. 1999, с. 11.

822.   РАНГЕЛОВ, Дамян. И звучи нестъписан януарски смях: Зимната поема "Януари" от Й. Радичков на Михайловградска сцена, [режисьор П. Александров] / Дамян Рангелов. // С_е_п_т. с_л_о_в_о (Михайловград), N 3324, 10 февр. 1983.

823.   РАНГЕЛОВ, Рангел. Стихотворения / Рангел Г. Рангелов. // П_л_а_м_ъ_к, 1992, N 9-10, c. 49-58.
         Пред утрото. - Дания 2.- Вкусът на слънчевия ром. - Благословена нощ. - След щастливите измами. - Разходка с Йордан Радичков. - Оня час. - Античен залез. - Зима. - Празникът. - Спомен за птиците. - Геноцид. - Мигът на гигант.

824.   РУЖ, Иван. Роман за младостта на революцията: ["Всички и никой"] / Иван Руж. // П_у_л_с, N 20, 23 септ. 1975, с. 6.

825.   РУСЕВ, Светлин. Йордан Радичков не е от този свят / Светлин Русев. // С_т_а_н_д_а_р_т, N 198, 22 окт. 1999, с. 7.

826.   РУСЕВ, Светлин. Радичков - мъдрецът от друга планета: Думите бързат една през друга, блъскат се за почетно място в душата на своя стопанин / Светлин Русев. // 24 ч_а_с_а, VII, N 292, 24 окт. 1997, с. 13.
         Съдържа: Крикор А з а р я н. Реката на Данчо ще довлече я ковчега на Ной, я кораба "Радецки". - Тончо Ж е ч е в. Той създава една вселенска суматоха.

827.   РУСЕВ, Светлин. Слово за Радичков: Вместо честитка за рожден ден / Светлин Русев. // Б_ъ_л_г. м_е_с_е_ч_н_и_к, 1998, N 8, c. 27.

828.   РУСЕВА, Виолета. Радичков и фолклорът / Виолета Русева. // Р_о_д_н_а р_е_ч , 1990, N 2, c. 54 - 57.

829.   САВОВ, Георги. Поезия на простите ръце / Георги Савов. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 218, 14 септ. 1961.

830.   САВЧЕВ, Савчо. От Хлебников до преосмислянето на Радичков: Състоянието на българския театър / Савчо Савчев. // П_о_д_к_р_е_п_а, N 4, 24 апр. 1990, с. 11.

831.   САЕВ, Георги. Намерения и резултати: "Лазарица" [от Йордан Радичков, режисьор Б. Красински] и "Кавказкият тебеширен кръг" [от Б. Брехт, режисьор Р. Фолкмер] на Сливенския драматичен театър "Г. Костов" / Георги Саев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 14, 7 апр. 1978, с. 4.

832.   САЕВ, Георги. Подвиг и избавление: "Опит за летене" от Й. Радичков на сцената на Нац. акад. театър "Иван Вазов", режисьор М. Киселов / Георги Саев. // Р_а_б. д_е_л_о, N 136, 16 май 1979.

833.   САПАРЕВ, Огнян. Радичков като фантаст / Огнян Сапарев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 20, 18 май 1984, с. 1, 7.

834.   САПАРЕВ, Огнян. Свободата на таланта / Огнян Сапарев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1967, N 2, c. 227-234.

835.   САРАНДЕВ, Атанас. Йордан Радичков: "Горещо пладне" / Атанас Сарандев. // Р_и_к_и. Кандидатгимназист, N 25, 21 юни 1994, с. 4, 5.

836.   СВИЛЕНОВ, Атанас. Гротескното у Радичков / Атанас Свиленов. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 4, 25 ян. 1968, с.4.

837.   СВИЛЕНОВ, Атанас. Йордан Радичков / Атанас Свиленов. // Т_р_у_д, N 90, 17 апр. 1969.
         Художественото своеобразие на творчеството на Йордан Радичков.

838.   СВИЛЕНОВ, Атанас. Йордан Радичков - таралежът на новата ни литература / Атанас Свиленов. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я, N 244, 24 окт. 1994, с. 8.

839.   СВИЛЕНОВ, Атанас. Радичков не е за всяка уста лъжица / Атанас Свиленов. // К_и_н_о, 1991, N 5, c. 60 - 61.
         Филмовото претворяване на творчеството на писателя.

840.   СЕВЕРНЯК, Серафим. Едно сърце бие за хората / Серафим Северняк. // В_е_ч. н_о_в_и_н_и, N 2567, 1959.

841.   СИМЕОНОВА, Александра. Вещният мир на Радичковото творчество / Александра Симеонова. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1995, N 1, c. 38-40.

842.   СИМЕОНОВА, Александра. Народният сказ и Радичковият разказ / Александра Симеонова. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1994, N 3, c. 34-40.

843.   СПАСОВ, Иван. Свирепо настроение: Разкази / Иван Спасов. // У_ч_и_т. д_е_л_о, N 47, 17 юли 1966.

844.   СПАСОВ, Иван. Тревожно предпочитание / Иван Спасов. // Н_а_р. а_р_м_и_я, N 5207, 11 юли 1965.
         Идейни и художествени слабости в творчеството на Радичков.

845.   СПИРИДОНОВ, Александър. Георги Караславов и средното поколение белетристи / Александър Спиридонов. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1976, N 4, c. 8 - 20.
         За Д. Вълчев, Г. Мишев, В. Попов, Ив. Петров, Й. Радичков и др.

846.   СПИРИДОНОВ, Александър. Положителният герой в белетристиката на селска тематика - Андрей Гуляшки, Ивайло Петров и Йордан Радичков / Александър Спиридонов. // П_л_а_м_ъ_к, 1970, N 4, c. 62 - 66.

847.   СТАЙКОВ, Димитър. "Опит за летене" [от Йордан Радичков], в Пернишкия театър - постановка на засл. артист Кр. Азарян / Димитър Стайков. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 10755, 24 ян. 1980.

848.   СТАЙКОВ, Димитър. Женска ръка отвори път на Радичковите човеци: [Спектакълът] "Луда трева" по Й. Радичков, сценична версия и постановка на М. Младенова, театър "Сфумато" / Димитър Стайков. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я, N 245, 20 окт. 1993, с. 13.

849.   СТАЙКОВ, Димитър. Карнавал на глупците: Полит. фолклор на Йордан Радичков / Димитър Стайков. // Н_а_р. к_у_л_т., N 49, 50, 8, 15 дек. 1989.

850.   СТАЙКОВ, Димитър. Мит и пародия в театъра на Йордан Радичков / Димитър Стайков. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1984, N 3, c. 19 - 35.

851.   СТАЙКОВ, Димитър. Театралната поетика на Йордан Радичков / Димитър Стайков. // П_л_а_м_ъ_к, 1984, N 4, c. 124 - 132.

852.   СТАЙКОВ, Димитър. Трънливият път на познанието: Още веднъж за "Януари" на Сливенския драм. театър / Димитър Стайков. // С_л_и_в. д_е_л_о, N 39, 2 апр. 1987.

853.   СТАНЧЕВ, Кирил. Театралната радост - на друг адрес / Кирил Станчев. // Ч_е_р_в_е_н_о з_н_а_м_е (Видин), N 2, 5 ян. 1994.
         Пиесата "Кошници" от Йордан Радичков във Видинския драм. театър, режисьор Д. Дашев.

854.   СТЕФАНОВ, Васил. "Ръченица за окарина и бас" [драматизация по разкази на Й. Радичков в Пловдивския драматичен театър, режисьол Ю. Огнянова] / Васил Стефанов. // О_т_е_ч. г_л_а_с (Пловдив), N 9545, 10 дек. 1975.

855.   СТЕФАНОВ, Васил. Народният театър открива сезона си с [пиесата] "Суматоха" от Йордан Радичков, [режисьор Иван Добчев], и със стари-нови проблеми: [Интервю] / Васил Стефанов. // К_о_н_т_и_н_е_н_т, N 195, 27 - 28 авг. 1994, с. 6. Подпис: Лилия Динова.

856.   СТЕФАНОВ, Христо. Йордан Радичков: "Барутен буквар", "Всички и никой" / Христо Стефанов. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1988, N 6, c. 36 - 38.

857.   СТЕФАНОВ, Христо. Народопсихологически търсения в художествената проза: "Барутен буквар" и "Всички и никой" на Йордан Радичков / Христо Стефанов. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1988, N 5, c. 30-32.
         Продължава и в бр. 6.

858.   СТЕФАНОВА, Калина. Млада ли е младата режисура / Калина Стефанова. // П_у_л_с, N 15, 15 апр. 1986, с. 9.
         Пиесите "Господин Балкански" от Г. Данаилов и "Януари" от Й. Радичков в Благоевградския драм. театър, режисьор В. Александров.

859.   СТОИЛОВ, Богомил. "Суматоха" / Богомил Стоилов. // О_т_е_ч. г_л_а_с (Пловдив), N 7007, 30 май 1967.
         За пиесата на Радичков "Суматоха".

860.   СТОЙНЕВА, Вера. Знакът на отнетата хуманност: Митотворчеството в притчово-иносказателния свят на Йордан Радичков - [разказа] "Белег от бълха" / Вера Стойнева. // А_._._., 1992, N 5, c. 56 - 59.

861.   СТОЯНОВ, Атанас. Сърцето бие за хората / Атанас Стоянов. // Р_а_б. д_е_л_о , N 305, 1 ноем. 1979.

862.   СТОЯНОВА, Людмила. Елементът на фантастичното в прозата на Йордан Радичков: По повод петдесетгодишнината му / Людмила Стоянова. // Л_и_т. м_и_с_ъ_л, 1979, N 9, c. 46 - 57.

863.   СТРЕНБЕРГ, Ула. В очакване на вампира / Ула Стренберг. // Л_и_т. ф_о_р_у_м , N 14, 13-19 апр. 1999, с. 12.
         Разговор с Йордан Радичков и бележки за преводите на Ула Росен.

864.   ТАСЕВА, Мила. Национално-културна специфика на вербалните компоненти в драматургичен текст: Изследване върху три пиеси от Йордан Радичков / Мила Тасева. // П_р_о_б_л. с_о_ц_и_о_л_и_н_г_в., 1990, N 2, c. 93-99.

865.   ТАСЕВА, Мила. Новото в композицията на Радичковите пиеси / Мила Тасева. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1989, N 7, c. 11 - 13.

866.   ТЕНЕВ, Любомир. Пиесите на Йордан Радичков / Любомир Тенев. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1976, N 8, c. 175 - 199.

867.   ТЕНЕВ, Любомир. Пътища към нищото / Любомир Тенев. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 44, 1 ноем. 1990, с. 1-2.
         Пиесата "Образ и подобие" - постановка на Народния театър, реж. Младен Киселов.

868.   ТОДОРОВ, Владислав. Йордан Радичков [като драматург] / Владислав Тодоров. // Н_а_р. к_у_л_т., N 10, 9 март 1984, с. 4.

869.   ТОДОРОВ, Николай. С Радичков на лов / Николай Тодоров. // З_е_м_я, N 2, 4 ян. 1991.

870.   ТОДОРОВ, Николай. Светлина върху далечни дворове / Николай Тодоров. // К_о_о_п. с_е_л_о, N 22, 26 ян. 1967.

871.   ТОНКОВ, Петър. Ярък народностен спектакъл ["Каруцата и камъкът", сценична композиция по "Барутен буквар" на Йордан Радичков, режисьор Д. Пунев на сцената на Старозагорския драматичен театър] / Петър Тонков. // С_е_п_т_е_м_в_р_и (Ст. Загора), N 58, 15 май 1979.

872.   ТОПАЛДЖИКОВА, Ана. Йордан Радичков - драматургия и митотворчество / Ана Топалджикова. // П_р_о_б_л. и_з_к_у_с_т_в_о_т_о, 1979, N 4, c. 54 - 58.

873.   ТОПАЛДЖИКОВА, Анна. Надолу по стълбата, водеща нагоре / Анна Топалджикова. // П_у_л_с, N 5, 31 ян. 1989, с. 9.
         Пиесата "Януари" от Й. Радичков в Хасковския драм. театър, режисьор Кр. Азарян.

874.   ТОТЕВ, Петко. "Шарена черга" на Йордан Радичков / Петко Тотев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 16, 15 апр. 1965.

875.   ТОТЕВ, Петко. Ловци на птици: [Ловните разкази и повести на] Емилиян Станев и Йордан Радичков / Петко Тотев. // А_н_т_е_н_и, N 25, 23 ян. 1993, с. 9.

876.   ТОТЕВ, Петко. Сто реноара / Петко Тотев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 42, 18 окт. 1962.
         За сборника с разкази "Обърнато небе".

877.   ТОШЕВА, Кристина. Кой е най-хитрият?: "Суматоха" в Сатиричния театър / Кристина Тошева. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 96, 23 апр. 1967.
         Постановка на пиесата "Суматоха" от Йордан Радичков.

878.   УРУМОВ, Васил. "Януари" - пъртина и празник / Васил Урумов. // С_е_п_т. з_н_а_м_е (Пазарджик), N 34, 25 март 1974.
         Пиесата "Януари или Голям Сечко" от Й. Радичков в Пазарджишкия драматичен театър, реж. К. Азарян.

879.   ФАДЕЛ, Морис. Истории със смокове / Морис Фадел. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 22, 31 май - 6 юни 1995, с. 2.
         Литературно-критическа статия за книгата на Йордан Радичков "Смокове в ливадите".

880.   ФИЛИПОВА, Красимира. Оправдани стремежи / Красимира Филипова. // Т_е_а_т_ъ_р, 1988, N 7, c. 44 - 45.
         Пиесата "Януари" на Й. Радичков в Ловешкия драматичен театър.

881.   ФИЛЧЕВ, Петър. В театралната зала - най-благородната публика / Петър Филчев. // Н_а_р. д_е_л_о (Варна), N 36, 12 февр. 1973.
         Пиесата "Желязното момче" от Й. Радичков във Варн. драм. театър, реж. Ст. Станчев.

882.   ФИЛЧЕВ, Петър. Зимна поема за любовта към живота / Петър Филчев. // Б_о_р_б_а (В. Търново), N 27, 5 март 1987.
         Пиесата "Януари" във Великотърновския театър, реж. Й. Самсиева.

883.   ФУЧЕДЖИЕВ, Дико. С чиста народна сила / Дико Фучеджиев. // В_е_ч. н_о_в_и_н_и, N 209, 23 окт. 1979.

884.   ХАДЖИЕВА, Н. За стила на Йордан Радичков / Н. Хаджиева. // Н_а_у_ч. тр. ВВОУ "В. Левски", 1993, c. 12-16.

885.   ХРАНОВА, Албена. "Ние врабчетата" [от Йордан Радичков] - как се улучва текстът / Албена Хранова. // Л_и_т. в_е_с_т_н_и_к, N 27, 11 - 17 юли 1994, с. 10.

886.   ХРИСТОВ, Венко. Да се довериш на тенеца / Венко Христов. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 10696, 1 ноем. 1979.

887.   ХРИСТОВА, Татяна. За възмездието: 60 г. от рождението на Йордан Радичков / Татяна Христова. // У_ч_и_т. д_е_л_о, N 42, 19 окт. 1989, с. 8.

888.   ХРИСТОВА, Татяна. За гнева в творчеството на Йордан Радичков / Татяна Христова. // Б_ъ_л_г. е_з. и л_и_т., 1989, N 6, c. 2 - 10.

889.   ЦАНЕВ, Иван. Детски радости и нерадости. - Пряка реч за родната реч. - Сценаристът Жоро Данаилов. - Нонсенсов анекдот без опашка. - Текст за тъкачи ананимни. - Денонощният Радичков. - Песнопоен фейлетон с подигравчийски тон. - Радомимешко антрефиле: [Стихотворения] / Иван Цанев. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 13, 7 - 13 апр. 1998, с. 8.

890.   ЦАНКОВ, Георги. Тайната на скупчените йероглифи / Георги Цанков. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 5, 2 февр. 1984.
         За "Нежната спирала".

891.   ЦВЕТКОВ, Иван. Приказният и героичен свят на Радичков / Иван Цветков. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1974, N 5, c. 51-56.

892.   ЦВЕТКОВ, Иван. Пътешествие в приказното / Иван Цветков. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 20, 11 май 1967.
         За разказите на писателя Йордан Радичков.

893.   ЦОЛОВ, Димитър. В една шейна с Йордан Радичков / Димитър Цолов. // П_у_л_с, N 9, 26 февр. 1980, с. 3.
         Разговор с Йордан Радичков по повод честването на 50-год. му в Михайловград.

894.   ЦОЛОВ, Димитър. Върху епичното дърво на живота: Заслужилият артист Григор Вачков - Лазар в новата пиеса на Йордан Радичков, поставена в Държ. сатиричен театър [режисьор М. Киселов] / Димитър Цолов. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 58, 23 март 1978.

895.   ЦОЛОВ, Димитър. Лазарица за човек и куче: Талантлив моноспектакъл [от Й. Радичков в изпълнение на Григор Вачков, режисьор Мл. Киселов] / Димитър Цолов. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 10308, 28 апр. 1978.

896.   ЦОНЧЕВ, Дончо. Дай Боже на всеки народ такива "лисици" като Радичков / Дончо Цончев. // 168 ч_а_с_а, N 43, 31 окт. - 6 ноем. 1994, с.12.

897.   ЦОНЧЕВ, Дончо. Данчо, който стърчи / Дончо Цончев. // С_т_а_н_д_а_р_т, N 198, 22 окт. 1999, с.7.

898.   ЧЕРНЕВ, Григор. Отново Радичков... / Григор Чернев. // Н_а_р. к_у_л_т., N 36, 8 септ. 1978, с. 6.
         Художественият филм "Всички и никой", режисьор К. Азарян.

899.   ЧЕРНОПЕЕВ, Ясен. Г-н Директор, помислете за почитателите на театъра в този град, а не за печалбарите! / Ясен Чернопеев. // Г_л_а_с Д_н_е_с (Пловдив), N 6, 9 ян. 1996, с. 11.
         Пиесата "Януари от Й. Радичков в Пловдивския театър, режисьор Руси Карабалиев.

900.   ЧОЛАКОВ, Здравко. "Малко отечество" или една малка антология на днешния български "военен" разказ / Здравко Чолаков. // Б_ъ_л_г. в_о_и_н, 1974, N 9, c. 27.

901.   ШВИДКОЙ, Михаил. МХАТ постави "Опит за летене" [от Йордан Радичков, режисьор Мл. Киселов] / Михаил Швидкой; Прев. от рус. // Н_а_р. к_у_л_т., N 23, 8 юни 1984, с. 8.

902.   ШКАРОВА, Ина. Езикът на сцената - пиесите на Радичков / Ина Шкарова. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 2,15 - 21 ян. 1997, с. 4.
         Пиесите на Й. Радичков "Опит за летене" в Театъра на Бълг. армия, режисьор К. Азарян и "За хората и звраките" в Сливенския драм. театър, режисьор П. Гочев.

903.   ШКАРОВА, Ина. Езикът на сцената / Ина Шкарова. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 25, 30 юни - 6 юли 1998, с.4.

904.   ЯНЕВ, Георги. ГРАФ-ове и ГРАФ-омани в литературата: [Есета] / Георги Янев. // Б_ъ_л_г. п_и_с_а_т_е_л, N 4, 7 юни 1994, с. 14.
         Защо да си затваряме очите - въпреки тоталитаризма, а не благодарение на него ние имаме "Антихрист" на Емилиян Станев, Радичковите верблюди, "Хайка за вълци" на Ивайло Петров, Константин-Павловите сатирично-драманични изповеди, Борис-Христовия "Честен кръст" и много други...

905.   ЯНЕВ, Йордан. Не спирай, човеко! / Йордан Янев. // Т_р_у_д, N 222, 9 ноем. 1979.

906.   ЯНЕВ, Кирил. Сърцето все така бие за хората / Кирил Янев. // К_о_о_п. с_е_л_о, N 132, 7 юни 1961.

907.   ЯНКОВ, Николай. Радичков против Радичков / Николай Янков. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 12, 19 март 1970.
         Бележки по повод интервюто на писателя "Кой мами детската литература", поместено в сп. "Деца, изкуство, книги", 1969, N 6.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Назад Начало Вашето мнение ...