ИНТЕРВЮТА, ПУБЛИКУВАНИ В КНИГИ

Picture

360.     АПРИЛСКИ кръгозори: Беседи на Атанас Свиленов с български писатели / (Худож. Досьо Досев). - София : Бълг. писател, 1981. - 504 с.
         Беседи с Дора Габе, Елисавета Багряна, Павел Вежинов, Йордан Радичков и др.

361.     ЗАЩО се чудим, че водата е мокра!.// К н и г а с автограф : Интервюто на Георги Гроздев с авторите на поредица "Балкани".- С., 1999, c. 5 - 7.
         Интервю с Йордан Радичков.

362.     КЕВОРКЯН, Кеворк. Няма нищо друго освен живота на човека / Кеворк Кеворкян. // К е в о р к я н, Кеворк. Събеседник по желание.- С., 1981, c. 169-178.

363.     ЛИТЕРАТУРНАТА орница : Интервюта / Йордан Радичков, проф. Румен Скорчев. - София : Балкани, 1999. - 321 с.

364.     ПИСАТЕЛИ на стадиона: Интервюта / Състав. Станчо Станчев, Чавдар Добрев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1987. - 307 с.
         А. Гуляшки, Б. Банов, Б. Райнов, В. Петров, Г. Стоев, Ив. Радоев, Й. Радичков, Л. Дилов и дp.

ИНТЕРВЮТА, ПУБЛИКУВАНИ В ПЕРИОДИЧНИЯ ПЕЧАТ

365.     АЗ мисля, че... / Водещ Георги Григоров. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 16, 20 апр. 1978, с. 2, 5.

366.     АКО ние, възрастните, сме прежалили себе си, да пожалим поне децата: [Интервюто взе Станислава Пирчева]. // К_о_н_т_и_н_е_н_т, N 181, 5-6 авг. 1995, с.8.

367.     АЛЕКСИЕВ, Георги. Читалището е една магия / Георги Алексиев. // Ч_и_т_а_л_и_щ_е, 1990, N 12, c. 6 - 7.
         Интервю [с Йордан Радичков] за мястото и ролята на читалището в живота на писателя.

368.     АРАЛАМБЕНЕ му е майката! // Д_у_м_а, N 206, 16 авг. 1991.
          Интервю за промените в нашето общество.

369.     БИТКАТА за човека е по-трудна от битката за хляба: [Интервю]. // С_е_п_т. с_л_о_в_о (Михайловград), N 40, 27 февр. 1990.
          Водещ: Любомир Йорданов.

370.     БЪЛГАРИТЕ не са високомерни. // Б_ъ_л_г. м_е_с_е_ч_н_и_к, 1999, N 11, c. 57 - 59.

371.     ВРЕМЕ е на Балканите да започнем да се опитомяваме: [Интервю]. // Д_е_м_о_к_р_а_ц_и_я, N 116, 4 май 1999, с. 12.
          Водещ: Рени Нешкова.

372.     ВСЕКИ народ изстрадва сам себе си: [Интервю]. // Н_а_р. к_у_л_т., N 42, 16 окт. 1981, с. 2.

373.     ВСЕКИ човек, преди да порасне, някога е бил врабче: Интервю за Унгарското радио. // Б_ъ_л_г. м_е_с_е_ч_н_и_к, 1998, N 8, c. 18-21.
          Разговор на Дьорд Сонди с Йордан Радичков пред Унгарското радио.

374.     ВЪВ всяка млада душа пърхат криле: Интервю с Йордан Радичков. // М_л_а_д_е_ж, 1985, N 10, c. 55 - 56.

375.     ВЯРВАМ на младите. // П_у_л_с, N 10, 14 май 1968, с. 7.
          Интервю с Йордан Радичков. Без подпис.

376.     ВЯТЪРЪТ на думите не движи мелницата на живота: Интервю. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1962, N 5, c. 15 - 20.

377.     ДЕТСТВОТО и младостта са човешката същност: Интервю. // В_с_е_л_е_н_а( Монтана), N 123, 28 окт. 1994, с. 3.
          Водещ: Александра Симеонова.

378.     ДОН КИХОТ, скрит зад Санчо Панса: [Интервю с Йордан Радичков]. // А_н_т_е_н_и, N 29, 18 юли 1984, с. 6.
          По повод награждаването на "Черказки разкази" с лит. награда на Италия "Гриндзане Кавур".

379.     ДОРИ невзрачните локви имат очарование: [Интервю]. // И_д_е_я (Монтана), N 59, 20 май 1994, с. 4.
          Водещ: Ерика Лазарова.

380.     ЖИВОТЪТ е един огромен въпрос": Интервю. // Н_а_р. к_у_л_т_у_р_а, N 43, 21 окт. 1972, с. 1, 7.
          Водещ: Кеворк Кеворкян.

381.     ЖИВОТЪТ ще престане, когато изчезнат женските тайни: [Интервю]. // Н_и_е ж_е_н_и_т_е, N 15, 13 - 19 апр. 1999, с. 1, 3.
          Водещ: Вивиана Асса.

382.     ЗА да няма "вагони" в глуха линия: Среща с Кабинета на младия писател: [Интервю с Й. Радичков]. // П_у_л_с, N 23, 4 ноем. 1975, с. 7.

383.     ЗА себе си и за свраките. // П_л_а_м_ъ_ч_е. Чуден свят, 1989, N 3, c. 4.

384.     ЗАВИСТТА у българина никога няма да бъде деноминирана. // П_а_р_и, N 161, 30 юли 1999.

385.     И КНИГАТА има своя съдба: [Интервю]. // С_е_п_т. с_л_о_в_о (Михайловград), N 2821, 3 ноем. 1979, с. 4.
          Водещ: Недялко Чалъков.

386.     ИЗКУСТВОТО не е кираджийски кон: Разговор. // Д_у_м_а, N 9, 12 апр. 1990, с. 5.
          За състоянието на българския театър.
          Водещ: Атанас Дишев.

387.     ЙОРДАН РАДИЧКОВ за романа "Прашка". // П_р_о_г_л_а_с, 1993, N 3, c. 108.
          Отговори на кратка анкета от четири въпроса, зададени от проф. Иван Радев.

388.     ЙОРДАН РАДИЧКОВ: невероятният българин: Интервю. // К_у_р_и_е_р н_а Ю_н_е_с_к_о, 1999, N 2, c. 32 - 35.
          Подпис: Ясмина Шопова, Ерик Ноло.

389.     КАРДИОГРАМА на перото: [Интервю с Йордан Радичков]. // П_о_г_л_е_д, N 52, 25 дек. 1978, с. 16.

390.     КЛАДЕНЕЦЪТ:[Разговор с писателя за нар. творчество]. // Б_ъ_л_г. ф_о_л_к_л_о_р, 1978, N 4, c. 45 - 54.
          Подпис: Любомира Парпулова.

391.     КНИГАТА - безкрайна възможност за въображението и човешките мечти: Интервю с Йордан Радичков. // Б_и_б_л_и_о_т_е_к_а_р, 1985, N 8, c. 18 - 20.

392.     КОЗИ пътеки към непристъпното: Интервю. // А_н_т_е_н_и, N 36, 5 септ. 1984, с. 14.
          Водещ: Румяна Карастоянова.

393.     КОЙ мами детската литература: Интервю. // Д_е_ц_а, и_з_к_у_с_т_в_о, к_н_и_г_и, 1969, N 6, c. 28 - 30.
          Подпис: Весела Янева.

394.     КРАСИВО е, че човек не е самотен...: [Интервю с Йордан Радичков]. // А_Б_В, N 38, 18 септ. 1979, с. 1, 4.
          По повод издаването на представителен том с творби на писатели от СССР.

395.     КРАСОТА в тая суматоха от техника: Интервю / Крикор Азарян, Борис Димовски, Йордан Радичков. // Т_р_у_д, N 178, 6 септ. 1978, с. 3.
          Без подпис.

396.     КЪМ човека - с обич и разбиране: [Интервю с Йордан Радичков]. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 103, 23 май 1980.

397.     МАТАНОВ, Иван. Йордан Радичков: Стоя на брега и се възхищавам / Иван Матанов. // С_т_а_н_д_а_р_т, N 1832, 24 окт. 1997, с.23.

398.     МРАЧНО животно ли е жабата?: [Интервю с Йордан Радичков]. // Л_и_т. ф_о_р_у_м, N 20, 19 - 25 май 1993, с. 1.
          Без подпис.

399.     НА българина като че му прилича да е гавазин, отколкото господар. // 168 ч_а_с_а, N 28, 12 юли 1993, с. 19, 22.
          Интервю с Йордан Радичков за творчеството му.

400.     НА празничната трапеза: [Интервю с Йордан Радичков за творческите му търсения]. // З_е_м. з_н_а_м_е, N 1, 1 ян. 1975.

401.     НАПРЕД към публиката: [Интервю]. // Р_о_д_н_а р_е_ч, 1989, N 1, c. 3 - 11.
          Записала: Ива Николова.

402.     НАТОВАРИХМЕ внуците с тежки дългове: [С Йордан Радичков разговаря Ива Йолова]. // Т_р_у_д, N 289, 22 окт. 1999, с. 9.

403.     НЕ по призвание, а по болест: Магьосникът на думите [Йордан Радичков] разказва как е усетил в себе си силата / Интервюто взе Валери Найденов. // 24 ч_а_с_а, N 290, 23 окт. 1999, с. 11, 12.

403.     НЕ съм излязъл от родното си село: Интервю. // С_е_п_т. с_л_о_в_о ( Михайловград), N 26, 2 март 1985, с. 1, 4.
          Водещ: Радослав Игнатов.

404.     НИЕ всички се раждаме върху коне...: Интервю с Йордан Радичков. // С_е_п_т_е_м_в_р_и, 1985, N 2, c. 163 - 168.

405.     "НИЕ, врабчетата" чирикат в нова книжка: Интервю. // Н_и_е ж_е_н_и_т_е, N 46, 17 ноем. 1998, с. 16.
          Без подпис.

406.     НИЕ сме божествената чернова на Господа. // 24 ч_а_с_а, N 286, 24 окт. 1998, с. 9.
          Водещ: Димитър Стайков.

407.     НИЕ сме държава от малки Давидовци: Едно радиоинтервю по телефона на Донка Стамболийска. // Б_ъ_л_г. м_е_с_е_ч_н_и_к, 1998, N 8, c. 22 - 26.

408.     НИЕ сме народ, задръстен от поборници и водачи / Разговаря Пепа Витанова. // 24 ч_а_с_а, VII, N 193, 17 юли 1997, с. 11, 13.

409.     "НЯМА друго, освен живота на човека...": [Интервю с Йордан Радичков]. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 18, 1 май 1980, с. 4.

410.     ОТ Калиманица до Хималаите, че и по-нагоре. // О_т_е_ч_е_с_т_в_о, 1989, N 21, c. 18 - 20.
          Интервю по повод 60-год. на писателя.

411.     ПАТРАШКОВА, Кристина и др. Страшният съд ще ни се размине: Новото хилядолетие не бива да ни завари смачкани и без идеали, смятат хората на духа / Кристина Патрашкова, Иван Матанов. // 24 ч_а_с_а, N 20, 21 ян. 1997, с.11.
          Съдържа: Йордан Р а д и ч к о в. Стига сме живели "ден да мине, друг да дойде". - Вера М у т а ф ч и е в а. Дано времето е по-милостиво. - Светлин Р у с е в. "Не" на националното безпаметие. - Тончо Ж е ч е в. Да превърнем хаоса в Космос.

412.     ПОДДЪРЖАМЕ огъня, но седим срещу пушека. // З_е_м_я, N 230, 30 ноем. 1991.
          Интервю за творчеството на писателя.

413.     ПРИ Йордан Радичков. // С_ъ_в_р_е_м_е_н_н_и_к, 1975, N 1, c. 256 - 285.
          Лит. анкета.
          Подпис: Атанас Свиленов.

414.     РАДИЧКОВ за разломното време, в което живеем: [Интервю]. // К_о_м ( Берковица), N 9, 3 март 1990, с. 1, 2.
          Водещ: Ася Бочукова.

415.     РАЗГРАДЕН двор: [Интервю]. // К_о_о_п. с_е_л_о, N 125, 27 юни 1990.

416.     С ЙОРДАН РАДИЧКОВ на празничната трапеза: Интервю. // З_е_м. з_н_а_м_е, N 1, 1 ян. 1975, с. 2.
          Водещ: Атанас Свиленов.

417.     СВЕТЪТ, отразен в човека: [Интервю с Йордан Радичков]. // В_е_ч. н_о_в_и_н_и, N 45, 4 март 1980.
          Подпис: Димитър Цолов.

418.     СЕГА всичко се мери с пари: [Интервюто взе] Велиана Семерджиева. // Д_у_м_а , N 181, 13 септ. 1999, с. 8.

419.     СЕГА разбрах - не съм познавал българина!: Йордан Радичков с премиера на "Аполония": Интервюто взе Мартин Радославов. // Д_н_е_в_е_н_ т_р_у_д, N 246, 9 септ. 1999, с. 6.

420.     СИЛА с много измерения: Разговор с писателите Камен Калчев и Йордан Радичков. // Р_о_с_и_ц_а(Севлиево), N 15, 15 апр. 1978.
          Водещ: Сава Савов.

421.     СКЛАНЯМ смирено глава пред въпросите на живота: [Интервю с Й. Радичков]. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 13285, 20 окт. 1989, с. 12.
          Подпис: Кристина Патрашкова.

422.     СЪКРОВЕНО човешко чувство: Разговор за любовта. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж, N 54, 6 март 1963.

423.     ТАЗИ България, която се преорава из основи. // А_н_т_е_н_и, N 44, 1 ноем. 1989, с. 1, 8.
          Интервю за творчеството на Йордан Радичков.

424.     ТЕАТЪРЪТ е много народно, много демократично изкуство: [Интервю с Йордан Радичков]. // Н_а_р. к_у_л_т., N 36, 3 септ. 1982, с. 1, 4.

425.     ТОЙ беше мечтателен човек: 10 г. от смъртта на Емилиян Станев. // Л_и_т. ф_р_о_н_т, N 12, 23 март 1989, с. 1, 5.

426.     ТОЯ чекрък тъй се е завъртял и ще се върти...: [Интервю с Йордан Радичков]. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 11501, 3 дек. 1982.

427.     ТРАГЕДИЯТА бе, че чакахме на малка гара: [Разговор]. // С_е_г_а, 1996, N 3, c. 46-49.
          Разговора с Йордан Радичков води Валери Найденов.

428.     УПРАВНИЦИТЕ ни се спотайват като бълха в гащи: Те мразят всеки протест, защото им разваля рахатлъка, смята писателят / Разговаря Иван Матанов. // 24 ч_а_с_а, N 353, 24 дек. 1996, с.7.

429.     УЧУДВА ме появата на странно припкащи хора: Интервю. // Н_а_р. м_л_а_д_е_ж , N 124, 28 май 1967, с. 4.

430.     ФАНТАЗИЯТА - това са жестовете на мисълта: Интервюто взе Борис Гуряшки. // Н_о_в_и_н_и п_л_ю_с, N 46, 16 - 22 ноем. 1996, с. 11.

431.     ЧОВЕК иска да бъде излъган с нещо красиво: [Интервю]. // О_т_е_ч. ф_р_о_н_т, N 13416, 21 апр. 1990, с. 12.


Designed by Web Design Team
© Copyright 1999 Public Library
Назад Начало Вашето мнение ...