Френския средновековен замък Сен Клу,
изгорял през Френско-пруската война 1870 г.

ViewDesigned by Web Design Team
© Copyright 2002 Public Library