Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

logo

 

Проект "LoCloud"

 

 

No 325099

    

    

    

    

    

    

 

Местното съдържание в „Облака на Европеана”: 32 партньора от 28 държави, включени в мрежата на най-добрите практики LoCloud

Проектът за създаване на мрежа от най-добрите практики LoCloud официално стартира през месец март 2013 г. и има за цел да разработи технология и услуги, за да подпомогне местните институции да обединят своите дигитални ресурси и да ги направят достъпни онлайн, чрез Европеана (http://europeana.eu), Европейската библиотека, музей и архив.

Проектът изследва възможностите на технологиите, базирани в „облаците” и предлага инфраструктура за събиране на местно съдържание. Една от целите е разработването на услуги, предлагащи географско позициониране и обогатяване на мета данните, речници на различни езици с лингвистичен тезаурус по история и археология, търсене на релевантна информация по конкретна тема или предмет чрез използване на Wikimedia. 

В резултат на дейностите по проект LoCloud, чрез Европеана, ще се осигури достъп до повече от 4 милиона дигитални документа. 

LoCloud разчита на подкрепата на голяма група от технически специалисти, доставчици на съдържание, услуги и партньори със специфична компетентност за изграждане на силен консорциум.

Европеана (Europeana.eu) предоставя достъп до дигитализираното съдържание от европейските галерии, библиотеки, музеи, архиви и аудио-визуални колекции. Обхваща повече от 26 милиона книги, фотографии, картини, филми, звукозаписи и архивни документи от над 2200 институции в Европа.

 

    
 Рекламен клип

 

 

    
 Презентации

Проектът „LoCloud“ – възможности за включване на „малките“ библиотеки (.pdf)
     ХXV национална научна конференция на ББИА " Визия за бъдещето на библиотеките в България", 4-5 юни 2015 г.,Стара Загора
     Радка Калчева, Росица Тодорова

 


    
 Отзиви в пресата

Енев, Пламен. Европейци четат наши вестници / Пламен Енев. // Труд, N 4, 21 януари 2015, с. 9

Варненска библиотека със значителен брой документи в "Облака на Европеана". // moreto.net, 21 август 2013

 

    
 Участия в телевизионни предавания

 

 

БНТ2 Варна, Новини 23.01.2015 г. - Варна в проекта “Европеана”

 

 

д-р Емилия Милкова в Сцена Култура 22.10.2014 г., Тв "Черно море"

 

Sidebar

CIP Logo
 

 

 

bulet LoCloud Newsletter - Septenber 2015
bulet LoCloud Newsletter - February 2015
bulet LoCloud Newsletter - August 2014
bulet LoCloud Newsletter

 

Footer