Global Navigation

Main Navigation

Sub-Navigation

Content

Library Teaching Technology (LibraTech)

Проект на Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна
по секторна програма “Леонардо да Винчи” към Центъра за развитие
на човешките ресурси

 

 

 

Фотогалерия I

Фотогалерия II

Фотогалерия III

Фотогалерия IV

Фотогалерия V

 

 

Проектът “LibraTech” е по дейност мобилност в областта на професионалното образование и обучение и се реализира в партньорство между участници от Испания и България, с обучаваща организация Ciberespacio SL. Десет библиотечно-информационни специалисти от Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна посетиха град Ла Коруня, област Галисия, от 10 до 16 септември 2013 г. При проведеното там обучение те повишиха професионалните си компетенции и квалификации, свързани с методиката на преподаване и въвеждането на елементи от съвременните информационни технологии чрез средствата на Уеб 2.0. В работата взе участие представител на Българската библиотечно-информационна асоциация. Направен е и поетапен мониторинг от представител на ръководството на библиотеката.

Реализираният проект се фокусира върху развитие на умения за разработване и прилагане на иновативни практики в процеса на обучение и преподаване. Насочен бе към подобряване на функционалността на използваните методи за преподаване, които са разработени под формата на услуги, съобразени с потребителските цели. Учебната програма бе успешно внедрена с акценти върху възможностите за:

  • създаване на собствено пространство във вече съществуващата система на социалните медии, което представлява и своеобразно култивиране на собствен стил на преподаване;

  • участие в уникалната култура на всяка отделна медийна платформа и поетапно ангажиране на обучаемите;

  • вграждане на учебното съдържание в социалните медийни канали за интерактивно трансформиране на учебните програми и обучителните дейности.

Представена бе новата роля на библиотеката и библиотекарите в дигиталния свят. Участниците потърсиха отговор на въпросите: Каква ще бъде ролята на библиотекарите през следващото десетилетие? Как социалните мрежи въздействат на ежедневната работа с потребителите? Какви нови услуги могат да бъдат развити? Как може да бъде променена ролята на библиотеката като институция и защо библиотеката трябва да се превръща в нещо различно?

Бяха създадени модели на услуги – дизайн на нови подходи в образователния процес и иновативно капитализиране на вече съществуващи такива, с оглед на преминаване от статичен към динамичен модел на обучение и общуване с потребителя. Това стана след запознаване с “Картата на дейностите в библиотеката и видовете потребители”, “Картата на потребителите на услуги в библиотеката” и “Картата на сходствата, базирана на полезния и негативния опит, натрупан при прилагането на услугите”. Разработените модели на нови услуги могат да бъдат приложени в библиотечната дейност.

Първият модел е “InstaReading – Състезанието, което чете”. Инициативата е в сферата за насърчаване на четенето, като се предлага “Instagram Instead of Reading” – Трибуна за споделяне на мнение за любимата книга от любимия автор на любимото място в едно изречение. Услугата е предвидена като иновативно надграждане на традиционната форма “Маратон на четящите хора”. Използва се възможността в 15-секунден видеоклип в социалната мрежа Instagram участниците да споделят своето виждане и да се състезават за наградата на публиката в мрежата и/или на експертното жури.

Вторият модел “KNaw Library – Запознай се с твоята библиотека” представя проекта „Библиотеката – любимо място”. Той гарантира подобряване на обратната връзка посредством употребата на социалните мрежи. Участието може да има и конкурсен характер. Целта е чрез фотографии и видеоклипове да се покаже как потребителите възприемат библиотеката и това да доведе до оптимизиране на нейната работа и функции в съвременното общество.

Третият модел „Играй, чети, сърфирай” цели насърчаване на четенето сред аудиторията на „Детски и Средношколски отдел” на библиотеката. Той включва регистрация в социалната мрежа Instagram, възможност в създадения канал да се публикуват снимки и видеоклипове от „Стаята на приказките” и да се провокира читателското въображение с играта „Намери книжката!”.

Участниците в обучението потърсиха прякото въздействие на социалните мрежи върху образователния процес. Извършен бе анализ и подбор на подходящи Уеб 2.0 приложения за разработка на нови услуги – инструменти от социалните мрежи Instagram, Pinterest, Vimeo и включването на QR кодове.

Успешното съчетаване на битовите и учебните условия допринесе за ефективността на проведеното обучение. Обучаемите се запознаха с модел на управление на хотел, създаден и развит с помощта на социалните медии и мненията на клиентите. Дизайнерското оформление на интериора създаде уникалната атмосфера на престоя там.

Посещението на училищна библиотека в Понтесесо разкри пред участниците възможностите на испанската образователна система, в чиято основа е библиотечната институция в нейния традиционен и виртуален формат. Работата на терен позволи прилагането на реални дейности за създаване на е-съдържание за социалните мрежи. Проектът предостави възможност за посещение на Публичната библиотека и Града на културата в Сантяго де Компостела, където българските библиотекари бяха посрещнати от местни политици и журналисти. Направени бяха презентации за дейността на Архива и Библиотеката на област Галисия. Обменът на професионален опит с испанските колеги запозна участниците с различни методологии за изграждане на информационни умения, иновативни решения и продукти и породи идеи за прилагането им.

Извърши се входящ, междинен и финален анализ и отчет с придружаваща оценка на организирането и провеждането на обучението, предвидено по проекта.

Завършването на квалификационния курс е успешно за всички участници и е сертифицирано с документ за Europass мобилност.

От мониторинговата документация е видно, че всички библиотечни експерти са с мотивация за професионално и кариерно развитие като преподаватели в сферата на формалното и неформалното образование в направление Библиотечно-информационни дейности. Придобитите знания, умения и опит се оценяват положително и са напълно приложими в професионалната практическа дейност.

По време на престоя си в Испания, библиотечните специалисти имаха удоволствието да посетят музеи, исторически и природни забележителности, както и други интересни места и събития в област Галисия. Неформалното общуване с испанските колеги даде възможност да се обмени информация за историята, културата и начина на живот в двете страни, за Ла Коруня и Сантяго де Компостела, за Варна и София.

“Финистере”, или пилигримският път до края на света и обратно, е едно ново начало за участниците в проект „LibraTech”. То е вдъхновение за нови професионални търсения и реализации!

 

 

Sidebar

Global Libraries
 
Global Libraries

Footer