Home Streets Buildings Temples

 

 

 

Десет години са изминали след Освобождението на България от 1878 г. Варна се управлява от стамболовистите, начело с Кръстьо Мирски. За тези 10 години градът е станал неузнаваем. Излязъл е вече от крепостната стена, като центърът "леко" е изместен на запад около новопостроената катедрална църква.

В крайбрежната ивица все по-ясни очертания добива Приморската градина, но най-голямо разширение се наблюдава в посока север-североизток, така наречената "Нова махала". Разрастването на Варна в тази посока е трасирано от построените великолепни сгради на "Девическата гимназия", на "Мъжката гимназия", а на 19.V.1888 г. варненските съветници подаряват обширна площ за постройка на държавна болница. Мястото на тази площ е обозначено като пространството "между Илдъзъ табия, лозята и пътя за Голяма Франга", а днес ако трябва да поясним къде се намира Окръжна болница, ще посочим карето на бившите булеварди "Толбухин" („Ген Колев“), "Васил Коларов" („Цар Освободител“) и улиците "Чаталджа" и "Пирин". Преди 103 години мястото все още е извън града и това позволява новите строежи да се подчиняват на обща градоустройствена политика.